Přechod na elektrické vytápění jako primární nebo komfortní zdroj vytápění je řešením budoucnosti

středa 1. března 2023

Energeticky efektivní přístup k elektrickému vytápění

Vzhledem k tomu, že náklady na energii – včetně nákladů na elektřinu – ve většině evropských zemí rostou, může být poslední věcí, na kterou lidé myslí, přechod na elektrické vytápění jako primární nebo komfortní zdroj vytápění pro své domovy. Ale mohlo by to být tak, že elektrické vytápění má mnohem větší potenciál, než si lidé myslí?

 Obnovitelný zdroj energie

Cíle Evropské komise

Evropská komise si stanovila cíl, že do roku 2030 bude 40 % vytápění domácností pocházet z elektřiny a do roku 2050 až 70 %.​

Za tím stojí myšlenka, že pokud je elektřina dodávána z obnovitelných zdrojů energie, představuje to zdroj energie šetrnější k životnímu prostředí než fosilní paliva a způsob, jak výrazně snížit emise CO2 a zmírnit změnu klimatu.​

Krok k čisté nule s elektrickým vytápěním

Krok k čisté nule

Jedná se o zásadní krok na cestě k čisté nule, a proto si Komise klade za cíl do roku 2050 pokrýt 84 % poptávky po elektřině elektřinou z obnovitelných zdrojů energie a zmírnit změnu klimatu.

V těchto plánech hraje ústřední roli elektrické podlahové vytápění. Výzkum ukazuje, že nejhospodárnějším řešením vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy je elektrické podlahové vytápění používané v kombinaci s fotovoltaikou.

Elektrické podlahové vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech

Elektrické podlahové vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech

Stále více novostaveb se dnes realizuje ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou a pasivních budov. Domy v těchto standardech velmi snižují potřebu energie, která je použita pro vytápění. Z tohoto důvodu hrají čím dál větší váhu investiční náklady topného systému v tomto typu budov. Technicky a instalačně složité teplovodní soustavy pak nejsou zapotřebí. K vytápění lze velmi jednoduše použít elektřinu. Při její malé spotřebě a významném podílu tvořeném „zelenou“ elektřinou, která je vyrobena ve vlastní nebo jinak dostupné fotovoltaické elektrárně, se takové řešení jeví jako ekonomicky zajímavé a perspektivní. Takové řešení prezentovala značka DEVI na konferenci "Energetická náročnost budov" v prosinci loňského roku, která proběhla pod záštitou Tzbinfo a Estav TV. 

Výhody elektrického podlahového vytápění

Výhody elektrického podlahového vytápění

Příjemná okolní teplota a rychlá doba odezvy jsou jen některé z výhod, které elektrické vytápění nabízí. Zjistěte více o těchto a dalších výhodách elektrického vytápění.

Řešení vytápění pro dnešek a budoucnost

Abychom splnili ambiciózní cíle Evropské unie v oblasti klimatu a snížili naši závislost na fosilních palivech, musíme zvýšit energetickou účinnost obytných budov. To zahrnuje zlepšení izolace budov a zvýšení místní výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, takže obytné budovy mohou být nakonec soběstačné a využívat energii, kterou si samy vyrobí.

Technologie vytápění prostor na bázi elektřiny, včetně elektrického podlahového vytápění, bude hrát v tomto přechodu zásadní roli. Pokud počítáte se skutečností, že elektrické podlahové vytápění by mělo být pro spotřebitele levnější než tradiční technologie na plyn, kapalná a pevná paliva, je jasné, že elektrické podlahové vytápění je energeticky a nákladově efektivní možností řešení vytápění domácnosti. Budoucnost je skutečně elektrická.​

Vytápění pomocí solární energie

Vytápění pomocí solární energie

Zjistěte, jak kombinace elektrického podlahového vytápění a fotovoltaiky splnila požadavky na energetickou účinnost pro bytový komplex Energy plus s téměř nulou v Koblenz v Německu.​