Kullanım Şartları

Danfoss Web Sitesini ("Site") kullanmadan evvel lütfen bu şartları ve koşulları ("Şartlar") dikkatle okuyun. Siteyi kullanarak bu Şartları kabul etmiş olursunuz. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen Siteyi kullanmayın. Şartlar yasal hak ve yükümlülüklerinizi ele almakta olup bir takım önemli yasal uyarılarla birlikte hukuk ve yetkili mahkemenin seçimi konularını içerir. Lütfen dikkatle okuyun. Şartlar kayıtlı kullanıcı siteleri dahil, Danfoss Grubu'nun tüm web siteleri için geçerlidir.

Sitenin Mülkiyeti

Site, Danimarka kanunlarına göre kurulmuş, merkezi Nordborg şehrinde olan Danfoss A/S'nin (bundan böyle Danfoss olarak anılacaktır) mülkiyeti ve işletmesi altındadır.

Kullanım Lisansı

Lütfen Sitede gezinmekten çekinmeyin. Danfoss, bu anlaşmada yer alan bildirimleri, şartları ve koşulları olduğu gibi kabul etmeniz ve onaylamanız, ayrıca tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet haklarını ihlal etmemeniz kaydıyla, kişisel veya ticari olmayan amaçlarla bu Siteyi görüntülemeniz ve Sitede yer alan materyalleri basmanıza veya indirmenize izin verir. Ancak, Danfoss'un yazılı izni olmadan, Sitede yer alan metin, görüntü, sesli içerik ve videolar dahil, Sitenin içeriğini hiçbir şekilde kopyalama, çoğaltma, yeniden yayımlama, yükleme, yayınlama veya dağıtmanız yasaktır. Ayrıca bu Sitede yer alan herhangi bir içeriği başka bir İnternet sitesinde herhangi bir şekilde kullanmanız yasaktır.

Bu Siteyi kullanmanız, burada yer alan bildirimleri, şartları ve koşulları olduğu gibi kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlamına gelir. Bu Siteyi kullanımınızın bir diğer şartı olarak, Danfoss'a bu Siteyi yasalara, ahlaka veya burada yer alan bildirim, şart ve koşullara aykırı bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

Kullanıcı Bildirimleri

Siteye e-mail veya başka bir yolla göndereceğiniz tüm bildirimlerin veya materyallerin gizli bilgi olmadığı ve telif hakkı ile korunmadığı kabul edilecektir. Siteye gönderdiğiniz veya yüklediğiniz tüm bilgiler Danfoss tarafından herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu Siteye veya Siteden yasa dışı, tehdit veya hakaret içeren, onur kırıcı, müstehcen, pornografik içerikler veya kanunlara aykırı diğer materyaller yüklemeniz veya göndermeniz yasaktır.

Link düzenlemeleri

Danfoss üçüncü taraf sitelerine hiper bağlantılar verebilir. Bağlantı verilen siteler Danfoss'un kontrolü altında olmayıp Danfoss bu tür bağlantılı sitelerin veya bu sitelerle bağlantılı diğer sitelerin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Danfoss, hiper bağlantı verdiği şirketlerden veya ürünlerden sorumlu olmayıp Sitesinde bunu beyan etme hakkını saklı tutar. Danfoss herhangi bir bağlantıyı veya bağlantılı programı tek taraflı olarak dilediği an kaldırma hakkını saklı tutar. Bu Siteyle bağlantılı üçüncü taraf sitelerinden herhangi birine erişim kararınızın sorumluluğu size aittir. Üçüncü taraflar yalnızca Danfoss ana sayfasına hiper bağlantı verebilir. Aşağıda bulunan sayfalara bağlantı vermek için Danfoss'un yazılı ön izni gereklidir.

İçerik

Danfoss bu Siteyi oluşturmak, devamlılığını sağlamak, fiyat teklifleri ve ürün bilgileri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere doğru ve güncel içerikle donatmak için büyük çaba sarf etmektedir. Ancak, Sitenin içeriği ön bildirimde bulunmadan sıklıkla değiştirilebilir. Bu nedenle, Danfoss söz konusu içeriğin doğruluğu ve güncelliği konusunda bir taahhütte bulunmaz.Siteyi ziyaret eden kişiler, Danfoss'un Sitenin içeriği, Sitede kullanılan yazılımlar veya Sitenin kullanılmasından doğabilecek herhangi bir sorumluluktan ibrasını kabul eder.

Fikri Mülkiyet

Bu Sitede yer alan metin, tasarım, çizim, veri tabanı ve diğer ögeler ile Sitenin kendisi telif hakkı ve veritabanı sahibinin mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Bu Sitede yer alan bazı isim, işaret ve logolar tescilli ticari marka veya isimlerdir.Sitede yer alan hiç bir içeriğin, Danfoss'un veya Sitede görünen markaların sahibi üçüncü tarafların yazılı onayı olmadan bu markalara ait bir lisans ya da bunları kullanım hakkını verdiği sonucu çıkarılamaz. Bu Sitenin ya da korunan ögelerinin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir şekilde veya yolla kopyalanması, uyarlanması, çevirisi, düzenlemesi, değiştirilmesi veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Verilerin Korunması

Danfoss, istatistik ve pazarlama amacıyla Site kullanıcılarının davranış bilgilerini toplayarak işlemektedir. Kullanıcı, ücretsiz olarak, kişisel bilgilerinin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme ve bu bilgilere erişerek üzerinde düzeltme yapma hakkına sahiptir. Danfoss'un topladığı bilgiler ile kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla aldığı tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi için Danfoss Gizlilik Politikasına bakınız.

