ENERJİ POLİTİKASI – ISO 50001

Danfoss Polimer Kauçuk olarak daha iyi bir gelecek için yarını tasarlıyoruz. Bu amaca hizmeten doğal kaynakların kullanım sorumluluğu kapsamında daha az çevresel etkiyle daha çok üretim yapmayı hedeflemekteyiz.

Danfoss Polimer Kauçuk, ESG hedefleri kapsamında teknik ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilir olduğu durumlarda enerjinin etkin kullanımına kendini adamıştır. ESG ilkelerini uygulamak için, sürekli iyileştirdiğimiz ISO 50001'e uygun bir enerji yönetim sistemi hedefliyoruz.

Bu kapsamda;

  • Belirlediğimiz bu amaç ve hedeflere ulaştıracak, bilgi, belgeleri dokümante etmeyi, erişebilmeyi, periyodik olarak gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı,
  • Enerji Verimliliği ile ilgili yasal mevzuat, yönetmelik ve diğer gerekliliklere uymayı,
  • Tüm tesislerimizde enerji performanslarını belirleyerek enerji yönetim sistemi sayesinde sürekli iyileştirmeyi,
  • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmet ve teknolojileri satın almayı, yüksek performanslı tasarımları desteklemeyi,
  • Doğanın korunması kapsamında olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,
  • Çalışanlarımıza Enerji Verimliliği hakkında eğitimler vererek Enerji bilincini oluşturmayı,

Tüm çalışanlarımız ve Enerji Ekibi ile Enerji politikamız olarak taahhüt ederiz.