Услугите DrivePro® повишават сигурността на топлоснабдяването за 49 000 апартамента в Гливице

сряда, 17 април 2024 г.
Районната отоплителна централа PEC Gliwice
Пуснете видеото, за да научите повече за ефективната районна отоплителна централа в Гливице

ПОЛША: Топлофикационното дружество PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.) отговаря на нуждите от централно отопление и гореща вода в целия град Гливице. PEC Gliwice обслужва 49 000 жилищни единици, което представлява 62% от апартаментите в града, както и множество обществени институции, промишлени или обслужващи, а също и търговски обекти.

Районната отоплителна централа в Гливице обслужва обширна отоплителна мрежа от 235 километра и включва модерна техническа инфраструктура. Инфраструктурата за генериране на топлинна енергия се състои от две котелни инсталации, работещи с въглища, две котелни инсталации, работещи с газ, помпена станция за циркулираща вода, електростатични филтри, инсталации за десулфуризация и денитрификация.

Намаляване на потреблението на енергия и удължаване на експлоатационния живот на машините. PEC инсталира преобразуватели VACON® от Danfoss за управление на експлоатацията на вентилаторите, помпите и конвейерите.

За да се гарантира непрекъсната коректна експлоатация на тези преобразуватели, оторизираното от Danfoss партньорско дружество Neisa извършва редовни одити.

Двама души от Neisa извършват Site Assessment оценка на обекта

Предизвикателство: Ефективно и сигурно градско отопление

Най-голямото предизвикателство при експлоатацията на PEC Gliwice е осигуряването на безопасна и екологична топлинна енергия за сградите на Гливице.

Сигурността на разпределението по време на отоплителния сезон е от решаващо значение, поради което е жизненоважно техническата инфраструктура да е надеждна. Само редовни одити могат да гарантират безаварийната експлоатация на различните компоненти. Освен това инспекциите трябва да се извършват през летните месеци, когато търсенето на услугите на PEC Gliwice е по-малко, отколкото през други периоди на годината.

В същото време районната отоплителна централа се стреми да постигне климатичен неутралитет. Освен че инвестира във възобновяема енергия, дружеството се фокусира и върху намаляването на потреблението на енергия от електромоторите на помпите, вентилаторите и конвейерите.

Топлината от системата, произвеждана, предадена и разпределена от PEC Gliwice, се използва ежедневно от над 49 000 апартамента в Гливице и много обществени институции, промишлени заводи, учебни заведения, както и обслужващи и търговски обекти.

Krzysztof Szalinski, Президент на PEC Gliwice Sp. z o.o
Neisa извършва Site Assessment оценка на обекта

Решение: Управление на риска с редовни инспекции

За да се гарантира надеждна експлоатация на преобразувателите, оторизираният партньор на Danfoss Drives Neisa извършва редовни одити DrivePro® Site Assessment. Базираното в Тичи дружество извършва инспекциите си през летните месеци, като се съобразява с нуждите както на районната отоплителна централа, така и на жителите на града.

По време на всяка инспекция експертите на Neisa оценяват техническото състояние на преобразувателите, за да анализират рисковете от потенциална авария. Въз основа на събраните данни специалистите извършват ремонти. 

Дейностите на Neisa обаче не са фокусирани само върху текущите ремонти и поддръжката. При всяка инспекция специалистите оценяват дали в обозримото бъдеще може да има риск от технически проблеми или намаляване на ефективността и въз основа на това изготвят списък с препоръки за подмяна на оборудването или неговите части в по-дългосрочен план. Препоръките на Neisa са подредени по неотложност. По този начин отоплителната централа в Гливице има време да подготви и оцени кои ремонти трябва да бъдат извършени от специалистите при следващото превантивно обслужване, за да се предотвратят бъдещи аварии.

Цикличните инспекции предоставят нужната информация за състоянието на инфраструктурата, което позволява на PEC Gliwice да изготви график за обслужване, както и да планира поддръжката на оборудването. Дейностите по сервизно обслужване и поддръжка се извършват и по време на периоди с ниска необходимост от топлинна енергия, за да се намали рискът от аварии и да се осигури оптимална експлоатация през този важен период. Данните от одита се използват и за избор на оборудването, което трябва да бъде подобрено.

С помощта на правилно програмирани честотни преобразуватели PEC Gliwice намалява потреблението на енергия на своите помпи, конвейери и вентилатори, като ги доближава до климатичен неутралитет. 

Благодарение на редовната поддръжка и ремонти PEC Gliwice разполага с пълен набор от необходима информация за инфраструктурата. По този начин дружеството може да поддържа своята върхова производителност – например чрез редовно надграждане на преобразувателите. Това надграждане включва честотни преобразуватели, избрани за конкретно приложение, с подходящи комуникационни протоколи или входни и изходни карти.

Michal Michulec, Изпълнителен директор на Neisa
Krzysztof Szalinski и Marcin Drosdowsky от PEC Gliwice, както и Michal Michulec от Neisa, стоящи пред сградата на PEC
Krzysztof Szalinski и Marcin Drosdowsky от PEC Gliwice, както и Michal Michulec от Neisa

Резултат: Оптимална ефективност и дълъг експлоатационен живот

Регулирането чрез честотни преобразуватели намалява потреблението на енергия на електромоторите с до 40%. Редовните одити DrivePro® Site Assessment на Neisa помагат да се гарантира, че параметрите на системата са винаги правилно настроени, за да се поддържа оптимална ефективност.  

Освен че подобряват енергийната ефективност, тези редовни проверки могат удължат експлоатационния живот на машините. Постоянното наблюдение и оптимизиране на работните параметри на преобразувателите предпазва машините от възможни претоварвания и къси съединения, а също и от прегряване. Така се намалява и стартовият ток, позволявайки на оборудването да стартира плавно.

В обобщение, районната отоплителна централа PEC Gliwice се захранва от преобразуватели VACON®, които регулират експлоатацията на електромоторите на помпите, вентилаторите и конвейерите. Преобразувателите намаляват потреблението на енергия от тези електромотори и удължават експлоатационния им живот чрез намаляване на риска от претоварвания или токови удари. Експертите от Neisa, оторизиран сервизен партньор на Danfoss Drives, гарантират, че преобразувателите VACON® работят оптимално всяка година.

С такава политика на профилактика и придобитите познания за състоянието на оборудването можем да поддържаме висока надеждност на експлоатацията на оборудването през целия отоплителен сезон.

Krzysztof Szalinski, Президент на PEC Gliwice Sp. z o.o

Разгледайте продуктите

Очаквайте скоро...

Очаквайте скоро...

Разгледайте DrivePro® Lifecycle Services в действие

  • if (isSmallPicture) { Завод Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Завод Rothes CoRDe } else { Завод Rothes CoRDe }
    DrivePro® Lifecycle Services гарантират максимално време на непрекъснатост на работата за Rothes CoRDe

    ШОТЛАНДИЯ: Заводът Rothes CoRDe, централа за комбинирано производство на топло- и електроенергия, работеща с биомаса, гарантира максимално време на непрекъснатост на работата благодарение на няколко DrivePro® Lifecycle Services.