Podpora Danfoss Ally™

  • Prehľad
  • Videá
  • FAQ
  • Dokumenty
  • Softvér
Danfoss Ally™​ - A smart cloud-based heating solution 

Danfoss Ally™​ - Inteligentné cloudové riešenie vykurovania

S Danfoss Ally™ získate plnú kontrolu nad svojím radiátorom a teplovodným podlahovým vykurovaním odkiaľkoľvek. Bezproblémové pripojenie k hlasovým asistentom Google Assistant a Amazon Alexa.

Danfoss Ally™ Vám poskytuje všetky výhody plnohodnotného inteligentného systému vykurovania - v jednoduchej ľahko použiteľnej aplikácii.

Ponuka produktov Danfoss Ally™ zahŕňa:

Danfoss Ally System

 

Videá

FAQ

Spravovať oznámenia a voliť prioritu môžete v menu "Ja -"Nastavenia"-"Oznámenie".

Radiátorovú termostatickú hlavicu Danfoss Ally™ možno ručne ovládať otáčaním kolieska na hlavici. Zmena plánu platí až do ďalšej plánovanej udalosti.

Otvorte aplikáciu, zvoľte požadovanú miestnosť, stlačte tlačidlo Menu v ľavom hornom rohu, stlačte tlačidlo "Plán" a teraz môžete pridať až 3 obdobia komfortnej teploty za deň.

Prejdite do menu "Ja" - "Správa domov" - Zvoľte názov domácnosti a stlačte v zozname členov domácnosti osobu, ktorú chcete odstrániť - "Odstrániť člena".

Prejdite do menu "Ja" - "Správa domov" - Zvoľte názov domácnosti - "Pridať členov". Po pridaní nového člena domácnosti do zoznamu aplikácie bude daný člen môcť spravovať systém chytrého vykurovania.

Každý člen domácnosti, ktorý je v zozname aplikácie, môže nastaviť nový plán alebo meniť

Pokiaľ je užívateľské rozhranie chytrého telefónu nastavené na dánštinu, nemčinu, češtinu, taliančinu, poľštinu alebo francúzštinu, aplikácia sa automaticky nastaví na rovnaký jazyk. Inak sa ako predvolený jazyk nastaví angličtina.

Čo sa stane, keď nie je k dispozícii pripojenie k internetu / bráne?

Funkcia Predohrev (Prognóza) zabezpečuje, že bude komfortnej teploty dosiahnutá v určitý zadaný čas. Doba ohrevu sa neustále upravuje podľa sezónnych zmien teploty.

1. Adaptívne učenie zaistí dosiahnutie požadovanej teploty v požadovaný čas.

2. Adaptívne učenie používa dáta z predchádzajúcich 7 dní, aby sa dosiahla správna teplota v správny čas.

3. Adaptívne učenie je citlivé na veľké, rýchle zmeny teploty.

Funkcia Predohrev (Prognóza) zabezpečuje, že bude  hodnota komfortnej teploty dosiahnutá v určitý zadaný čas. Doba ohrevu sa neustále upravuje podľa sezónnych zmien teploty.

1. Adaptívne učenie zaistí dosiahnutie požadovanej teploty v požadovaný čas.

2. Adaptívne učenie používa dáta z predchádzajúcich 7 dní, aby sa dosiahla správna teplota v správny čas.

3. Adaptívne učenie je citlivé na veľké, rýchle zmeny teploty

Brána Danfoss Ally™ Gateway a chytrý telefón s aplikáciou Danfoss Ally™ App musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, aby bolo možné nadviazať spojenie medzi bránou a aplikáciou.

Gateway musí byť umiestnená v dome niekde uprostred, alebo je potrebné použiť zosilovač signálu.

Ak je v jednej miestnosti viac radiátorov, automaticky sa zoskupia do jednej skupiny. To znamená, že nie je potrebné meniť nastavenie teploty pre jednotlivé radiátory zvlášť. Postačí, ak sa vykoná zmena na skupinovém nastavení a zmena v nastavení skupiny  a zmena sa použije pre všetky radiátory v jednej miestnosti. Ak sa však vykoná zmena teploty iba pre jeden konkrétny radiátor, nebude aplikovaná na ostatné radiátory v danej miestnosti.

Batéria vydrží ca 2 roky. Mesiac pred úplným vybitím batérií sa na displeji hlavice zobrazí symbol vybitej  batérie a ponúkaná oznámenia vás informujú, že je potrebné vymeniť batérie.

