Expanzní ventily T2/TE2 splňují kvalifikaci pro R454C, R455A a R1234yf

pondělí 20. července 2020

Dva z komponentů, kterým trh HVACR nejvíce důvěřuje, termostatické expanzní ventily T2 a TE2 společnosti Danfoss, prošly přísným kvalifikačním procesem pro použití se třemi A2L chladivy s velmi nízkým GWP: R454C, R455A and R1234yf.

Společnost pomáhá chlaďařům ve zvládání probíhajících změn v oblasti chladiv. Tyto ventily jsou pouhé dva výrobky z rozsáhlého a velmi dobře známého portfolia produktů společnosti Danfoss, které musí splňovat podmínky provozu s chladivy A2L. Kvalifikace pro zmíněná chladiva byla uskutečněna jako reakce na požadavky zákazníků, kteří chtějí používat chladiva s velmi nízkým GWP jako alternativu k R404A a R134a.

Společnost Danfoss vytvořila nové specializované verze populární konstrukce, která byla hlavním artiklem průmyslu chlazení již od prvního uvedení ventilu T2 na trh v roce 1966. Jako všechny mechanické ventily je každý model optimalizován pro charakteristiky konkrétního chladiva.

Proces je mimořádně pečlivý, protože, jako většina chladiv s velmi nízkým GWP, jsou chladiva R454C, R455A a R1234yf mírně hořlavá – A2L podle klasifikace ASHRAE – a proto jsou předmětem dalších bezpečnostních požadavků.

Každý komponent prochází pečlivě plánovanými zkouškami a je v případě potřeby upravován, aby byl bezpečný a jednoduchý pro montáž a aby splnil klíčové předpisy, jako např. PED.

Preventivní opatření zahrnují:

  • Pečlivé zkoušky kompatibility polymerů užitých uvnitř a materiálů, které jsou v kontaktu s chladivem a olejem.
  • Optimalizaci náplně tykavky, aby vyhověla různým tlakům a teplotám chladiv.

“HVACR profesionálové prošli za několik let docela dlouhou cestu s novými chladivy a expanzní ventily T2/TE2 se stále upravovali pro potřeby trhu”, říká ředitel pro expanzní ventily společnosti Danfoss Ejner Kobbero.

“Nyní, s tím jak chladiva A2L s velmi nízkým GWP nabývají na popularitě, se zdá, že se doba přechodu na nová chladiva konečně blíží ke svému závěru, alespoň v některých regionech a zemích.”

“Ať už budoucnost přinese cokoli, společnost Danfoss bude pokračovat ve využívání svých odborných technických znalostí k podpoře svých zákazníků nejširším možným sortimentem komponentů, které jsou bezpečné a plně kvalifikované pro všechny použitelné alternativy chladiv.”

Pro informace o T2 a TE2 navštivte Danfoss Product Store.