iC2-Micro se nyní snáze programuje a má certifikaci UL LZGH2/8

středa 27. března 2024

Měnič iC2-Micro nabízí několik praktických funkcí, které vám práci ještě více usnadní. Pomocí nového adaptéru můžete měnič iC2-Micro naprogramovat, i když je odpojen od napájení. Integrovaný inteligentní regulátor provozu (SLC) poskytuje flexibilitu a méně složitou instalaci. Protože měnič má certifikaci UL LZGH2/8, čeká vás jednodušší proces certifikace systému pro použití v systémech HVAC/R s chladivy A2L. Kliknutím na níže uvedené nadpisy se dozvíte více o novém příslušenství a funkcích.

Adaptér zjednodušuje připojení počítače k měniči a nabízí různé výhody, jako je zjednodušené programování, efektivní konfigurace parametrů a možnost kopírování nebo stahování nastavení parametrů při vypnutém síťovém napájení. Zjednodušte si pracovní den a zvyšte produktivitu práce pomocí adaptéru.

Měniče iC2-Micro nabízí integrovaný inteligentní regulátor provozu (SLC), který umožňuje vyšší flexibilitu a zjednodušený proces instalace. Regulátor SLC umožňuje technikům přizpůsobit a řídit různé procesy v samotném měniči, čímž eliminuje potřebu externích regulátorů nebo dalšího hardwaru. Tím se nejen zjednodušuje konstrukce systému, ale také se snižují náklady.

Režim spánku jako integrovaná funkce šetří energii tím, že zastaví motor, když není žádný požadavek.

Certifikace UL LZGH2/8 umožňuje použití měniče iC2-Micro s chladivy A2L v systémech HVAC/R.

Certifikace UL LZGH2/8 je cenným přínosem pro zákazníky, kteří chtějí zjednodušit proces certifikace svých zařízení. Zkrácením doby testování a souvisejících nákladů pomáhá tato certifikace frekvenčního měniče zjednodušit celkový proces certifikace systému. Zákazníci navíc mohou těžit z výhod použití levnějších součástí bez kompromisů v oblasti bezpečnosti, čímž se zvyšuje konkurenceschopnost výrobků. Certifikace UL LZGH2/8 také zajišťuje bezproblémové a bezpečné používání měničů v produktech s hořlavými chladivy s nízkým GWP.

Tento měnič slouží pro širokou škálu aplikací, jako jsou čerpadla, ventilátory, míchadla, dopravníky, manipulace s materiálem a další.

Výkonový rozsah a napájení:

  • 37–22 kW pro 3 × 380–480 V AC
  • 37–2,2 kW pro 1 × 200–240 V AC
  • 37–3,7 kW pro 3 × 200–240 V AC
  • 37–1,1 kW pro 1 × 100–120 V AC
Přečtěte si Příručku pro správný výběr měniče iC2-Micro