Независими от налягането регулиращи и управляващи вентили (PICV)

сряда, 3 август 2022 г.

Работата при постоянно променящи се условия е характерна за дву- или четиритръбните системи за отопление и/или охлаждане. Причината за това работните условия непрекъснато да се променят е най-вече заради постоянно изменящите се изисквания относно комфорта на потребителите в сградата. Той е в пряка зависимост и от външните условия и климат. Всичко това налага постоянно отваряне и затваряне на вентилите в тръбната мрежа, което е причина причина за промени при дебита и диференциалното налягане.

Без съответните замервания и анализиране на данните от тях, такъв тип системи могат да бъдат подложени на неравномерно разпределение на енергията. Това влошава енергийната ефективност на сградата и усложнява въвеждането в експлоатация на системата.

Най-лесното и прагматично решение за избягването на подобни усложнения са независимите от налягането управляващи и регулиращи вентили (PICV).

Чрез добавяне на задвижка, този тип вентили функционират като управляващи вентили ограничаващи дебита. Те автоматично балансират системата и осигуряват възможно най-добрия вътрешен комфорт и енергийна ефективност. Въвеждането в експлоатация е много по-лесно. Достатъчно е вентилите да бъдат настроени за съответния дебит, за който са проектирани, преди да се монтират задвижките.

Danfoss предлага широка гама от независими от налягането управляващи и регулиращи вентили както и подходящите за тях изпълнителни механизми.

Характеристики и предимства

Стабилна температура в помещенията

Подаване на точно определеното количество на топло или студоносител при условия на частично натоварване на сградата, оказва значителен ефект за осигуряване на стабилна а на стайната температура и оптимален комфорт.

Подобрен вътрешен комфорт

Комфортът в помещението се повишава значително, в резултат на постоянната температура. Точното поддържане на желаната температура може да е причина за повишаване на производителността на служителите или да обогати приятните изживявания на гостите в хотела.

Спестяване на енергия

Перфектно балансираната система,  повишава енергийната ефективност и може да доведе до редуциране на енергийните разходи.

Редуцирайте разходи за поддръжка

Тъй като независимите от налягането управляващи и регулиращи вентили осигуряват перфектни работни условия,изпълнителните механизми, монтирани към тях, изпълняват по-малко движения, за да поддържат желаната температура в помещенията. Това редуцира експлоатационната стойност на изпълнителните механизми и намалява разходите за поддръжка.

Новият AB-QM 4.0

Още повече предимства за вашите PICV проекти.

3D модели и изображения

Danfoss SET 365 software

Нашият усъвършенстван софтуер за 3D проектиране Danfoss SET 365 ще ви помогне да проектирате и изчислите HVAC системи използвайки продукти на Danfoss. 1-годишният абонамент е БЕЗПЛАТЕН за студенти, дизайнери и други заинтересовани професионалисти.

Научете повече