Първият ферибот в света, задвижван от iC7-Marine: Aurora Botnia

сряда, 3 април 2024 г.

ФИНЛАНДИЯ: Хибридно-електрическият ферибот Aurora Botnia, експлоатиран от Wasaline, е първият плавателен съд в света, оборудван с високомощностни охладени с течност преобразуватели iC7 от Danfoss. Фериботът RoPax се движи между Вааса, Финландия, и Умео, Швеция. Той е оборудван на борда с хибридна електрическа задвижваща система, внедрена от WE Tech Solutions. Тази система комбинира двигателите с 2,2 MWh батерии. Използва хибридна технология с ниски емисии, както и системи за съхранение на енергия с четири големи литиевойонни батерии, подпомагащи генерирането на мощност. Тази система вече е намалила емисиите на CO₂ по маршрута на ферибота, а използването на биогаз ще намали емисиите още повече.

Електромоторите, задвижващата система и функционалността, свързана с мрежата, се управляват от преобразувателите и конверторите на захранване iC7-Marine, осигуряващи най-добрата енергийна ефективност и възможно най-ниските емисии.

Фериботът Wasaline
Фериботът Wasaline в открити води
Фериботът Wasaline отстрани

Предизвикателството: хибридно-електрически ферибот RoPax

Този ферибот Wasaline е избран като пилотен случай за серията iC7 на Danfoss Drives с цел изграждане на изключително екологичен кораб. Новият плавателен съд е проектиран да се захранва от комбинация от батерии, втечнен природен газ (ВПГ) и дори биогаз. Aurora Botnia е конструиран така, че да отговаря напълно на целта на Международната морска организация за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г., както и на предстоящия пакет „Подготвени за цел 55“ на Европейския съюз, което го превръща в истински екипен играч в областта на устойчивия транспорт.

За да се гарантират най-високите нива на енергийна ефективност, беше установено уникално сътрудничество във финландската морска индустрия между WE Tech Solutions, VEO и Danfoss Drives.

Самият ферибот е конструиран с помощта на най-модерната хибридна технология за втечнен природен газ (ВПГ)/батерийни системи за електричество, използваща охладени с течност модули iC7-Marine и iC7-Hybrid. Този екологосъобразен подход се подсилва допълнително от усъвършенстваните системи за управление на задвижването, както и от климатичните, охладителните и помпените системи, които използват преобразуватели VACON® 100, също от Danfoss.

Работник на Danfoss в машинното отделение

Решението: безпроблемно напасване

Danfoss Drives е едно от многобройните дружества, които работиха за осигуряването и въвеждането на най-модерните технологии на борда на ферибота. Работейки в тясно сътрудничество със системния интегратор WE Tech, Danfoss предостави честотни преобразуватели и конвертори на захранване, за да завърши хибридната система за задвижване. Чрез подхода на Danfoss Drives за универсална съвместимост на компонентите модулите iC7-Marine и iC7-Hybrid се напасват безпроблемно във всяка експлоатационна система от други доставчици, което гарантира безпроблемна интеграция и монтаж.

Wasaline от предната страна

Резултатът: по-малко шум, по-малко емисии

Когато захожда към пристанищната зона, Aurora Botnia превключва на захранване от батерии. Това гарантира, че плавателният съд работи с нулеви емисии на пристанището. Когато е закотвен, фериботът се свързва с бреговата електрическа мрежа чрез системата за електрозахранване от брега, което позволява на батериите да се презаредят. Конверторите на захранване на Danfoss осигуряват безпроблемно съгласуване на захранващата мрежа на ферибота с пристанищното захранване от брега по отношение на напрежението и честотата. По този начин се премахва необходимостта генераторите на ферибота да генерират електричество и се осигурява по-екологосъобразна експлоатация.

Wasaline от задната страна

Прогнозна поддръжка за върхова производителност

Използвайки комбинация от преобразуватели от серия iC7 и VACON® 100, Danfoss разработи система, която позволява прогнозна поддръжка за повишена експлоатационна надеждност. Цялостната система за дистанционно наблюдение свързва честотните преобразуватели на Danfoss, което осигурява повишена експлоатационна надеждност чрез предварително прогнозиране на нуждите от поддръжка. Системата също така дава възможност за модернизации и устойчиви подобрения, което допълнително повишава ефективността на оборудването.

Преобразувател iC7-Marine

Преобразуватели iC7-Marine

Преобразувателите iC7-Marine регулират двата задвижващи двигателя с мощност 6 MW и двете носови подрулващи устройства с мощност 1,5 MW. 

Преобразувател iC7-Automation

Конвертори на захранване iC7-Hybrid

Конверторите на захранване iC7-Hybrid поддържат четирите интерфейса за съхранение на енергия чрез 1,5 MW батерии.

Свързани примери от практиката

  • if (isSmallPicture) { Товарен и пътнически ферибот Aurora Botnia; } else if (isBigColumns) { Товарен и пътнически ферибот Aurora Botnia } else { Товарен и пътнически ферибот Aurora Botnia }
    Първият ферибот в света, задвижван от iC7-Marine: Aurora Botnia

    ФИНЛАНДИЯ: Товарният и пътнически ферибот Aurora Botnia е оборудван с хибридно-електрическа задвижваща система, захранвана от охладени с течност преобразуватели iC7 от Danfoss.