MTCV с CCR2+

сряда, 3 август 2022 г.

Мултифункционален термостатичен циркулационен вентил за изграждане на безопасни и енергоспестяващи системи за битова гореща вода.

Вентилите се монтират на тръби от отделни щрангове. Те могат да се настройват на температура между 35 и 60C. Така се постига баланс, кратки интервали на изчакване, и редуциране на изразходваната вода и енергия. Също така се намалява риска от легионела в  питейната вода. Вентилът е изработен от безоловен месинг и е произведен в съответствие с  международните и национални директиви касаещи питейната вода.

Модули за дезинфекция

MTCV може да бъде оборудван с електронен (MTCV-C) модул за дезинфекция. При работа на модула, е възможно температурата на системата временно да се повиши, поради циркулацията на гореща вода. Температурата е с достатъчно висока, за да убие бактериите причиняващи легионела.

CCR2+ е с опростен дизайн, но едновременно с това е усъвършенстван електронен контролер, предназначен за оптимизация на електронната дезинфекция на БГВ системите. Контролерът периодично промива системата, щранг по щранг. За целта се използва значително по-висока температура на водата. По този начин всички бактерии в системата биват елиминирани.

Контролерът може да управлява до 20 щранга. Също така има възможност за разширение, посредством допълнително устройство. Така можете да управлявате  16 допълнителни щранга. Всички данни за температурата в системата се съхраняват с цел последващ анализ и оптимизация.

CCR2+ може да бъде свързан към WiFi мрежата и по този начин да бъде достъпен от компютър или мобилно устройство. За по-нататъшна оптимизация е възможно контролерът да бъде свързан със системата за сграден мениджмънт (BMS). По този начин можете да редуцирате разходите си за инженерна поддръжка и BMS компоненти.

Балансиране на системи за битова гореща вода

Анимацията показва нагледно проблемите и предизвикателствата в системите за битова гореща вода в нежилищни сгради. Примери за подобни предизвикателства са нежелани топлинни загуби, енергийна неефективност и риск от заразяване с легионела.

Характеристики и предимства

Подобрен комфорт

Без допълнително изчакване при подаване на  топла вода.

Енергоспестяване

Много по-ниски нива на топлинни загуби в системата. Тя също така работи по-ефективно. Разходите за крайните потребители ще бъдат по-ниски и разпределени много по-точно.

Редуцирайте водния разход

По-малки загуби на вода поради изчакване или смесване със студена вода с цел постигане на необходимата температура на потребление. Това е възможно благодарение на надеждното снабдяване с гореща вода, която е с нужната температура и е налична по всяко време.

По-ниски разходи

Системата работи по-ефективно и предотвратява потенциално увреждане на тръбната система в следствие натрупване на варовик и корозия.

Намалете риска от поява на бактерии причиняващи легионела

Тъй като температурата на водата се поддържа на ниво, на което бактериите причиняващи легионела не могат да се размножават, рискът от заразяване намалява. Разбира се, е нужно да се предвидят и факторите значими при изграждане на системата. 

Кратък период за възвращаемост на инвестицията

Първоначалната инвестицията за инсталиране на термобалансиращи вентили не е висока и може да се изплати за кратък  период от време (1-2 години).

Безоловен месинг

Вентилите са изработени от безоловен месинг и са в съответствие с разпоредбите и директивите касаещи питейната вода. Безоловният месинг е стъпка към подобряване качеството на питейната вода и отговаря на изискванията за устойчивост.

Отговаря на индивидуалните нужди

Основна версия MTCV (A) – осигурява термостатична балансираща функция в температурен диапазон от 35 до 60°C. За системи, където се изисква периодична термична дезинфекция, основният вентил може лесно да бъде надграден с дезинфекционен модул – версия C – за електронен, автоматичен контрол за периодичен процес на термична дезинфекция.

Автоматична дезинфекция

Постигнете най-безопасните условия за БГВ с възможно най-висока ефективност. Същевременно имате възможност за редуциране на времето, изразходвано за наблюдение и регистриране на данни.

Уебинар (запис): Как да намалим риска от заразяване с легионела в системите за битова гореща вода

Научете кои са най-добрите методи за предотвратяване на появата на бактерии причиняващи заразяване с легионела в системите за БГВ. В този уебинар имате възможност да научите повече за Danfoss като доставчик на интелигентни решение за балансиране на битова гореща вода, които могат да повишат безопасността и комфорта на потребителите както и енергийната ефективност.

Софтуер

Danfoss SET 365

Нашият усъвършенстван софтуер за 3D проектиране Danfoss SET 365 ще ви помогне да проектирате и изчислите HVAC системи използвайки продукти на Danfoss. 1-годишният абонамент е БЕЗПЛАТЕН за студенти, дизайнери и други заинтересовани професионалисти.

Danfoss SET 365

Поддръжка

Поддръжка Design Center

Имате нужда от помощ при проектиране на енергийно ефективна система за отопление или охлаждане? Консултирайте се с вашия  Danfoss представител  и му предоставете строителни чертежи (.dwg, .dxf) и вашите изисквания. С помощта на  центъра за поддръжка на Danfoss, той може да подготви подробно предложение за Вашата система.

3D модели и изображения

Технически текст за специфициране

Нужно е инсталациите за битова гореща вода да бъдат балансирани посредством термостатичен баланс вентил. Така може да се постигне постоянна температура на водата в системата със следните характеристики:

 • Диапазон на настройка на температурата: 35 - 60 °C
 • Предварителните стойности на температурата  се визуализират под формата на скала
 • Настройките трябва да бъдат скрити или да могат да бъдат заключвани, за да се предотврати неоторизирана промяна (ключ с шестостен)
 • Предварителните стойности на температурата  се визуализират под формата на скала
 • Възможност за надграждане посредством модул за термична дезинфекция. По този начин се  предотвратява развитието  на бактерии причиняващи заразяване с легионела в системите за битова гореща вода. Опциите са две: автоматична (самодействаща) дезинфекция или електронно контролирана дезинфекция (контролер с термичен задвижващ механизъм и температурни сензори). Надграждането на дезинфекцията може да се извърши по време на работа, под налягане
 • Термо елементът трябва да може да се сменя лесно
 • Материалът, който е в контакт с вода трябва да отговаря на директивата на ЕС за без оловен месинг
 • Корпусът на вентила трябва да бъде изработен от бронз. Така се повишава издръжливостта и устойчивостта на корозия
 • Измерването на температурата на водата не трябва да бъде задължително
 • Вентилът трябва да има възможност за индикация на дебита
 • Надеждна опаковка за безопасен транспорт и работа

Характеристики на продукта

Клас на налягане: PN 10

 • Максимална температура на средата: 90°C[MP3]
 • Присъединителен размер: DN 15-20
 • Тип на свързване: Вътрешна резба ISO 7/1
 • Максимално диференциално налягане: 100 kPa
 • Фабрична настройка: 50 °C
 • Монтаж: вентилът трябва да се монтира в циркулационната тръба