DrivePro® Lifecycle Services гарантират максимално време на непрекъснатост на работата за Rothes CoRDe

понеделник, 9 октомври 2023 г.

ШОТЛАНДИЯ: Заводът Rothes CoRDe е централа за комбинирано производство на топло- и електроенергия, работеща с биомаса, разположен в Rothes, Speyside, Шотландия. С годишно вложено гориво от 115 000 тона отпадъчна каша (дестилационни отпадъци) от местните дестилерии за уиски и 60 000 тона незамърсена дървесина заводът генерира 7,2 MWe, което е еквивалентно на захранване на 9000 домакинства с електричество.

Като част от проекта „до ключ“, доставен от Aalborg Energie Technik a/s, заводът разчита на 100 честотни преобразувателя VLT® AutomationDrive FC 302 от Danfoss за безпроблемна експлоатация. От съществено значение е тези преобразуватели да се обслужват и поддържат редовно, за да се постигне максимална надеждност и производителност.

Завод Rothes CoRDe
Редица честотни преобразуватели VLT AutomationDrive FC 302 в завода Rothes CoRDe
Собственост на изображението: Aalborg Energie Technik a/s

Предизвикателството: Научаване на състоянието на честотните преобразуватели

В стремежа си да направят преглед на текущото състояние на преобразувателите на място, инженерите на завода се обърнаха към сервизния партньор за Danfoss Drives DrivePro® Greenville IDC, който да извърши DrivePro® Site Assessment.

„Работим с Rothes CoRDe от известно време и оценката на обекта беше необходима за тяхната инсталирана база от преобразуватели, за да ни помогне да ги поддържаме в оптимална производителност“, обясни Стивън Браун, регионален мениджър в Greenville IDC. „Трябваше да извършим и спешен ремонт на голям VLT® AutomationDrive FC 302 с мощност 110 kW. Ремонтирахме неизправния преобразувател и сега той служи като резервен, което означава, че заводът е подсигурен, ако в бъдеще има нови проблеми“.

DrivePro® Site Assessment предостави лесен начин за управление на инсталираната база от честотни преобразуватели на Rothes CoRDe и за планиране в бъдеще. Проведеното подробно проучване на всички честотни преобразуватели в цеха даде възможност на обслужващия екип да получи ясна представа за текущото състояние на честотните преобразуватели и да оцени бъдещите нужди от поддръжка.

„Оценката на обекта ни позволи да дадем съвети за резервни части, да създадем програма за профилактика и да предложим техническа поддръжка при повреда“, каза Стивън Браун от Greenville. „Скоро след като направихме всичко това, честотен преобразувател с мощност 22 kW, монтиран на промишлен вентилатор, се повреди и ние успяхме да заменим преобразувателя още същия ден, без много притеснения или прекъсвания“.

DrivePro партньор, използващ приложението DrivePro на таблет

Решението: DrivePro® Retrofit в разгара на отпуските

За да допълни одита на място, Greenville IDC внедри услугата DrivePro® Retrofit, която позволява подмяната на честотни преобразуватели, чийто експлоатационен живот е към края си, да се планира предварително, като по този начин се гарантира максимално време на непрекъснатост на работата. DrivePro® Retrofit също така повишава общата производителност и енергийната ефективност на съоръженията с честотни преобразуватели, като заменя остарелите честотни преобразуватели с най-новите технологии, налични от Danfoss Drives и неговите партньори.

За да се възползва по най-добрия начин от предимствата, предоставени от DrivePro® Retrofit, заводът планира прекъсване за превантивна профилактика за четири дни през юли, когато повечето служители са в отпуск. Прекъсването позволи на Greenville да извлече файловете с параметрите на преобразувателите, да проучи историята на алармите, да провери дали инсталацията на всеки преобразувател е била правилна и в съответствие с препоръките на Danfoss, както и да актуализира софтуера на преобразувателите до последната версия.

Завод Rothes CoRDe в Rothes, Speyside, Шотландия
Собственост на изображението: Aalborg Energie Technik a/s

Резултатът: Спокойствие за Rothes CoRDe

Подобренията, внесени от продуктите и услугите на Danfoss, предоставени чрез неговия сервизен партньор за DrivePro®, Greenville IDC, помагат на завода Rothes CoRDe да запази водещата си позиция в сектора на околната среда.

Пакетите DrivePro® Site Assessment и DrivePro® Retrofit са подкрепени с ненадминати познания, навременна доставка на резервни части и изключително обслужване. Но може би най-важното нещо, което те предлагат, е спокойствие за мениджърите на заводи със стратегия за поддръжка и управление на пълния жизнен цикъл на техните честотни преобразуватели.

Разгледайте продуктите

Очаквайте скоро...

Очаквайте скоро...

Разгледайте DrivePro® Lifecycle Services в действие

  • if (isSmallPicture) { Завод Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Завод Rothes CoRDe } else { Завод Rothes CoRDe }
    DrivePro® Lifecycle Services гарантират максимално време на непрекъснатост на работата за Rothes CoRDe

    ШОТЛАНДИЯ: Заводът Rothes CoRDe, централа за комбинирано производство на топло- и електроенергия, работеща с биомаса, гарантира максимално време на непрекъснатост на работата благодарение на няколко DrivePro® Lifecycle Services.