Zariadenie Danfoss Ally™ Gateway je možné pripojiť k internetu len káblom Ethernet - pripojenie Wi-Fi nie je podporované.

Zariadenie Danfoss Ally™ Gateway je možné pripojiť k hlavnému regulátoru Danfoss Icon™ prostredníctvom modulu Danfoss Icon™ Zigbee, ktorý umožňuje ovládať teplovodné podlahové vykurovanie.

Keď radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™ zistí, že ste otvorili okno, automaticky vypne vykurovanie na 30 minút, a po uplynutí tejto doby sa vykurovanie miestnosti automaticky znovu spustí. Vykurovanie sa vypne len v miestnostiach, v ktorých termostat nahlási "otvorené okno". Ak je v jednej miestnosti viac radiátorov, stačí, keď otvorené okno zaregistruje jeden z termostatov, aby sa vypli všetky radiátory v miestnosti.

Poznámka:

  • Radiátor musí byť umiestnený v tesnej blízkosti okna (čo zvyčajne býva). Pokiaľ by bol radiátor vzdialený od okna napríklad 10 metrov, termostat by ťažko zaznamenal prudký pokles teploty, čo je potrebné pre vypnutie vykurovania.
  • Medzi ukončením obdobia "otvoreného okna" a začiatkom nového musí uplynúť minimálne 45 minút.
  • K prvej aktivácii funkcie "otvoreného okna" môže dôjsť 75 minút po vložení batérií.
  • Ak bývate v dome bez ventilačného systému, odporúčame vyvetrať celý dom dvakrát denne najmenej po dobu 5 minút tak, že otvoríte okná na protiľahlých stranách domu

.

Návod na použitie je k dispozícii tu: odkaz

Danfoss Ally™ Gateway 128 jednotiek
Radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™ 32 jednotiek
Opakovač Danfoss Ally™ Zigbee 128 jednotiek
Modul Danfoss Icon™ Zigbee 20 jednotiek
Hlavný regulátor Danfoss Icon™ (podlahové vykurovanie) 20 jednotiek
Počet miestností v aplikácii 128 miestností
Počet zariadení na místnost 255 jednotiek

V súčasnosti podporuje Danfoss Ally™ hlasové ovládanie Amazon Alexa a Google Assistant, ale nepodporuje systémy ako Apple HomeKit, Google Home, IFTTT alebo Samsung SmartThings.

Prepojenie s Amazon Alexa:

Nainštalujte aplikáciu Amazon Alexa App z obchodu Google Play alebo App Store.

Otvorte aplikáciu Amazon Alexa App a zaregistrujte nový účet. Ak už účet máte, prihláste sa.

Prejdite do Menu -> Zručnosti a hry -> zadajte príkaz "Danfoss Ally™" -> zvoľte Danfoss Ally™ App -> Povoliť na použitie -> vyplňte registračné formuláre -> Autorizujte aplikáciu a vyhľadajte nové zariadenia, aby ste sa pripojili. Akonáhle pridáte do aplikácie Amazon Alexa App nové zariadenia, prejdite do menu "Zariadenia" a vyhľadajte novo pridaná zariadenia, aby ste mohli začať používať nižšie uvedené hlasové príkazy na ovládanie systému.

 

Prepojenie s Google Assistant:

Nainštalujte aplikáciu Google Home App z obchodu Google Play.

Otvorte aplikáciu a prihláste sa.

Kliknite v menu na ikonu "+" a zvoľte položku "Nastavenie zariadenia".

Zvoľte možnosť "nové zariadenie", zadajte Danfoss Ally™ a vyberte aplikáciu.

Autorizujte aplikáciu a vyhľadajte nové zariadenia, aby ste sa pripojili. Akonáhle pridáte nové zariadenia, zoskupte ich do príslušných miestností a môžete začať používať nižšie uvedené hlasové príkazy na ovládanie systému.

 

Ukážky hlasových príkazov:

- Alexa / Okay Google, what is the temperature in (room name)?

- Alexa / Okay Google, turn up / down the heat in (room name).

- Alexa / Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Počas vyhľadávania zariadení pomocou Danfoss Ally ™ gateway musí na displeji termostatickej hlavice blikať symbol antény. Ak nebliká symbol antény, potom je potrebné obnoviť továrenské nastavenia:
1. Vyberte jednu batériu
2. Stlačte a podržte tlačidlo počas vkladania batérie späť
3. Držte tlačidlo po dobu najmenej 5 sekúnd alebo kým sa neaktivuje motorček v hlavici - zaregistrujete jemné brnenie.
Krátke stlačenie tlačidla by malo viesť k rozblikaniu symbolu antény.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway môže potrebovať až 60 sekúnd na nájdenie zariadení.

