Budoucnost snímání je tady – představujeme Danfoss Sensing Solutions.

pátek 27. ledna 2023

1. ledna 2021 se společnost Danfoss Industrial Automation přeměnila na Danfoss Sensing Solutions. Spolu s novým názvem se chceme zaměřit i na posílení našeho výrobního portfolia a služeb, s cílem poskytovat špičkové odborné znalosti, a ještě pokrokovější technologie a řešení při aplikaci našich senzorů.

„Budoucnost je digitální, přičemž se utváří přímo před našima očima. Vidíme, jak se jí přizpůsobují výrobci, velkoobchodníci a také montážní firmy, které musí přijímat zásadní rozhodnutí. Kladou si otázky jako: „Která cesta je pro nás ta správná?“ nebo „Kdo nám na naší cestě pomůže správně se rozhodnout?“. Nový název odráží náš závazek připravit se na budoucnost a zdůraznit: jsme vaším partnerem při zorientování se v novém odvětví digitálních senzorů, a to jak dnes, tak v budoucnosti – říká Bert Labots, viceprezident společnosti Danfoss.

Silnější portfolio s nejmodernějším know-how lídra v odvětví

Za změnou našeho názvu se ukrývá nová organizační struktura, která nám umožní nabízet ještě širší sortiment výrobků, vyšší počet rozmanitých senzorových technologií, jakož i bezkonkurenční podporu a služby pro senzorové ekosystémy.

„Jako vedoucí hráč ve světě víme, že přizpůsobit se rychle se měnícímu digitálnímu prostředí vyžaduje kompetentního partnera. Danfoss Sensing Solutions poskytuje know-how lídra v odvětví a pokrokové senzorové technologie potřebné k zorientování se našich zákazníků a partnerů na jejich cestě k úspěšné budoucnosti. Rozhodující částí této cesty je rozšíření naší nabídky v rámci konektivity digitálních senzorů pro drátová i bezdrátová řešení. Dalším klíčovým faktorem je diagnostika a inteligentní senzory, které umožňují okamžitou programovatelnost a technickou podporu na dálku ze strany senzoru – vysvětluje Bert Labots, viceprezident společnosti Danfoss.

Pro společnost Danfoss Sensing Solutions je přizpůsobení se  zákazníkovi standardním

Společnost Danfoss Sensing Solutions bude nabízet rychlé a snadné přizpůsobení všech našich výrobků požadavkům zákazníka, abyste se vy mohli rychle přizpůsobit změnám v sortimentu vašich výrobků a aplikací. Naše celosvětová přítomnost a výroba znamená, že jsme vždy na dosah – kdykoli a kdekoli nás potřebujete.

Vykročme do budoucnosti společně

Vítejte v éře digitálních senzorů (#DigitalSensorAge).

Danfoss Sensing Solutions