Supermarkety se mění na dodavatele tepla

Dánský supermarket pokrývá 95 % svých potřeb tepla z vlastních chladicích vitrín. Řetězec instaloval rekuperační jednotky společnosti Danfoss a dokázal snížit svou uhlíkovou stopu během pěti let na polovinu. Představte si, kdyby totéž provedly všechny supermarkety na celém světě!

Mother with child in supermarket cooling section
Supermarket Super Brugsen v Augustenborgu na Alsu v Jižním Dánsku, recykluje 95 procent nadbytečného tepla produkovaného chladicím zařízením.

Uchovávání čerstvého zboží způsobuje rychlé otáčky elektroměrů v supermarketu. V současné době supermarkety spotřebují 2 procenta energie v regionu a v každém supermarketu se až 40 procent energie spotřebuje na chlazení. Nicméně dánský supermarket našel cestu ke značným úsporám energie opětovným využitím přebytečného tepla, které by jinak bylo zmařeno.

Přebytek tepla z chladicích vitrín a mrazáků je shromažďován a vytápí celý objekt a ohřívá užitkovou vodu. Navíc, přebytek tepla nespotřebovaný v supermarketu se převádí do obecní rozvodné sítě pro vytápění blízkých domů zákazníků.

Toto zpětné získávání tepla společnosti Danfoss zajišťuje efektivní získání tepla z chladicího systému a nemá téměř žádné úniky. Systém recykluje 95 procent přebytečného tepla.

Lars G. Andersen, Ředitel, BALS - Brugsen for Als og Sundeved
Lars G. Andersen, Ředitel, BALS - Brugsen for Als og Sundeved

Lokální společný řetězec supermarketů BALS – Brugsen for Als og Sundeved – modernizoval 12 ze svých 13 prodejen a všechny vybavil jednotkami pro zpětné získávání tepla. Posledních pět let investoval do zelené energie a vložil více než 14 milionů EUR na modernizaci svých supermarketů.

„Nechceme plýtvat žádným ze zdrojů, dokonce ani přebytky tepla z našich chladicích vitrín,“ říká Lars G. Andersen, ředitel BALS – Brugsen for Als og Sundeved a pokračuje: „Naše načasování počátku transformace energií bylo správné a nyní sklízíme značné úspory. Získali jsme zkušenosti na naší první pilotní prodejně ve městě Høruphav a postupně je využili pro optimalizaci dalších našich prodejen. Společnost Danfoss nám pomohla prošlapat cestu k vyšší energetické účinnosti našich prodejen,“ řekl.

Jednou z našich prodejen je ta Pera Beierholma. Od té doby, co byla instalována jednotka zpětného získávání tepla, má účet za vytápění nižší o 70%.

Per Beierholm, manažer prodejny
Per Beierholm, manažer prodejny

„Stejně jsme měli v plánu změnit náš chladicí systém, tak jsme se rovnou rozhodli jít do okruhu s CO2  a zpětným získáváním tepla. A od dokončení montáže jsme ušetřili asi 70% nákladů na vytápění a 37% elektřiny. Přebytečné teplo pokrývá naše potřeby pro vytápění a spotřebu teplé vody. A ještě navíc může vytápět asi 15 domácností v sousedství,“ řekl Per Beierholm.

Od roku 2015 BALS snížil svoji uhlíkovou stopu o 43 procent při pokrytí elektrické energie, spořeby vody a vytápění.

„Zvolili jsme si vizi, že veškeré naše investice budou namířeny do ekologických řešení energií. Chceme být při tom a pracovat na zelenější stopě. Chceme ukázat, že takové systémy fungují a dát ostatním vědět o značných výhodách z toho plynoucích. Je to dobrý pocit, vědět, že jste schopni něco dělat pro klima,“ říká Lars G. Andersen.

Každý rok je na celém světě postaveno nebo modernizováno 100.000 supermarketů.

„Pro supermarkety představuje zpětné získávání tepla obrovské výhody v potenciálních úsporách a nízké uhlíkové stopě. Čím větší je prodejna, tím kratší je návratnost investice, přičemž průměr je pouhé dva roky. To je nejlevnější teplo, jaké lze získat. Přidanou hodnotou je navíc možnost zapojení do lokální rozvodné sítě vytápění obce nebo okresu,“ říká Hans Ole Matthiesen, Global Marketing Director, Danfoss Cooling.

Jak to funguje

Chladicí systém supermarketu produkuje přebytečné teplo, které by jinak bylo zmařeno. Zelené řešení zpětného získávání tepla od společnosti Danfoss zajišťuje správné opětovné zužitkování tepla z chladicích systémů pro:

  • vytápění prodejny
  • dodávku teplé užitkové vody
  • prodej do lokální rozvodné sítě vytápění

Téměř žádné teplo se neztratí – systém znovu využije 95 procent přebytečného tepla. Chladicí systém využívá přírodní chladiva s vysokou účinností a nejnižším možným negativním dopadem na životní prostředí.

Zde se dovíte víc o chytrých energetických systémech supermarketů

Podívejte se na další příklady supermarketů