Sorumluluk

Bu Siteyi kullanmanızın ve Site içerisinde gezinmenizin sorumluluğu size aittir. Danfoss bu Sitede kullanılan yazılım ile Site aracılığıyla verilen bilgi, online başvuru veya diğer hizmetlerin hatasızlığı ya da kullanımlarının kesintiye uğramayacağı konusunda güvence vermez. Danfoss, yukarıda belirtilen konular hakkında, bunların doğruluğu, durumu, ticarete ve belirli bir amaca uygunluğu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm güvenceleri açıkça reddeder.

Bu Sitede yer alan aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, Danfoss Siteden kaynaklanan veya Siteyle bağlantılı olarak ortaya çıkan kar kaybı, gelir kaybı, dolaylı, özel, arızi, bağlı veya benzeri diğer zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır

YASAL UYARI

BU SİTEYE GÖNDERİLEN MATERYAL VE İÇERİKLER, FİKRİ MÜLKİYETİN İHLAL EDİLMEMESİ, TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL, HİÇBİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TEMİNAT VERİLMEDEN "OLDUĞU GİBİ" PRENSIBIYLE YAYINLANIR. DANFOSS, SÖZ KONUSU MATERYALLERİ KULLANMASINDAN VEYA KULLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, BİLGİ KAYBI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), BU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bazı yargı mercilerinin dolaylı ve/veya arızi zararlardan sorumluluğun reddini veya sınırlandırılmasını yasaklaması nedeniyle yukarıda getirilen sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Ayrıca, Danfoss üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bu materyallerin içerdiği bağlantılarda veya diğer ogelerde verilen bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği Konusunda güvence vermez.

Ürün Siparişleri

Danfoss, tüm siparişleri karşılamak için azami gayreti gösterecek olmasına karşın, bu Sitede görünen ürünlerin bulunabilirliğini garanti edemez. Danfoss bu Sitede sunulan ürünlerin satışını dilediği an ön bildirimde bulunmadan sonlandırma hakkını saklı tutar.

Güncellemeler

Danfoss, Şartlarını ve Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak güncelleme ve üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür güncelleme ve değişiklikler Danfoss Sitesine giren tüm kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcı olup burada ilan edilecektir.

Yazılım Lisansları

Site içerisinde belirli alanlara erişiminizi sağlamak için size sunulan tescilli yazılım ve ilgili dokümanlar veya bunlarda yapılacak iyileştirmeler ve değişiklikler üzerinde herhangi bir hak sahibi olmayacaksınız. Danfoss tarafından verilen lisansları alt lisanslama, devir veya temlik etmeniz yasaktır, bu yönde bir hareket hükümsüz sayılacaktır. Bunun dışında bu yazılımları kopyalamanız, dağıtmanız, üzerinde değişiklik, ters mühendislik veya türev çalışmaları yapmanız yasaktır.

Hukuk ve Yetkili Mahkemenin Seçimi

Bu Site Danimarka Nordborg'da bulunan bir sunucu üzerinden hizmet vermektedir. Bu Şartların uygulanması ve Siteyi kullanımınız konusunda Danimarka kanunlarının geçerli olduğunu kabul ediyorsunuz.Bunun sonucunda (a) bu Siteden ve/veya Şartlardan kaynaklanan, bunlarla ilgili veya bağlantılı, (b) bu Site ve/veya Şartların dava konusu veya maddi gerçek olduğu veya (c) bu Site ve/veya Şartların mahkeme, tahkim kurulu, yetkili daire ve diğer arabulucu kurumlara yapılan başvurularda referans gösterildiği tüm ihtilaflarda, Danimarka'da bulunan mahkeme, tahkim kurulu, yetkili daire ve diğer arabulucu kurumların münhasır yargılama yetkisini kabul ediyorsunuz. Danfoss bu Sitenin hazırlanmasında ve devamında bilgisi dahilinde olan tüm yasal gerekliliklere uymaya gayret etmiştir. Ancak bu Sitede yer alan materyallerin belirli bir yetki dahilinde kullanıma uygun ya da elverişli olduğunu beyan etmez. Yürürlükte olan kanunlara uyma sorumluluğu size aittir. Bu hükme veya Şartların herhangi bir hükmüne aykırı bir harekette bulunmanın sorumluluğu size aittir. Bu Şartların bir kısmının geçerliliğini yitirmesi veya yürürlükte olan yasalar uyarınca uygulanamaz hale gelmesi durumunda, geçersiz veya uygulanamaz hale gelen hükmün yerini bu hükmün amacına en yakın olan geçerli ve uygulanabilir bir hüküm alacaktır. Şartların diğer hükümleri bu durumdan etkilenmeyerek geçerliliğini koruyacaktır.