ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI – ISO 9001 & ISO 27001

Üst Yönetim, Kuruluş amaçlarıyla bağlantılı ve uygun olarak Entegre Yönetim Sistemi Amaçlarını veya Politikasını belirlemiştir. Bu politika EYS kapsamındaki tüm yönetim sistemlerinin (Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) politikası olarak düşünülür. EYS amaç ve politikaları, Kuruluş amaçları ile birlikte ele alınır. Yani Kuruluş amaçlarının (politikasının) altında kalan amaç ve/veya politikalar, üstündeki amaç ve/veya politikaların toplamı olarak düşünülür.

EYS Amaçları veya Politikası ;

  • Yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye bağlı yükümlülüklere uyumlu hale gelmek.
  • Marka güvenilirliği ve imajını yükseltmek.
  • Çalışan memnuniyeti ve motivasyonuna önem ve değer vermek.
  • Müşterilerin gereksinimlerini doğru anlayıp, ürün kalitesi ve etkili hizmet anlayışını benimsemek.
  • Risk yönetimi uygulayarak sürekli iyileştirmek ve riskleri en aza indirmek.
  • Çalışanların bilgi güvenliği ve kalite yönetimi farkındalığını arttırmak.
  • İlgili tüm evrak ve çıktıların kayıt altına alınmasını sağlamak.
  • Kuruluş bilgilerinin savunmasız durumda kalmamasını ve Bilgi Sistemleri güvenliğini sağlamak.