Nordhavn - Dánská energetická laboratoř budoucnosti

středa 16. prosince 2020

Dánsko: V Kodani roste největší skandinávský projekt městské výstavby. Tento projekt je laboratoří chytrých energetických technologií budoucnosti. Pro společnost Danfoss je také příležitostí k prezentaci inteligentních a k životnímu prostředí šetrných systémů vytápění a chlazení.

V průběhu následujících 50 let se do čtvrti Nordhavn, jedné z největších rozvojových městských částí v Evropě, nastěhuje 40 000 nových obyvatel a vznikne zde 40 000 pracovních míst. Udržitelný urbanistický rozvoj je zde integrován do všech aspektů nové městské čtvrti. Tento projekt je součástí realizované vize města Kodaň, která se chce stát prvním bezuhlíkovým hlavním městem na světě. 

Projekt je nazván EnergyLab Nordhavn a jeho součástí je vývoj a prezentace energetických řešení budoucnosti. Projekt ukazuje, jak lze integrovat systémy elektrického napájení, vytápění, energeticky úsporných budov a elektromobility do jediného inteligentního a flexibilního energetického sytému, který je optimalizován a založen na širokém sdílení obnovitelné energie. 

Danfoss ukazuje cestu
Danfoss je v projektu Nordhavn zodpovědný za chytré komponenty integrovaných energetických systémů. Účelem je demonstrovat a analyzovat technické a ekonomické možnosti chytrého řízení různých komponent a systémů, jejichž hlavní funkcí je vytápění a chlazení v budovách. 

Technologie společnosti Danfoss dodávané do projektu Nordhavn poskytují energetickému systému účinnost a flexibilitu. Patří mezi ně rozvodny tepla založené na ultranízkých teplotách, vzdáleně ovládané radiátorové termostaty pro regulaci vytápění vnitřních prostor budov a také využití přebytečného tepla ze systémů chlazení v supermarketech. 

Zlatý certifikát 
Nordhavn je unikátní. Díky nejvyšší úrovni certifikace udržitelnosti na úrovni budov a čtvrti je Nordhavn jedinou nově rozvíjenou urbanistickou oblastí, která získala zlaté hodnocení v systému certifikace DGNB. 

Projekt EnergyLab Nordhavn je klíčovou součástí vize města Kodaň, která se chce stát do roku 2025 uhlíkově neutrálním městem. Systém dálkového vytápění v Kodani je jedním z největších, nejstarších a nejúspěšnějších na celém světě. Zásobuje 98% obyvatel města čistým, spolehlivým a cenově dostupným teplem.

Vylepšení sektoru vytápění je pro dánskou metropoli důležitým úkolem, který přinese významnou úsporu energie a přispěje k plnění klimatických cílů. V uplynulých 40 letech došlo v Dánsku ke snížení spotřeby energie v budovách o 45% na čtverečný metr. Pokud by však jednotky vytápění ve všech budovách v Kodani pracovaly na plný potenciál, město by mohlo snížit spotřebu tepla o dalších 10%. To by pro obyvatele Kodaně znamenalo snížení účtů za teplo celkem o 70 milionů USD ročně.

Širší Kodaň i s předměstími představuje 40% populace Dánska, takže projekty jako je EnergyLab Nordhavn přispívají výrazným způsobem k plnění národních klimatických cílů.