Směrnice o energetické účinnosti

  • Přehled

Nařízení a normy týkající se energetické účinnosti se po celém světě postupně zpřísňují. Směrnice o ekodesignu je legislativní rámec, který v současnosti stanovuje požadavky na všechny energetické produkty v domácím, komerčním a průmyslovém sektoru v celé Evropské unii. Jejím cílem je zajistit, aby výrobci snížili spotřebu energie a dopad svých výrobků na životní prostředí stanovením minimálních standardů energetické účinnosti. Tyto požadavky se postupně zpřísnily.

Motory, frekvenční měniče a systémy strojních pohonů jsou klasifikovány podle jejich energetické účužívaly při provozu frekvenční měnič. Od července 2021 je požadavek na minimální  účinnost motoru třída IE3 a od července 2023 je minimální požadavek na motory v rozsahu 75-200 kW IE4. Pro frekvenční měniče je minimální požadavek na IE2 od července 2021. Norma IEC 61800-9-2 definuje třídy IE pro frekvenční měniče a také třídy IES pro systémy strojních pohonů (kombinace motoru a měniče).

Měniče Danfoss již splňují nejpřísnější požadavky normy IEC 61800-9 na energetickou účinnost a jsou klasifikovány jako IE2.

Online nástroj MyDrive® ecoSmartTM umožňuje snadno vypočítat třídy IE a IES podle normy IEC 61800-9-2.

Použijte MyDrive® ecoSmartTM pro: 

  • vyhledání standardních údajů o ztrátách při částečném zatížení frekvenčních měničů Danfoss
  • vložení jakýchkoliv bodů částečného zatížení specifického pro aplikaci
  • výpočet třídy IE a údajů o částečném zatížení pro frekvenční měnič
  • vypočet třídy IES pro systém asynchronního motoru s frekvenčním měničem
  • vytvoření zprávy dokumentující údaje o ztrátách při částečném zatížení a třídu účinnosti IE nebo IES
  • export údajů o částečném zatížení pro použití ve vašem systému
Vypočítejte si energetickou účinnost pomocí MyDrive® ecoSmart™ Deset věcí, které potřebujete znát o Ecodesignu Brožura - Ecodesign