Задвижвания за преобразуване и генериране на енергия в корабостроенето

сряда, 6 април 2022 г.

Бреговото захранване осигурява чисти пристанища

Когато използват задвижваща технология в решение за снабдяване от брега, корабите могат да получават чиста енергия от местни мрежи. Основните генератори на кораба могат да бъдат изключени напълно, за да се предотвратят ненужните локални емисии на NOx и въглеродни емисии и шумово замърсяване, докато корабът е акостиран.

Danfoss Drives предоставят инвертори и задвижвания за преобразуване на мощност, които преобразуват бреговата мощност от 50 Hz в мощността от 60 Hz, която обикновено се използва на борда на морските кораби. Преобразувателите на мрежа използват технологията Active Front End AFE с подходящ софтуер, който може да създаде и синхронизира AC-мрежата (микрорешетката) с мрежата на кораба.

2-месечна възвръщаемост на инвестициите за корабостроителница FAYARD A/S

Електрическата система за захранване от брега, използваща задвижвания с въздушно охлаждане VACON® NXP, отговаря на пиковите изисквания, като същевременно минимизира базовата консумация на енергия.