Směrnice o energetické účinnosti

Na celém světě se postupně zpřísňují předpisy a normy týkající se energetické účinnosti. Směrnice ErP je legislativní rámec, který stanovuje požadavky na všechny produkty spojené s energií v domácím, komerčním a průmyslovém sektoru v rámci Evropské Unie. Jejím cílem je zajistit, aby výrobci snižovali spotřebu energie a dopad jejich produktů na životní prostředí. byly proto zavedeny normy minimální energetické účinnosti. Tyto požadavky byly postupně zpřísňovány.

Motory, frekvenční měniče a systémy strojních pohonů jsou klasifikovány podle své energetické účinnosti. Od ledna 2015 je v Evropě zákonem požadováno, aby měly nové motory IE2 frekvenční měnič. Od července 2021 je požadována minimálně třída IE3 a od července 2023 je minimální požadavek pro motory v rozsahu 75-200 kW  třída IE4. Pro frekvenční měniče je od července 2021 minimálním požadavkem IE2. Norma IEC 61800-9-2 definuje třídy IE pro frekvenční měniče a také třídy IES pro systémy strojních pohonů (kombinovaný motor a měnič).

Měniče Danfoss splňují nejpřísnější požadavky normy IEC 61800-9 pro energetickou účinnost a jsou klasifikovány jako IE2.

Online nástroj MyDrive® ecoSmartTM umožňuje snadno vypočítat třídy IE a IES podle normy IEC 61800-9-2.

Použijte MyDrive® ecoSmartTM pro: 

  • vyhledání standardních údajů o ztrátách při částečném zatížení frekvenčních měničů Danfoss
  • vložení jakýchkoliv bodů částečného zatížení specifického pro aplikaci
  • výpočet třídy IE a údajů o částečném zatížení pro frekvenční měnič
  • vypočet třídy IES pro systém asynchronního motoru s frekvenčním měničem
  • vytvoření zprávy dokumentující údaje o ztrátách při částečném zatížení a třídu účinnosti IE nebo IES
  • export údajů o částečném zatížení pro použití ve vašem systému
Vypočítejte si energetickou účinnost pomocí MyDrive® ecoSmart™ Deset věcí, které potřebujete znát o Ecodesignu Brožura - Ecodesign