Vodík: Frekvenční měniče pro výrobu a použití energie

Welcome efficiency. Welcome electric.

Megatrend elektrifikace zvýší poptávku po elektřině o 150 %. EU si proto v rámci přípravy stanovila cíl dosáhnout do roku 2030 kapacity 40 GW elektrolyzérů, což odpovídá přibližně 200 TWh spotřeby elektřiny. Vodík je mostem mezi obnovitelnou elektřinou a těžko dekarbonizovatelnými odvětvími, který může společnosti pomoci tuto poptávku po elektřině udržitelně uspokojit.

Výroba a využití vodíku

Odborné znalosti specialisty, který vás podpoří od výroby až po využití vodíku:

Procesy, které se používají při zavádění vodíkového odvětví, jsou četné, rozmanité a náročné. Úspěch tohoto přechodu bude spojen se zvládnutím všech fází těchto nových procesů. Tento úspěch bude možný díky spolupráci s inovativními, efektivními a zvládnutými technologiemi s výrobci, kteří jsou špičkou ve své profesi. Společnost Danfoss Drives vyrábí frekvenční měniče již více než 50 let a na světový trh jsme jich dodali již více než 27 milionů.

Díky více než 20 letům zkušeností v oblasti přeměny energie vyšších výkonů poskytujeme našim zákazníkům z řad výrobců a integrátorů širokou škálu produktů a řešení, která splňují specifické požadavky těchto různých podniků.

Vaše cíle jsou naše!
Abychom zajistili optimální výkon vašich aplikací, poskytujeme vám inovativní produkty a naše aplikační know-how pro optimalizaci výkonu, zvýšení snadnosti použití a spolehlivosti s cílem snížit složitost nastavení vašich nových procesů. 

Naši odborníci jsou připraveni vám kdykoli pomoci, od dodávky všech komponentů systému konverze až po dodávku kompletních systémů.

Naše odborné znalosti podporují naše klienty v následujících oblastech:

Větrná energie
Solární energie
Vodní energie

Skladování energie pomocí baterií, palivových článků nebo nadměrných kapacit

 

Specifické vodíkové aplikace

Mnoho aplikací palivových článků:

 • Výroba čisté elektřiny
 • Nouzové zásobování energií
 • Izolované napájení ze sítě
 • Příspěvek k inteligentní síti
 • Generátor s nulovými emisemi
 • Pobřežní napájení pro lodě
 • Námořní, pohonné a pomocné aplikace
 • Čistá mobilita, automobily, autobusy, stroje, železnice
 • Pro každou z těchto aplikací bude poskytování stejnosměrné energie těmto spotřebitelům specifické a bude vyžadovat práci specialisty.

Společnost Danfoss má rozsáhlé zkušenosti s přeměnou energie a může vás podpořit ve všech těchto aplikacích.

Mnoho různých technologií elektrolyzérů:

Široká technologická nabídka společnosti Danfoss zaručuje, že jsme schopni přizpůsobit náš návrh omezením vašeho elektrolyzéru a omezením vašeho projektu:

 • AC/DC tyristorové usměrňovače pro 6 až 18 pulzní zapojení
 • Aktivní a pasivní filtry pro potlačení harmonických
 • Statické kompenzátory pro kompenzaci jalové energie
 • Aktivní AC/DC usměrňovače s nízkou mírou harmonických pro přímou konverzi
 • Síťové filtry LC, LCL a filtr souhlasných napětí

Aktivní měniče AC/DC/DC s nízkým obsahem harmonických pro stejnosměrnou konverzi tak, aby vyhovovala všem DC napětím a všem požadavkům na zvlnění DC napětí a proudu.

Události