Danfoss формира нов сегмент “Danfoss Climate Solutions”

четвъртък, 15 април 2021 г.
A city view of energy efficient and sustainable buildings

Danfoss промени структурата на групата и съчета два от най-големите си сегмента: Отопление и Хладилна и климатична техника в новия Danfoss Climate Solutions. С това свое действие компанията ще засили фокуса си върху Зелената сделка и редуциране на СО2 емисиите.

Промените в климата са едни от най-сериозните проблеми, пред които човечеството е изправено. Хората, бизнесът и икономиката по света поставят все по-голям акцент върху усилията, свързани със забавянето на климатичните промени. Чрез комбиниране на сегментите Отопление и Хладилна и климатична техника в Danfoss Climate Solutions, компанията инвестира в бъдещето, за да помогне на клиентите и партньорите си да предприемат действия за смекчаване на изменението на климата и изграждането на по-зелено бъдеще.

Danfoss Climate Solutions заема водеща позиция в устойчивите и енергийно ефективни решения за промишлеността, градската среда и грижата за качеството на храната при складирането й по пътя към крайния потребител. Новият сегмент, Парижкото споразумение и Европейският зелен пакт ще бъдат силни движещи сили за смекчаване на климатичните промени. С настъпилите събития Danfoss допълнително засилва фокуса си върху иновациите, за да стане още по-важен технологичен партньор за пазара.

"Това, което проектираме и продаваме, е много важно за постигането на световните цели в областта на климата. Сградите трябва да бъдат енергийно ефективни, а въглеродните емисии да се редуцират. Както правителствата, така и частният сектор играят ключова роля за гарантиране на инвестициите в устойчиви енергийни иновации и проекти. Ние вече разполагаме с технологии и решения в посока трансформация към декарбонизирана икономика. Работейки заедно, правителствата, предприятията, инвеститорите и гражданите могат по-добре да разберат предизвикателствата, пред които всички сме изправени, и да спомогнат за тяхното разрешаване", казва Юрген Фишер, Президент на Danfoss Climate Solutions.