Danfoss staví supermarket budoucnosti ve svém sídle v Nordborgu

pondělí 16. května 2022
Groundbreaking
Z leva: Lars G. Andersen, jednatel společnosti BALS and Kristian Strand, Prezident, Refrigeration & A/C Controls, Danfoss Climate Solutions
  • Nový supermarket Danfoss, jeden z energeticky nejúčinnějších supermarketů na světě
  • Technologie rekuperace tepla znovu využívá přebytečné teplo z chlazení k ohřevu supermarketu a místních budov

  • Vyrobeno s přední energeticky účinnou technologií chlazení a vytápění, solárními střešními panely a nabíjecími stanicemi pro elektromobily

29.3.2022 společnost Danfoss uspořádala slavnostní zahájení výstavby jednoho z energeticky nejúčinnějších supermarketů na světě.

Supermarket Smart Store bude plný nejnovější a energeticky nejúčinnější chladicí a topné techniky.

Namísto toho, aby se teplo produkované chladicími skříněmi a mrazicími boxy zmařilo, bude zachycováno a znovu použito k vytápění supermarketu a místních budov prostřednictvím dálkové energie. Chladicí systém v novém supermarketu bude používat oxid uhličitý – přírodní chladivo – což pomáhá snižovat celkový dopad na klima.

Supermarket drawing
Supermarket bude dokončen v létě 2023.

Kristian Strand, Prezident, Refrigeration & A/C Controls, Danfoss Climate Solutions říká:

"Tato přelomová a velmi očekávaná událost je důležitější než kdy jindy. Počátky tohoto projektu sahají hluboko do minulosti, ale význam nového energeticky účinného supermarketu Smart Store, který začínáme budovat, jen nabyl na významu. Cílem projektu je ukázat, jak snadné a ziskové je dekarbonizovat naši ekonomiku a zajistit spolehlivé a udržitelné využívání energie. Topení a chlazení jsou největšími spotřebiteli energie v supermarketech. Řešení, která zde dnes budujeme, představují jádro řešení Danfoss a předvedou, jak se můžeme společně přiblížit nulové spotřebě energie v maloobchodě s potravinami."

Supermoderní supermarket se nachází hned vedle ústředí Danfoss a prošlápne cestu k tomu, jak mohou řetězce supermarketů po celém světě budovat prodejny šetrné ke klimatu a udržitelné s technologiemi, které již dnes existují.

212 / 5 000 Výsledky překladu Citát: Naším cílem je podpořit zelený přechod konkrétními důkazy toho, jak daleko můžeme zajít s energetickou účinností. Chceme zákazníkům a partnerům ukázat, jak řešení pro úsporu energie fungují v reálném životě.

Kromě toho bude toto místo sloužit jako aplikační vývojové centrum, kde bude společnost Danfoss spolupracovat s partnery na společném vývoji nových technologií a zkoumání rozhraní v energetickém systému obklopujícím skladování energie.

„Supermarket bude ústředním bodem pro novou část našeho kampusu, kde budou všechny budovy energeticky účinné a budou splňovat speciální požadavky na udržitelnost. Naším cílem je podpořit zelený přechod konkrétními důkazy toho, jak daleko můžeme zajít s energetickou účinností. Chceme zákazníkům a partnerům ukázat, jak řešení pro úsporu energie fungují v reálném životě. Chceme ukázat, že nejzelenější energie je energie, kterou nepoužijeme nebo znovu využijeme. Proto budou návštěvy supermarketů jednou z hlavních atrakcí, až delegáti IEA v červnu přijedou do Dánska na 7. výroční globální konferenci o energetické účinnosti,“ dodává Jürgen Fischer, prezident společnosti Danfoss Climate Solutions.

BALS, Brugsen pro Als a Sundeved, největší dánská nezávislá asociace supermarketů, si pronajme budovu od společnosti Danfoss a bude v ní provozovat diskontní supermarket COOP 365. Společnost BALS, která spolupracuje s COOP, má v oblasti kolem Sønderborgu v Dánsku celkem 13 prodejen a od roku 2015 trvale snižuje spotřebu energie ve svých prodejnách. Ty doposud snížily své celkové emise CO2 o 44 procent. Proto bylo přirozeným dalším krokem, že se BALS stala partnerem projektu.

Lars G. Andersen, jedantel společnosti BALS, říká:

„Máme již mnoho zkušeností, ale prudké nárůsty cen energií vyvolaly další tlak na potřebu změny. Našich 13 supermarketů bylo modernizováno a nemáme téměř žádné náklady na vytápění v obchodech, protože teplo pochází z našich bezfreonových chladicích systémů, solárních článků a tepelných čerpadel. Je to výhoda při současných cenách energií a snižuje to naše emise CO2. Jsme hrdí na to, že jsme součástí jednoho z energeticky nejúčinnějších supermarketů na světě a testujeme řešení, která mohou pomoci budovám stát se klimaticky neutrálními.“

 

Supermarket drawing
Tuuli Sarvilinna, Senior Vice President Electronic Controllers and Services, Danfoss

Showroom pro zákazníky

Danfoss zřizuje showroom v části budovy supermarketu, kde jsou všechny instalace viditelné pro návštěvníky a zákazníky. Řešení společnosti Danfoss pro vytápění a chlazení, jako je chladivo CO2, rekuperace tepla a interakce mezi instalacemi, si tak budou moci vyzkoušet během jejich provozu.

„Náš nový Smart Store ukazuje, co je možné s dnešní technologií, jako je náš software Alsense. Integrace hardwarových a softwarových nástrojů do tohoto obchodu podtrhuje rostoucí význam digitalizace pro zelený přechod. BALS je perfektní partner, protože jejich zaměstnanci, sousedé a zákazníci přispějí k této důležité zkušenosti," říká Tuuli Sarvilinna, senior viceprezident pro elektronické regulátory a služby, Danfoss.

Servisní část budovy bude mít na starosti Ohmia Retail, norský partner zodpovědný za provoz a monitorování všech instalací.

Supermarket bude napojen na Nordals Fjernvarmeværk a bude schopen dodávat přebytečné teplo do místní sítě dálkového vytápění.

Fakta:

  • V areálu bude umístěna čerpací stanice OK a myčka aut.

  • Celá plocha supermarketu a okolí bude mít zhruba 14 000 m².

  • Prodejna COOP 365 bude mít téměř 1 500 m2.

Danfoss vlastní všechny instalace v obchodě, což umožňuje nepřetržité monitorování a optimalizaci systémů. V tomto prostředí Danfoss neustále testuje aplikace, nové produkty a využívá budovu jako předváděcí místnost a školicí zařízení pro návštěvníky a zákazníky.