Nová bílá kniha: Obrovský rozdíl mezi poptávkou po energii a její nabídkou z obnovitelných zdrojů

pondělí 14. listopadu 2022

Nová bílá kniha společnosti Danfoss upozorňuje na naléhavou potřebu řešit rostoucí poptávku po energii. Prezident a generální ředitel společnosti Danfoss Kim Fausing říká, že budování obnovitelných zdrojů energie nebude ani zdaleka dostatečné, pokud neomezíme naši poptávku po energii.

Nová bílá kniha společnosti Danfoss, dánské rodinné strojírenské skupiny, poukazuje na dramatický nárůst celosvětové poptávky po energii a tvrdí, že bez urychlených opatření na omezení poptávky po energii nebude výstavba obnovitelných zdrojů energie stačit k uspokojení potřeb rostoucí populace.

Nová bílá kniha ukazuje, že současné budování obnovitelných zdrojů energie nebude ani zdaleka dostačující, pokud zároveň neomezíme naši poptávku po energii, a jako příklad uvádí drastické zrychlení růstu poptávky po chlazení v zemích globálního jihu.

Kim Fausing říká: „Svět, zejména Evropa, se řídí jednostranným přístupem k energetické krizi a zaměřuje se pouze na nabídku energie, nikoli dostatečně na poptávku. Za každý dolar vynaložený na energetickou účinnost se můžeme vyhnout výdajům na dodávky energie ve výši více než 2 dolarů. Technologie jsou k dispozici a řešení energetické účinnosti lze dnes využívat ve všech odvětvích. Pokud nebudeme jednat hned a nebudeme řešit rostoucí poptávku po energii, bude nesmírně obtížné a dražší splnit cíl Pařížské dohody, kterým je udržet oteplení pod hranicí 1,5 stupně.“

Je třeba se urychleně zaměřit na stranu poptávky

Bílá kniha s názvem „Zanedbávaná strana poptávky v zelené rovnici“ se podrobně zabývá tím, jak energetická účinnost umožňuje elektrifikaci. Odborníci se shodují, že k dosažení čisté nuly musíme nahradit energii z fosilních zdrojů obnovitelnými zdroji a elektrifikovat vše ve všech odvětvích.

Pro zvýšení role elektřiny v energetickém mixu je však zásadní, avšak přehlížený fakt, že nejprve musíme snížit poptávku po energii. Zelená energie přichází ve špičkách a ve špičkách se spotřebovává. Energetická účinnost tyto špičky snižuje a snižuje systémové náklady na elektrifikaci.

Přesto světové budovy, infrastruktura, dopravní sítě a vozidla nadále fungují velmi neefektivně a plýtvají energií a teplem ve velkém měřítku. Tato nová bílá kniha se k tomuto problému staví čelem a poskytuje jasná a praktická politická doporučení pro nápravu v současnosti nevyvážené rovnice a upozorňuje na klíčové údaje a čísla, která by měla být podkladem pro kolektivní rozhodování o těchto otázkách. Například:

  • Řešení energetické účinnosti, pokud budou zavedena v globálním měřítku, mohou svět posunout o jednu třetinu směrem k čisté nule (podle IEA).
  • Za každý dolar vynaložený na energetickou účinnost se můžeme vyhnout výdajům na dodávky energie ve výši více než 2 dolarů.
  • Podle scénáře IEA počítajícího s čistou nulou vzroste do roku 2030 světová populace o 750 milionů lidí a ekonomika bude o 40% větší než dnes, ale konečná poptávka po energii bude muset být o 5% nižší.
  • Chlazení představuje globální přehlíženou oblast při snaze o zmírňování změny klimatu. S růstem ekonomik a jejich přizpůsobováním se teplejšímu klimatu, zejména v zemích globálního jihu, má rostoucí poptávka po chlazení potenciál způsobit jeden z nejvýznamnějších nárůstů emisí skleníkových plynů, jaký jsme kdy zaznamenali.
  • Tvůrci politik musí urychleně zavést řešení, která sníží plýtvání energií a elektrifikují dopravu, průmysl a budovy.
  • Jen v případě domácností by zvýšená účinnost a související snížení poptávky po energii mohly přispět ke snížení celosvětových účtů domácností za energii do roku 2030 o nejméně 650 miliard USD ročně v případě scénáře počítajícího s čistou nulou.
  • K tomu je třeba dodat, že vyšší investice do dosažení těchto úspor energie mohou do roku 2030 podpořit dalších 10 milionů pracovních míst v oblastech souvisejících s energetickou účinností, jako je nová výstavba a modernizace budov, výroba a dopravní infrastruktura.

Kim Fausing vyzývá světové lídry, aby doporučení z bílé knihy již nyní zapracovali do svých klimatických plánů:

„Stručně řečeno, pokud neomezíme naši poptávku po energii, nebude budování obnovitelných zdrojů energie ani zdaleka dostatečné. Jednoduše nebudeme mít dostatek zelené energie, abychom uspokojili požadavky rostoucí populace. Jedním z přehlížených faktů je, že energie z obnovitelných zdrojů přichází ve špičkách a ve špičkách se spotřebovává. Energetická účinnost nám umožňuje tyto špičky snížit, například opětovným využitím přebytečného tepla z průmyslu, supermarketů a datových center k vytápění našich domovů. Energetická účinnost je základem pro úplnou elektrifikaci naší společnosti.“

„Navzdory nedávným povzbudivým opatřením, která byla přijata v EU, současná úroveň investic do energetické účinnosti zdaleka nestačí k dosažení našich globálních cílů v oblasti klimatu. Vlády se dostaly na titulní stránky novin s cíli pro polovinu století, ale do značné míry selhaly při realizaci okamžitých řešení, která máme k dispozici. Jak řekl americký prezident Biden v Glasgow, oko historie se dívá. Je čas zvýšit úsilí, jednat a zakotvit požadavky na minimální energetickou účinnost do zákona. Nejzelenější energie je ta, kterou nespotřebujete, ale v současné energetické krizi je také zdaleka nejlevnější, a pokud chceme splnit cíl Pařížské dohody, je tento přístup nezbytný.“

Bílá kniha s názvem „Zanedbávaná strana poptávky v zelené rovnici“ je k dispozici pro stažení zde.