Danfoss Zigbee zosilovač je navrhnutý pre rozšírenie rozsahu bezdrôtového signálu z Danfoss Ally™ Gateway do radiátorových termostatických hlavíc Danfoss Ally™ alebo k Danfoss Icon Zigbee modulu. Ak je Danfoss Zigbee zosilovač signálu umiestnený v mieste, kde nie je aktívna - teda žiadne zo zariadení nekomunikuje cez tento zosilovač, potom začne blikať LED dióda pre indikáciu, že nie je používaný. Skúste teda presunúť zosilovač signálu na iné miesto. 

Režim párovania je aktivovaný krátkym stlačením tlačidla. Zelená LED dióda musí rýchlo blikať, zatiaľ čo Danfoss Zigbee Repeater je vyhľadávam pomocou Danfoss Ally™ Gateway. V prípade, že zelená LED dióda rýchlo nebliká, potom skúste obnoviť továrenské nastavenia:
1. Odstráňte ZigBee repeater zo zásuvky
2. Stlačte a podržte tlačidlo počas pripájania ZigBee zosilňovače signálu do zásuvky
3. Držte tlačidlo, kým nebude svietiť stabilne červená LED dióda a potom tlačidlo uvoľnite.
Krátkym stlačením tlačidla by sa potom mala LED dióda rýchlo zelene rozblikať.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally™ gateway môže potrebovať až 60 sekúnd nájdenie zariadení.

Režim párovania je aktivovaný krátkym stlačením tlačidla. Zelená LED dióda musí rýchlo blikať, zatiaľ čo prebieha vyhľadávanie Danfoss Icon ™ Zigbee modulu pomocou Danfoss Ally™ Gateway. V prípade, že zelená LED rýchlo nebliká, potom je potrebné obnoviť továrenské nastavenia:
1. Vyberte sieťový kábel z Danfoss Icon™ ZigBee modulu
2. Stlačte a podržte tlačidlo počas opätovného pripájania LAN kábla
3. Držte tlačidlo, kým nebude trvale svietiť LED dióda na červeno a potom tlačidlo uvoľnite.
Krátkym stlačením tlačidla by sa potom mala LED dióda rýchlo zelene rozblikať.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally™ gateway môže potrebovať až 60 sekúnd na nájdenie zariadení

Danfoss Ally™ gateway:
Aktualizácie softvéru sú automaticky nainštalované pri každej novšej verzii softvéru.
Radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™:
Ak je nový softvér pre termostatickú hlavicu Danfoss Ally™ k dispozícii, dostanete správu, keď vstúpite do ponuky ovládania zariadení. Proces aktualizácie termostatickej hlavice Danfoss Ally™ môžete odštartovať potvrdením okamžite a toto môže trvať až 90 minút. Je dôležité aktualizáciu dokončiť predtým, ako pristúpite k ďalšej termostatickej hlavici Danfoss Ally™. Aktualizácia bude pokračovať aj po zatvorení App a ak máte povolené notifikácie, budete upozornení o dokončení aktualizácie.

Verzia softvéru pre zariadenia so systémom iOS ≥ v10.0, pre zariadenia so systémom Android ≥ V5.0.

1. Odstráňte kryt termostatické hlavice Danfoss Ally™
2. Odstráňte jednu z dvoch batérií
3. Stlačte a podržte tlačidlo vedľa digitálneho displeja pri výmene batérie
4. Vložte batériu a po 10 sekundách tlačidlo uvoľnite
5. Termostatická hlavica Danfoss Ally™ je obnovená
6. Umiestnite späť zadný kryt termostické hlavice Danfoss Ally™

1. Pripojte napájacie káble a Ethernet káble do správnych výstupov.
2. Stlačte tlačidlo reset na kryte gateway u napájacieho kábla a Ethernet konektorov.
3. Dve zelené LED diódy by mali začať blikať. Gateway sa vynuluje.
4. Dve zelené LED diódy svieti trvalo zelenou farbou, čo je známka toho, že je gateway správne pripojená.

V aktuálnej verzii Danfoss Ally™ App nie je možné aktivovať funkcie Detská poistka alebo Vertikálna montážna orientácia hlavice. Naši vývojári pokračujú intenzívne na zdokonalení, aby tieto funkcie boli čoskoro súčasťou novších verzií softvéru.

