Podpora Danfoss Ally™

  • Prehľad
  • Videá
  • FAQ
  • Dokumenty
Danfoss Ally™ - inteligentné cloudové riešenia vykurovania

Danfoss Ally™ - inteligentné cloudové riešenia vykurovania

S Danfoss Ally™ získate plnú kontrolu nad svojím radiátorom a teplovodným podlahovým vykurovaním odkiaľkoľvek. Bezproblémové pripojenie k hlasovým asistentom Google Assistant a Amazon Alexa.

Danfoss Ally™ Vám poskytuje všetky výhody plnohodnotného inteligentného systému vykurovania - v jednoduchej ľahko použiteľnej aplikácii.

Ponuka produktov Danfoss Ally™ zahŕňa:

 

Videá

FAQ

Spravovať oznámenia a voliť prioritu môžete v menu "Ja -"Nastavenia"-"Oznámenie".

Radiátorovú termostatickú hlavicu Danfoss Ally™ možno ručne ovládať otáčaním kolieska na hlavici. Zmena plánu platí až do ďalšej plánovanej udalosti.

Otvorte aplikáciu, zvoľte požadovanú miestnosť, stlačte tlačidlo Menu v ľavom hornom rohu, stlačte tlačidlo "Plán" a teraz môžete pridať až 3 obdobia komfortnej teploty za deň.

Prejdite do menu "Ja" - "Správa domov" - Zvoľte názov domácnosti a stlačte v zozname členov domácnosti osobu, ktorú chcete odstrániť - "Odstrániť člena".

Prejdite do menu "Ja" - "Správa domov" - Zvoľte názov domácnosti - "Pridať členov". Po pridaní nového člena domácnosti do zoznamu aplikácie bude daný člen môcť spravovať systém chytrého vykurovania.

Každý člen domácnosti, ktorý je v zozname aplikácie, môže nastaviť nový plán alebo meniť

Pokiaľ je užívateľské rozhranie chytrého telefónu nastavené na dánštinu, nemčinu, češtinu, taliančinu, poľštinu alebo francúzštinu, aplikácia sa automaticky nastaví na rovnaký jazyk. Inak sa ako predvolený jazyk nastaví angličtina.

Čo sa stane, keď nie je k dispozícii pripojenie k internetu / bráne?

Funkcia Predohrev (Prognóza) zabezpečuje, že bude komfortnej teploty dosiahnutá v určitý zadaný čas. Doba ohrevu sa neustále upravuje podľa sezónnych zmien teploty.

1. Adaptívne učenie zaistí dosiahnutie požadovanej teploty v požadovaný čas.

2. Adaptívne učenie používa dáta z predchádzajúcich 7 dní, aby sa dosiahla správna teplota v správny čas.

3. Adaptívne učenie je citlivé na veľké, rýchle zmeny teploty.

Funkcia Predohrev (Prognóza) zabezpečuje, že bude  hodnota komfortnej teploty dosiahnutá v určitý zadaný čas. Doba ohrevu sa neustále upravuje podľa sezónnych zmien teploty.

1. Adaptívne učenie zaistí dosiahnutie požadovanej teploty v požadovaný čas.

2. Adaptívne učenie používa dáta z predchádzajúcich 7 dní, aby sa dosiahla správna teplota v správny čas.

3. Adaptívne učenie je citlivé na veľké, rýchle zmeny teploty

Brána Danfoss Ally™ Gateway a chytrý telefón s aplikáciou Danfoss Ally™ App musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, aby bolo možné nadviazať spojenie medzi bránou a aplikáciou.

Gateway musí byť umiestnená v dome niekde uprostred, alebo je potrebné použiť zosilovač signálu.

Ak je v jednej miestnosti viac radiátorov, automaticky sa zoskupia do jednej skupiny. To znamená, že nie je potrebné meniť nastavenie teploty pre jednotlivé radiátory zvlášť. Postačí, ak sa vykoná zmena na skupinovém nastavení a zmena v nastavení skupiny  a zmena sa použije pre všetky radiátory v jednej miestnosti. Ak sa však vykoná zmena teploty iba pre jeden konkrétny radiátor, nebude aplikovaná na ostatné radiátory v danej miestnosti.

