Danfoss представя нов електронен регулиращ вентил, с приложение при чилъри, термопомпи, и много други

вторник, 24 май 2022 г.

Danfoss анонсира допълнения към продуктовата си гамата ETS, състояща се от електрони регулиращи вентили за термопомпи, чилъри и други. ETS 8M позволява на OEM производителите и крайните потребители да се възползват от още по-голяма ефективност и надеждност на системата. Използването им дава допълнителна възможност за редуциране на експлоатационните разходи.

OEM производителите вече разполагат с още по-богат избор от продукти. Новата серия ETS 8M предлага допълнителни опции , които могат да бъдат използвани при системи с по-малки мощности. С 4 налични типоразмера за мощности от 62 до 114 kW и с висок двупоточен MOPD, разходите могат да бъдат значително редуцирани чрез използване само на един вентил и за двете посоки на потока.

Вентилите са специално проектирани, така че да осигуряват висока точност, производителност и енергийна ефективност. Те също така намират приложение в системи, в които поддържането на постоянна  температура е от решаващо значение.

Основни характеристики:

  • Ниска степен на отваряне (DO) и стабилен контрол
  • Високо MOPD при нормален и обратен поток
  • Линеен и стабилен контрол на потока

Благодарение на своя експертен опит, Danfoss осигурява пълна подкрепа на клиентите си по пътя на прехода към хладилни агенти с нисък GWP (потенциал на глобално затопляне). Серията ETS 8M е съвместима с хладилни агенти R454B, както и с R32. Тя може да бъде допълнена с цялото портфолио от компоненти, компресори и топлообменници на Danfoss, съвместими с хладилни агенти щадящи околната среда.

За да разберете кои вентили ще бъдат най-подходящи за вашите проекти: