Inteligentní odvzdušňovací systém Danfoss IPS 8

úterý 23. ledna 2024

Danfoss IPS 8, inteligentní odvzdušňovací systém, představuje chytré řešení, které zvyšuje efektivitu a bezpečnost chladicího systému a zároveň přináší značné úspory ve spotřebě elektrické energie.

Odvzdušňovač Danfoss IPS 8 je systém používaný v průmyslových čpavkových systémech, ze kterých bezpečně a efektivně odstraňuje nekondenzovatelné plyny. Nekondenzovatelné plyny se mohou do průmyslové chladicí soustavy dostat během běžného provozu nebo při servisním zásahu. Nejběžnějším nekondenzovatelným plynem je tedy vzduch. Přítomnost takových plynů v chladicím systému negativně ovlivňuje provoz, životnost a energetickou účinnost daného systému. Automatické autonomní odvzdušňování je nejbezpečnější, nejspolehlivější a nákladově nejefektivnější metoda na trhu.

Benefity odvzdušňovacího systému Danfoss IPS 8:

 • Zvýšení výkonu chladicího systému
 • Autonomní provoz jednotky, která funguje nezávisle na hlavním zařízení
 • Disponuje vlastní diagnostikou včetně několika stupňů ochran
 • Automatické odstavení jednotky při plném odvzdušnění
 • Až 8 bodů odvzdušnění (s rozšiřujícím modulem až 23 bodů)
 • Kondenzuje čpavek při velmi nízké teplotě (- 40 °C)
 • Vypouštěná směs obsahuje minimální koncentraci čpavku (7,5 %)
 • Dvojitá vrstva práškové barvy na kompresoru a potrubí
 • Možnost připojení na inteligentní monitorovací systémy
 • Snadná instalace, uvedení do provozu i údržba
 • Snižuje spotřebu el. energie a tím šetří náklady na provoz

Systém Danfoss IPS 8 nepřetržitě monitoruje a upravuje tlakové rozdíly mezi chladivem systému a chladivem odvzdušňovače. Vestavěný regulátor automaticky odstraňuje nekondenzující plyny z 8 odvzdušňovacích bodů a tím nahrazuje veškerou práci potřebnou pro manuální odvzdušňování. Dostává neustálou zpětnou vazbu ze systému, aby vypočítal, jak co nejefektivněji vyčistit systém od nekondenzujících plynů a tím snižuje riziko úniku čpavku do okolního prostředí.


Systém Danfoss IPS8 splňuje nejmodernější požadavky. Přes komunikační protokol Modbus RTE/TCP nebo Ethernet je možné monitorovat odvzdušňovací systém, který shromažďuje data jak o současném stavu a případných alarmech, tak i historická provozní data.


Systém Danfoss IPS 8 je vysoce odolný vůči vnějším povětrnostním podmínkám. Kryt je v kovovém provedení a jednotlivé komponenty spadají do třídy IP 55 (prachotěsné, vodní paprsek – NEMA 4/13). Odolnost dokazuje i test, kdy byl systém vystaven působení solné mlhy po dobu 168 hodin bez jakýchkoli následků, je tak vhodný i pro námořní aplikace.


Kvalitu systému Danfoss IPS 8 potvrzují i pozitivní ohlasy z realizovaných projektů. Příkladem může být instalace systému IPS 8 v provozu firmy Agri-Norcold, významné dánské společnosti v oboru chlazení. Instalací systému Danfoss IPS 8 bylo, kromě energetických úspor, dosaženo efektivnějšího oddělení vzduchu a čpavku a tím snížení koncentrace čpavku ve vzduchu ve strojovně. Vyšší efektivity bylo docíleno zejména proto, že systém Danfoss IPS 8 pracuje i při výrazně nižších teplotách (-40 °C).

Přečtěte si více v uživatelské příručce (na překladu se pracuje)