Dekarbonizace stavebních strojů je klíčem k dosažení klimatických cílů

pátek 29. září 2023

Dekarbonizace stavebních strojů je klíčem k dosažení klimatických cílů

Stavební stroje na celém světě vypouštějí ekvivalent emisí z celosvětového letectví, přičemž 50 % těchto emisí pochází pouze z rypadel.

Podle nejnovějšího dokumentu společnosti Danfoss je k dosažení globálních klimatických cílů nezbytná okamžitá pozornost věnovaná možnostem snížení emisí z těžkých vozidel, jako jsou stavební stroje.

Společnost Danfoss představila na světovém kongresu architektů UIA v Kodani nový dokument Danfoss Impact whitepaper. Tento dokument říká, že klíčem ke snížení stopy těchto strojů je implementace energeticky účinných technologií, které mohou okamžitě snížit použití nafty v rypadlech a zároveň řešit některé výzvy pro elektrifikaci.

Města mají na svědomí 70 % celosvětových emisí oxidu uhličitého. Stavební stroje celosvětově vypouštějí ohromujících 400 MT CO2 ročně, což odpovídá emisím z mezinárodního letectví. Samotná rypadla tvoří 50 % těchto emisí. Zatímco osobní automobily a menší stavební stroje lze snáze vyrobit na baterie a nabíjet obnovitelnými zdroji energie, u rypadel a jiných těžkých nákladních vozidel je realita složitější.


Ve srovnání s menšími vozidly pracují rypadla v mnohem náročnějších podmínkách a vyžadují delší pracovní dobu mezi nabíjením. To vyžaduje extrémně velké baterie, aby odpovídaly produktivitě jejich dieselových protějšků, což má za následek výrobu náročnou na zdroje a vyšší počáteční náklady. Často to prostě není pro těžké stroje technologicky ani ekonomicky proveditelné.

Kromě toho na mnoha pracovištích bagrů chybí potřebná nabíjecí infrastruktura pro podporu elektrických bagrů. Velká místa, jako jsou lomy, často vyžadují výměnu baterií v terénu na začátku a na konci každé směny a následné nabíjení ve skladech. Provozní problémy vznikají kvůli obrovské hmotnosti baterií, které představují logistické překážky.

Zlepšením účinnosti lze snížit požadavky na baterie spolu s požadavky na potřeby výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Bílá kniha Danfoss Impact zkoumá případ stavenišť a snadno dostupné technologie, které rychle transformují stavební průmysl a umožňují staveniště s nízkými emisemi.

Dnešní systémy rypadel pracují na naftu s účinností pouhých 30 %, přičemž 70 % energie motoru je promarněno. Společnost Danfoss zdůrazňuje významný potenciál pro snížení energie zavedením opatření, jako jsou čerpadla s proměnným objemem, digitální objemový objem, čerpadla s proměnnými otáčkami a decentralizované pohony. Tyto technologie spolu se systémy rekuperace energie mohou zvýšit účinnost a snížit spotřebu energie.

Implementace opatření energetické účinnosti umožňuje rypadlům vykonávat více práce s menšími motory a menším množstvím paliva, což snižuje kapacitu baterie potřebnou pro elektrifikaci až o 24,8 %. Rychle se vyvíjející technologie může u rypadel nad 15 tun přinést úsporu paliva o 15–30 % a současně zvýšit jejich pracovní kapacitu. V blízké budoucnosti lze tato opatření aplikovat na rypadla všech velikostí a potenciálně tak dosáhnout úspory paliva až 50 %.

Upřednostněním energetické účinnosti a zkoumáním možností elektrifikace průmysl významně přispěje k dekarbonizaci těžkých nákladních vozidel a připraví cestu pro udržitelnou budoucnost.

Roadmap for decarbonizing cities