Dokumenty

Dokumenty
Typ Meno Jazyk Platné pre Aktualizované K stiahnutiu Typ súboru
Brochure Ally leaflet_M65 German Austria 08 okt, 2020 536.8 KB .pdf
Data sheet Ally Radiator thermostat German Multiple 12 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet__Say hello to Ally German Germany 10 apr, 2024 2.1 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French France 28 okt, 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Switzerland 26 sep, 2022 2.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French Switzerland 26 sep, 2022 2.1 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Estonian Estonia 11 jan, 2021 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Hungarian Hungary 29 sep, 2020 600.9 KB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Polish Poland 29 sep, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Danish Denmark 11 jan, 2024 1.5 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Croatian Croatia 26 jún, 2023 1.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 English Multiple 22 feb, 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Czech Czech Republic 29 okt, 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Finnish Finland 19 mar, 2021 1.3 MB .pdf
Brochure Danfoss Ally Leaflet M65 Swedish Sweden 28 jan, 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally Starter Pack German Multiple 20 okt, 2022 1.3 MB .pdf
Brochure Danfoss AllyTM – the new smart heating solution with open API English Multiple 10 nov, 2020 1.1 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Czech Czech Republic 29 jan, 2021 7.9 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Danish Denmark 02 feb, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Polish Poland 02 feb, 2021 2.7 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) German Germany 02 feb, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Russian Central Asia Unit 20 júl, 2021 9.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Italian Italy 02 feb, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) French France 02 feb, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) English Multiple 22 aug, 2023 6.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Boiler Relay (Data Sheet) English Multiple 23 okt, 2023 719.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Spanish, Castilian Spain 21 aug, 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 jún, 2021 3.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Finnish Finland 16 sep, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 sep, 2020 1.7 MB .pdf
Warranty Danfoss Ally™ End User License Agreement Polish Poland 20 sep, 2022 637.5 KB .pdf
Warranty Danfoss Ally™ End User License Agreement English Multiple 19 sep, 2022 759.6 KB .pdf
Warranty Danfoss Ally™ End User License Agreement Danish Denmark 19 sep, 2022 658.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Ukrainian Ukraine 05 aug, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway German Multiple 14 okt, 2022 987.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 feb, 2023 579.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) English Multiple 22 aug, 2023 565.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turkish Turkey 13 okt, 2022 953.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Swedish Sweden 29 aug, 2022 919.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czech Czech Republic 13 okt, 2022 958.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French France 14 okt, 2022 956.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovak Slovakia 13 okt, 2022 959.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Icelandic Iceland 13 okt, 2022 954.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Italian Italy 13 okt, 2022 951.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Latvian Latvia 12 okt, 2022 956.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Croatian Croatia 13 okt, 2022 868.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 jún, 2021 715.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estonian Estonia 13 okt, 2022 944.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) German Germany 14 okt, 2022 969.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French Switzerland 14 okt, 2022 956.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Danish Denmark 13 okt, 2022 944.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 31 mar, 2023 618.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Polish Poland 13 okt, 2022 982.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovenian Slovenia 05 aug, 2022 952.5 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Russian Central Asia Unit 30 mar, 2021 842.3 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 11 jún, 2021 921.6 KB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turkish Turkey 25 apr, 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovenian Slovenia 25 apr, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Latvian Latvia 25 apr, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovak Slovakia 29 jan, 2021 5.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Spanish, Castilian Spain 18 máj, 2022 3.3 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estonian Estonia 25 apr, 2021 2.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Finnish Finland 06 sep, 2023 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Spanish, Castilian Spain 05 aug, 2022 963.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Russian Central Asia Unit 05 aug, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 sep, 2020 575.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24 V Data Sheet Italian Italy 25 apr, 2023 799.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24 V Data Sheet Danish Denmark 31 máj, 2024 780.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24 V Data Sheet Spanish, Castilian Spain 25 apr, 2023 806.0 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Power Module 24V (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Dutch, Flemish; Polish; Swedish; Ukrainian Multiple 21 mar, 2023 848.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet German Germany 25 apr, 2023 817.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Dutch, Flemish Netherlands 25 apr, 2023 800.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Polish Poland 25 apr, 2023 831.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Ukrainian Ukraine 03 máj, 2023 848.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Czech Czech Republic 25 apr, 2023 805.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet French France 25 apr, 2023 806.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet English Multiple 21 mar, 2023 773.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Swedish Sweden 25 apr, 2023 798.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA Dutch, Flemish Netherlands 02 feb, 2023 747.