Objevte skrytou inteligenci

středa 26. června 2019

Využijte potenciál průmyslového IoT na maximum s využitím inteligentních pohonů společnosti Danfoss. Naše pohony poskytují nejen optimalizaci výkonu, ale také umožní doplnění systému o schopnosti prediktivní údržby, díky které budete moci řídit své aktivity podle stávajících podmínek.

Prediktivní údržba umožňující pružné řízení aktivit podle aktuální situace s podporou inteligentních pohonů

Chcete-li inteligentně využít potenciál dřímající ve vašich systémech, jistě víte, že k vyšší inteligenci potřebujete navýšit počet komponent, senzorů a komplexních řešení. Inteligentní pohony Danfoss se dokáží chovat jako váš nejinteligentnější senzor technologie IoT, a to bez nutnosti změn a tvorby komplexních řešení. Naše inteligentní pohony shromažďují data z více zdrojů cíleným řízením interních a externích senzorů. S využitím vysoce inteligentní technologie Edge generují cenné informace a zasílají cílená data do datového cloudu nebo místního systému. Naše pohony spolupracují s jakoukoli platformou nebo aplikací a umožňují prediktivní údržbu, díky které docílíte vyššího výkonu, efektivity a doby provozuschopnosti. To vše bez nutnosti složitých komplexních řešení.

Otevřená konektivita

Naše pohony umožňují otevřenou propojitelnost se všemi významnějšími standardními komunikačními technologiemi – jak vertikálně, tak i horizontálně – od cloudu až k individuálním obchodním systémům.

Inteligence s architekturou Edge

Edge computing umožňuje našim pohonům provádět rozhodování takřka v reálném čase a v blízkosti vašeho zařízení. To snižuje potřebu externích operací a senzorů.

Cloud a Edge dohromady

Umožňujeme vzájemnou spolupráci cloudu s architekturou Edge, což zaručuje to nejlepší pro oba tyto světy. Analytika architektury Edge zpřístupňuje ta správná data a činí je užitečnými pro cloud, místní datová úložiště či systémy automatizace.

Vyšší úroveň zabezpečení dat
Díky aplikaci inteligentní technologie v blízkosti zdroje dat a zpracování dat v architektuře Edge zvyšují inteligentní pohony stupeň zabezpečení dat. Předchází přenosu nezpracovaných dat do cloudu, místního datového úložiště nebo systému automatizace, což redukuje objem dat vystavených riziku zachycení či vyzrazení.

Nižší náklady                                                              Pohon můžete použít jako chytré centrum pro externí senzory (např. senzory vibrací a senzory tlaku) a využít jej jako prostředek pro monitoring a řízení procesů na základě aktuální situace. Jelikož k vytvoření takového hubu potřebujete pouze jeden pohon, ušetříte výdaje za další senzory a brány.

Nižší výdaje za data
Streaming a řízení nezpracovaných dat v cloudu může být nákladné. Distribuce inteligentní technologie a zpracování dat do architektury Edge pro vás znamená, že můžete odesílat předzpracovaná data, což vede k redukci šířky pásma a zjednodušení analýzy dat v cloudu.

Otevřenost a nezávislost
Naše pohony spolupracují s motory na bázi jakékoli technologie, indukčními, s permanentními magnety nebo reluktančními. Můžete tak zvolit motor, který disponuje nejlepší technologií pro vaši aplikaci. Tím docílíte maximálně efektivního provozu a nejvyššího výkonu.

Analytika

Pokročilá analytika vám umožní nalézt nové způsoby optimalizace výkonů ve vašem systému, zkrátí cestu ke snížení nákladů na údržbu a prodlouží dobu provozuschopnosti.

Cloud

Zpracování dat v cloudu může být drahé a posílání nezpracovaných citlivých dat není vždy bezpečné. S inteligentními pohony můžete posílat do cloudu pouze užitečná data, a to v dobu, kdy je to skutečně potřeba.

Konektivita

Naše otevřená konektivita je pro vás zárukou snížení celkových investic. Také znamená možnost snadné a rychlé realizace změn v systémech, ať už horizontálně či vertikálně.

Sledujte nás na LinkedIn (Danfoss Drives) – Neujdou vám žádné novinky!

Shlédněte naše videa na YouTube (Danfoss Drives)