Světové ekonomické fórum ocenilo projekt "ProjectZero" cenou Public-Private Collaboration Award

úterý 2. ledna 2024

Iniciativa dánského města Sønderborg dosáhnout klimatické neutrality do roku 2029 byla uznána jako „replikovatelný a adaptabilní“ model dekarbonizace pro města po celém světě.

Světové ekonomické fórum pro transformaci měst ocenilo projekt "ProjectZero" vyznamenáním za spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve městech jako uznání pozitivního a měřitelného dopadu prokázaného ve městě Sønderborg v jižním Dánsku.

Slavnostní předávání cen se konalo na konci září v Detroitu, Michigan, USA, jako součást summitu Centra pro transformaci měst, které spadá pod Světové ekonomické fórum. Fórum sdružuje vizionářské lídry ze soukromého i veřejného sektoru, občanské společnosti, médií a filantropie, aby navázali nová partnerství, předvedli inovativní řešení na podporu udržitelnějších měst a městských ekonomik podporujících začlenění.

Projekt "ProjectZero" byl založen jako partnerství veřejného a soukromého sektoru v roce 2007 s vizí, že do roku 2029 změní energetický systém města Sønderborg na uhlíkově neutrální. Projekt iniciovala nadace Bitten & Mads Clausen, majoritní akcionář společnosti Danfoss, město Sønderborg, University of Southern Denmark a několik místních společností, stejně jako další veřejné a soukromé organizace. Danfoss přispívá k projektu "ProjectZero" dodáváním energeticky účinných řešení chlazení a vytápění, spoluprací na projektech elektrifikace a podporou integrace sektorů, kde průmysl, výroba energie, doprava a další spolupracují na opětovném využití již vyrobené energie.
Na podzim roku 2023 ProjectZero vydalo oznámění, že emise uhlíku související s energií byly sníženy o 57 procent, což odpovídá úspoře přibližně 400 000 tun CO2. ProjectZero byl uznán jako skutečný příklad výhod spojení veřejného a soukromého sektoru.

ProjectZero poskytuje model, jak se veřejný a soukromý sektor mohou spojit, aby naplnily velké, odvážné ambice, které by jinak nebyly možné,“ řekl Jeff Merritt, vedoucí Centra pro transformaci měst Světového ekonomického fóra. „Doufáme, že uznáním tohoto světového úsilí povzbudíme a inspirujeme další města, aby následovala příklad a vytvořili nová partnerství pro urychlení opatření v oblasti klimatu.“

Rick Sporrer, prezident regionu Severní Amerika, Danfoss, převzal cenu jménem ProjectZero se slovy: „ProjectZero je jasným příkladem toho, čeho může město dosáhnout snížením emisí, když se veřejné a soukromé organizace spojí, aby nalezly místní řešení globálního problému. Města jsou zodpovědná za více než 70 procent ročních globálních emisí uhlíku a je důležité, abychom se od sebe navzájem učili. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je ProjectZero, je replikovatelné a přizpůsobitelné pro další města po celém světě a může nám pomoci dosáhnout našich globálních klimatických cílů.“

Model ProjectZero se zaměřuje na vytvoření a předvedení inteligentního a integrovaného energetického systému v celé obci, který nabízí úspory energie. ProjectZero je jedním z hlavních důvodů, proč doktor Faith Birol, ředitel IEA, na loňské konferenci IEA o energetické účinnosti označil město Sønderborg za „globální hlavní město energetické účinnosti“.

Různé zdroje energie a sektory se propojují do flexibilní sítě, která funguje a umožňuje například vytápět domy přebytečným teplem od místních společností, nabíjet elektromobily. Energie je využívána nejlepším možným způsobem. Tento model umožňuje snížit náklady na dekarbonizaci až o 50 procent.

V reakci na ocenění ProjectZero Brian Seeberg, CEO, ProjectZero, řekl: „Silné odhodlání a spolupráce v našem partnerství je samotnou páteří projektu "ProjectZero" a klíčem k dosažení cílů v roce 2029. Jsem proto velmi rád, že toto ocenění uznává toto jedinečné partnerství. Města po celém světě se mohou obrátit na Sønderborg jako na plán, jak snížit své vlastní emise. Ukázali jsme, že je možné ovlivnit tím, že se zaměříme na tři klíčové principy: energetická účinnost, integrace odvětví a zelené zdroje energie. To je něco, co mohou a měla by dělat všechna města po celém světě.“