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA Russian Central Asia Unit 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Swedish Sweden 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Ukrainian Ukraine 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Polish Poland 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Spanish, Castilian Spain 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) English Multiple 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) German Germany 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) Czech Czech Republic 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) French France 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) Italian Italy 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) Danish Denmark 10 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukrainian Ukraine 19 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French Switzerland 22 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) German Germany 12 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Polish Poland 19 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czech Multiple 15 aug, 2022 2.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Swedish Sweden 29 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Latvian Latvia 19 sep, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estonian Estonia 13 sep, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French France 22 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Danish Denmark 03 okt, 2022 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turkish Turkey 19 sep, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 31 mar, 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Croatian Croatia 04 okt, 2022 1.8 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Slovak Slovakia 28 sep, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Italian Italy 29 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 feb, 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Icelandic Iceland 17 okt, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) English Multiple 19 aug, 2022 1.9 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Dutch, Flemish; Polish; Swedish; Ukrainian Multiple 24 aug, 2022 3.9 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Russian Central Asia Unit 05 máj, 2021 3.4 MB .pdf
Fact sheet Danfoss Ally™ Radiator Thermostat 1.20 and 0.20 Zigbee Cluster Specifications English Multiple 01 aug, 2023 522.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czech Czech Republic 15 aug, 2022 2.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Italian Italy 09 aug, 2022 843.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) English Multiple 09 aug, 2022 828.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Russian Central Asia Unit 09 aug, 2022 858.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Spanish, Castilian Spain 09 aug, 2022 849.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Slovak Slovakia 29 sep, 2022 851.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 31 mar, 2023 450.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Danish Denmark 09 aug, 2022 834.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Swedish Sweden 09 aug, 2022 841.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) French France 09 aug, 2022 871.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 09 aug, 2022 856.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Polish Poland 09 aug, 2022 874.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 feb, 2023 461.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Czech Czech Republic 09 aug, 2022 871.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) German Germany 09 aug, 2022 860.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Finnish Finland 12 okt, 2022 835.6 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Room Sensor (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Russian; Swedish; Ukrainian Multiple 28 dec, 2022 657.9 KB .pdf
Fact sheet Danfoss Ally™ software and device compatibility overview English Multiple 07 nov, 2023 138.0 KB .pdf
Fact sheet Danfoss Ally™ software versions overview English Multiple 09 máj, 2024 220.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) German Germany 20 okt, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Icelandic Iceland 19 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Latvian Latvia 19 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 05 apr, 2023 988.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Swedish Sweden 29 aug, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czech Czech Republic 19 okt, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Finnish Finland 06 sep, 2023 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovenian Slovenia 17 aug, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Danish Denmark 19 okt, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French Switzerland 20 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French France 20 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 01 jún, 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 feb, 2023 960.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Croatian Croatia 20 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 sep, 2020 961.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turkish Turkey 19 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovak Slovakia 20 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Italian Italy 19 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Polish Poland 19 okt, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estonian Estonia 19 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Russian Central Asia Unit 30 dec, 2021 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) English Multiple 22 aug, 2023 918.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 19 aug, 2022 1.4 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack Data Sheet Spanish, Castilian Spain 16 aug, 2022 1.3 MB .pdf
Fact sheet Danfoss E-error codes description Danish Denmark 18 nov, 2022 627.5 KB .pdf
Fact sheet Danfoss E-error codes description English Multiple 29 mar, 2022 632.3 KB .pdf
Programming guide Feature Catalogue Danfoss Ally™ electronic Radiator Thermostat (eTRV) English Multiple 28 feb, 2024 1.5 MB .pdf
Warranty Privacy policy Danish Denmark 19 sep, 2022 564.2 KB .pdf
Warranty Privacy policy English Multiple 19 sep, 2022 638.6 KB .pdf
Warranty Privacy policy Polish Poland 19 sep, 2022 560.1 KB .pdf

Softvér

Ally™ software

Termostatická radiátorová hlavica Danfoss Ally™

Tento firmvér je určený na podporu integračných partnerov Zigbee, ktorí majú integrovanú termostatickú radiátorovú hlavicu Danfoss Ally™ vo svojom vlastnom rozbočovači/bráne (nie od spoločnosti Danfoss).