Danfoss a Google uzavírají strategické partnerství v oblasti umělé inteligence a energetické účinnosti

pondělí 5. února 2024

Danfoss, dánská nadnárodní strojírenská skupina využívá umělou inteligenci (AI) ve spolupráci se společností Google k transformaci zákaznické center a zefektivnění interních procesů.

Sunnyvale, Kalifornie a Nordborg, Dánsko – společnosti Danfoss a Google v lednu oznámily strategické partnerství s cílem využít nejnovější pokroky v umělé inteligenci (AI) k podpoře energeticky účinných řešení v datových centrech.

V rámci partnerství Danfoss, dánská nadnárodní inženýrská skupina, využije generativní schopnosti AI Google Cloud k optimalizaci zkušeností zákazníků, zefektivnění interních pracovních procesů a zvýšení produktivity v celé organizaci. Toho lze dosáhnout například pomocí gen AI ke shromažďování a zobrazování informací, automatizaci znalostí, generování popisů produktů a vytváření řešení s chatboty v elektronickém obchodování.

Jako globální lídr v oblasti energeticky účinných řešení spolupracuje Danfoss se společností Google na implementaci udržitelných chladicích systémů pro datová centra a na návrhu systémů, které znovu využívají přebytečné teplo produkované datovými centry. Kompresory Danfoss Turbocor® poskytují vysoce spolehlivá a vysoce účinná řešení, jsou-li odborně aplikována partnery OEM, jsou instalovány společností Google za účelem zlepšení energetické účinnosti a dekarbonizace systémů vytápění a chlazení v datových centrech.

Moduly pro opětovné využití tepla společnosti Danfoss umožní společnosti Google zachytit a znovu využít teplo produkované datovými centry a poskytnout tak obnovitelný zdroj energie pro zásobování teplem v daném místě, ale i do sousedních komerčních a obytných budov a průmyslových odvětví, která potřebují teplo pro své procesy. V budoucnu budou odborné znalosti společnosti Danfoss v oblasti dekarbonizačních řešení využívány v ještě větší míře k podpoře udržitelnosti datových center v Evropě, Severní Americe i mimo ni.

Nová dohoda, oznámená během AHR Expo v Chicagu, USA, staví na stávající spolupráci mezi oběma společnostmi, které patřily mezi zakladatele Net Zero Innovation Hub v dánské Fredericii, oznámeného v září 2023, kde hlavní hráči spojili své síly, aby urychlili zelenou transformaci datových center. Společnosti Danfoss a Google nyní pokročily o krok dále uzavřením širšího partnerství.

Jürgen Fischer, prezident, Danfoss Climate Solutions, řekl:


„Ve společnosti Danfoss chceme společně s našimi zákazníky změnit způsob, jakým budujeme a dekarbonizujeme datová centra. Když navážeme partnerství napříč odvětvími, jako jsme to udělali se společností Google, urychlíme tento vývoj směrem k budování lepších a udržitelnějších datových center – s využitím dnes dostupných technologií."

Viceprezident Google pro inovace datových center, J. P. Clausen, je ze spolupráce nadšený.

„Toto je skvělý příklad partnerství, které vzájemně využívá své silné stránky a využívá technologie k optimalizaci zkušeností zákazníků, zvýšení produktivity a dosažení cílů udržitelnosti. Danfoss je lídrem v oblasti energetické účinnosti a tato řešení pomáhají podporovat cíl společnosti Google do roku 2030 provozovat naše datová centra na bezuhlíkové energii 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím Google Cloud poskytovat inovaci AI, která firmám jako Danfoss umožňuje fungovat novými a chytřejšími způsoby,“ říká J.P. Clausen.