Zjednodušení certifikace funkční bezpečnosti

úterý 1. října 2019

Všichni oceňujeme, jak moderní technologie dělají život jednodušší a flexibilnější. Existuje spousta úžasných vychytávek, které šetří čas a úsilí. Příkladem je například metro, které má eskalátor, takže nemusíte chodit po schodech; vaše vrtačka je bezšňůrová; a váš telefon již není na stole v hale, ale v kapse. Dobrou zprávou je, že funkční bezpečnost je také jednodušší a flexibilnější. Jak je to možné? Představíme vám pěknou novou funkci, která vám ušetří pár potíží.

Když pracujete s funkční bezpečností, tak jistě víte, že musíte zajistit, aby v systému byla nainstalována řada bezpečnostních funkcí a aby tyto funkce fungovaly správně. Musíte to také prokázat získáním certifikace. Jelikož tyto bezpečnostní funkce zajišťují, že vaše aplikace nabízí ochranu před nehodami zaměstnanců zapojených do jeho provozování a obchodníků, kteří ji udržují.

Bezpečnost na prvním místě

Například, uvažujme o eskalátoru. Před uvedením do provozu musíte získat certifikaci, že zařízení splňuje legislativní požadavky. V Evropě se jedná o označení CE, sestávající se hlavně z dodržování elektrické bezpečnosti (směrnice o nízkém napětí = LVD), elektromagnetické kompatibility (směrnice EMC) a funkční bezpečnosti (směrnice o strojích = MD)

Pokud jde o funkční bezpečnost, musí být každý eskalátor zkontrolován a certifikován podle směrnice pro strojní zařízení, kde je rychlost eskalátoru bezpečnostně důležitým faktorem a pro zajištění bezpečnosti stroje je nutná ochrana proti překročení rychlosti.

Bezpečnostní požadavky jsou stanoveny ve směrnici o strojních zařízeních. Funkce Bezpečná maximální rychlost (SMS) zajišťuje, že eskalátor nikdy nepřekročí bezpečnou maximální rychlost, a zajišťuje, aby uživatelé eskalátoru nespadli během jízdy.

Jak tedy získáte funkci SMS? Omezíte přímý on-line (DOL) elektrický motor, který pohání eskalátor, tudíž eskalátor nemůže být rychlejší než maximální bezpečná rychlost. Provedete posouzení rizik a požádáte o certifikaci, abyste prokázali, že funkce SMS poskytuje úroveň ochrany, kterou by měla.

Moderní pohodlí

Toto všechno je v pořádku, ale v dnešní době existují moderní technologické vylepšení, kterými můžete eskalátor dovybavit, aby fungoval mnohem lépe. Připojením střídavého měniče, jako je VLT® AutomationDrive FC 302, ke vstupu motoru, můžete snížit spotřebu elektřiny, snížit opotřebení, automaticky shromažďovat provozní data, což vám umožní předvídat plánování údržby, a jednoduše ovládat eskalátor, což má za následek plynulejší jízdu.

Když nainstalujete měnič do eskalátoru, tyto výhody bezpochyby získáte, ale zároveň to představuje riziko: maximální rychlost již není pevná, ale proměnná.

Zmírnění rizika

Jak tedy získáte funkci SMS, když je maximální rychlost proměnná? Nainstalujete snímač rychlosti se zpětnou vazbou k elektromotoru pohánějícímu eskalátor. Když snímač rychlosti zjistí, že eskalátor dosahuje maximální rychlosti, vyšle signál zpět přes pohon do motoru, aby zpomalil. Dokud se senzor nevybije, tak funguje perfektně, ale je nutné ho samozřejmě časem obměnit. Každopádně po vložení do legendy, proběhne další posouzení rizik a opětovná žádost o certifikaci SMS. Jakmile dorazí, máte opět možnost provozovat eskalátor.

Můžete se ptát, zda je eskalátor mimo provoz, zatímco čekáte na opětovné získání certifikátu. A zda opravdu musíte jít na všechno toto úsilí, znovu požádat o certifikaci, kterou jsem již měl.

Zde je jednodušší řešení

Zde přichází příjemná nová funkce, která je ve formě dvou možností: VLT® Safety Option MCB 151 a rozšíření k MCB 151 nazvané VLT® Sensorless Safety MCB 159 option. Když tyto objednávky zahrnete do objednávky pohonů, jste připraveni provozovat SMS bez externího senzoru rychlosti: je začleněna do jednotky FC 302 a vše, co musíte udělat, je naprogramovat maximální rychlost do jednotky. Volba MCB 159 nahrazuje snímač rychlosti, který jste nainstalovali na eskalátoru. Nezavádíte nový komponent a zde je zjednodušení: funkce SMS je začleněna do jednotky, která již má všechny potřebné funkční bezpečnostní certifikáty.

S naším integrovaným řešením SMS je mnohem snazší získat certifikaci (nebo recertifikaci), protože překročení rychlosti může být zcela vyřazeno z hodnocení rizik pro stroj.

Zajímavé, že? Chcete-li se dozvědět více o tom, jak VLT® AutomationDrive poskytuje skvělou funkční bezpečnost, přečtěte si tento článek. A vysvětlíme vám, jak snadno naprogramovat funkční bezpečnost z vašeho počítače, zde.