Převod energií pro inteligentní sítě

Inteligentní konverze energie pro inteligentní sítě

Inteligentní sítě se rozvíjejí díky novým nárokům na naše zdroje a dodávku energie. Rozvoj inteligentních sítí úzce souvisí s integrací obnovitelných zdrojů energie (RES) a elektromobilů (EV) do distribuované výroby (DG) nebo distribuovaných zdrojů energie (DER) ve státní rozvodné síti. Tato integrace sebou přináší nové požadavky z pohledu norem a přepisů. Většina těchto norem a přepisů vychází z požadavků státních regulačních úřadů.


Nalezení rovnováhy mezi dodávkou a spotřebou v rámci distribuované sítě je komplexní úkol. Právě v této oblasti společnost Danfoss podporuje výrobce OEM a systémové integrátory pomocí certifikovaných řešení pro inteligentní konverzi energií, která šetří čas, náklady i práci při testování a certifikaci.


Ve fázi návrhu inteligentní sítě a při hledání a dosažení rovnováhy mezi dodávkou a spotřebou patří mezi hlavní faktory soulad s místními předpisy a normami. Požadavky na soulad se týkají bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a kodexů distribučních a přenosových soustav. Takové kodexy, normy a předpisy ovlivňují návrh, konstrukci, instalaci, uvedení do provozu a provoz jako celku, s cílem chránit obecné zdraví, bezpečnost a blaho.


Jedním z nejnovějších trendů v oblasti inteligentních sítí je integrace „chybějícího článku“: úložiště energie. Úložiště energie umožňuje síti plynule reagovat na nepředvídatelné kolísání a výroby energie a spotřeby odběratelů. Úložiště se často realizuje ve formě baterií nebo bateriových systémů úložiště energie. Systémy úložiště energie samozřejmě také podléhají požadavkům na soulad s místními předpisy.

Inteligentní síť s úložištěm energie


Inteligentní sítě s integrovaným úložištěm energie umožňují časový posun v dodávce energií a kompenzovat tak kolísavou povahu výroby energie z mnoha druhů obnovitelných zdrojů. Také slouží jako záložní zdroje energie v případě výpadku elektřiny nebo špičkových odběrů ze sítě a umožňují tak projektantům navrhovat zařízení menšího rozsahu určené pro běžnou a nikoli špičkovou zátěž.

Klíč k inteligentní síti

Klíč k inteligentní síti

Inteligentní sítě s integrovaným úložištěm energie umožňují časový posun v dodávce energií a kompenzovat tak kolísavou povahu výroby energie z mnoha druhů obnovitelných zdrojů.
Podívejte se na této animaci, jak to funguje

Jak úložiště energie zlepšuje kvalitu energie

Tradiční síť: Spotřeba v odběrných místech způsobuje výkyvy zátěže energetické sítě.

Inteligentní síť: Bateriové úložiště tlumí kolísání zátěže na energetickou síť, takže v síti nevznikají prakticky žádné výkyvy v důsledku spotřeby v odběrných místech. Dosahuje se tím vyšší kvality energie a my můžeme vytvářet projekty s úspornější infrastrukturou a nižšími náklady.

 

Seznamte se blíže s hybridizací
Navštívit stránku o hybridizaci

Seznamte se blíže s úložištěm energie využívajícím lithiové baterie, kondenzátory a setrvačníky
Číst blog

Podpora pro síťové kodexy


Objevují se nové technologie, distribuovaná výroba energie zvyšuje svůj podíl na energetickém trhu a bezpečnostní normy a předpisy se stále mění a navíc se liší mezi jednotlivými zeměmi. Všechny tyto faktory je nutné při návrhu hybridních systémů řádně posoudit a začlenit do projektu a projektanti tak musí řešit řadu překážek a nejistých východisek.

Soulad projektu, jeho realizace, údržby a dalších souvisejících aspektů s předpisy vyžaduje splnění celé řady požadavků. Platné zákony, normy a předpisy vztahující se na konkrétní komponenty závisejí na následujících faktorech:

  • Země/oblast nasazení zařízení/systému
  • Identifikace kompetentního úřadu (Authority Having Jurisdiction, AHJ)
  • Třetí subjekty provádějící činnost
  • Přípojné místo (Point of connection, PoC/PCC)
  • VN/NN
  • Využití technologie

Moderní kodexy, normy a regulace zvyšují komplikovanost a náklady na vývoj nových produktů a systémů v důsledku nutnosti splnění rozsáhlých technických nároků a požadavků na testování a právní postupy. Každý AHJ může podniknout kroky k ověření souladu s předpisy, například požadovat dodání dokumentace, provedení zkoušek a různé simulace. Jedním ze způsobů, jak zjednodušit celkový proces certifikace systému, je individuální předběžná certifikace jednotlivých součástí systému. V zájmu zjednodušení procesů návrhu, testování, uvedení do provozu a údržby společnost Danfoss neustále aktualizuje a certifikuje své produkty pro nejnovější a nejdůležitější normy.

Konverze energie pro inteligentní sítě


Při integraci úložiště energie a různých zdrojů energie do sítě zajišťují řešení společnosti Danfoss pro inteligentní převod energií zvýšení výkonu sítě a snížení nutných kapitálových investic. Výrobci OEM a systémoví integrátoři mohou používat referenční návrhy společnosti Danfoss ke zjednodušení a optimalizaci návrhu a realizace svých elektroinstalací a šetřit tak čas, náklady a práci při testování a certifikaci.

Řešení společnosti Danfoss podporuje širokou škálu technologií výroby energie a řešení pro ukládání energie:

Produkty

VACON® NXP DCGuard

VACON® NXP DCGuard™ poskytuje spolehlivou ochranu proti zkratu DC sítí pro plnou selektivitu mezi DC sítěmi a zajišťuje rychlé odpojení v případě poruchy.

 

VACON® NXP DC/DC Converter

Maximalizuje energetický výnos v hybridních řešeních a pomáhá zlepšovat výkon tím, že energetickou podporu přibližuje spotřebě.

VACON® NXP Grid Converter

Vzduchem a kapalinou chlazené pohony speciálně navržené pro aplikace smart grid, skladování energie, přeměnu energie a řízení námořní energie.

Case Study - Případové studie