Управлението на компресора с Danfoss осигурява оптимален комфорт за пациентите и персонала на болницата

сряда, 16 юни 2021 г.
Управлението на компресора с Danfoss осигурява оптимален комфорт за пациентите и персонала на болницата

Здравословната вътрешна среда е от съществено значение за всеки възстановителен процес - а създаването на надеждна ОВК система е истинско предизвикателство за всяка болница. Ето защо индивидуалният контрол на стайната температура и вътрешния климат е изключително важен. През лятото, когато температурите могат да надхвърлят 30°C, ефективната климатизация е особено важна за поддържане на комфорта на пациентите и ефективността на персонала.

Поради тези причини Университетският медицински център (УМЦ) в Любляна замени два охлаждащи компресора, които са били в експлоатация повече от 40 години. Бяха проектирани два компресора 19 XR с 2245 kW охладителна мощност и 375 kW електрическа мощност.

За този обект болницата изискваше ниски хармонични изкривявания, с ниво на THDi не по-високо от 5%, независимо от натоварването. Освен това от доставчика се очакваше да достави надеждна система с високо ниво на резервираност и сигурност, нулево ниво на смущения в основното болнично оборудване, високо ниво на безопасност за персонала по поддръжката, сервизната и техническата поддръжка, както и икономии в потреблението на енергия.

Съгласувано с проектанта и болницата, Danfoss препоръча активното решение VLT® Low Harmonic Drive (LHD), при което променливотоковото задвижване и активният филтър са комбинирани в едно устройство. Активният филтър е монтиран паралелно на входа на променливотоковото задвижване; следователно променливотоковото задвижване работи нормално в случай на неизправност на филтъра и осигурява работата на охладителната система. Важни фактори, взети предвид от болницата при приемането на решението, са доставката на резервни части, денонощната сервизна поддръжка и безпроблемното въвеждане в експлоатация.