Batéria vydrží ca 2 roky. Mesiac pred úplným vybitím batérií sa na displeji hlavice zobrazí symbol vybitej  batérie a ponúkaná oznámenia vás informujú, že je potrebné vymeniť batérie.

Zariadenie Danfoss Ally™ Gateway je možné pripojiť k internetu len káblom Ethernet - pripojenie Wi-Fi nie je podporované.

Zariadenie Danfoss Ally™ Gateway je možné pripojiť k hlavnému regulátoru Danfoss Icon™ prostredníctvom modulu Danfoss Icon™ Zigbee, ktorý umožňuje ovládať teplovodné podlahové vykurovanie.

Keď radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™ zistí, že ste otvorili okno, automaticky vypne vykurovanie na 30 minút, a po uplynutí tejto doby sa vykurovanie miestnosti automaticky znovu spustí. Vykurovanie sa vypne len v miestnostiach, v ktorých termostat nahlási "otvorené okno". Ak je v jednej miestnosti viac radiátorov, stačí, keď otvorené okno zaregistruje jeden z termostatov, aby sa vypli všetky radiátory v miestnosti.

Poznámka:

  • Radiátor musí byť umiestnený v tesnej blízkosti okna (čo zvyčajne býva). Pokiaľ by bol radiátor vzdialený od okna napríklad 10 metrov, termostat by ťažko zaznamenal prudký pokles teploty, čo je potrebné pre vypnutie vykurovania.
  • Medzi ukončením obdobia "otvoreného okna" a začiatkom nového musí uplynúť minimálne 45 minút.
  • K prvej aktivácii funkcie "otvoreného okna" môže dôjsť 75 minút po vložení batérií.
  • Ak bývate v dome bez ventilačného systému, odporúčame vyvetrať celý dom dvakrát denne najmenej po dobu 5 minút tak, že otvoríte okná na protiľahlých stranách domu

.

Návod na použitie je k dispozícii tu: odkaz

Danfoss Ally™ Gateway 128 jednotiek
Radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™ 32 jednotiek
Opakovač Danfoss Ally™ Zigbee 128 jednotiek
Modul Danfoss Icon™ Zigbee 20 jednotiek
Hlavný regulátor Danfoss Icon™ (podlahové vykurovanie) 20 jednotiek
Počet miestností v aplikácii 128 miestností
Počet zariadení na místnost 255 jednotiek

V súčasnosti podporuje Danfoss Ally™ hlasové ovládanie Amazon Alexa a Google Assistant, ale nepodporuje systémy ako Apple HomeKit, Google Home, IFTTT alebo Samsung SmartThings.

Prepojenie s Amazon Alexa:

Nainštalujte aplikáciu Amazon Alexa App z obchodu Google Play alebo App Store.

Otvorte aplikáciu Amazon Alexa App a zaregistrujte nový účet. Ak už účet máte, prihláste sa.

Prejdite do Menu -> Zručnosti a hry -> zadajte príkaz "Danfoss Ally™" -> zvoľte Danfoss Ally™ App -> Povoliť na použitie -> vyplňte registračné formuláre -> Autorizujte aplikáciu a vyhľadajte nové zariadenia, aby ste sa pripojili. Akonáhle pridáte do aplikácie Amazon Alexa App nové zariadenia, prejdite do menu "Zariadenia" a vyhľadajte novo pridaná zariadenia, aby ste mohli začať používať nižšie uvedené hlasové príkazy na ovládanie systému.

 

Prepojenie s Google Assistant:

Nainštalujte aplikáciu Google Home App z obchodu Google Play.

Otvorte aplikáciu a prihláste sa.

Kliknite v menu na ikonu "+" a zvoľte položku "Nastavenie zariadenia".

Zvoľte možnosť "nové zariadenie", zadajte Danfoss Ally™ a vyberte aplikáciu.

Autorizujte aplikáciu a vyhľadajte nové zariadenia, aby ste sa pripojili. Akonáhle pridáte nové zariadenia, zoskupte ich do príslušných miestností a môžete začať používať nižšie uvedené hlasové príkazy na ovládanie systému.

 

Ukážky hlasových príkazov:

- Alexa / Okay Google, what is the temperature in (room name)?

- Alexa / Okay Google, turn up / down the heat in (room name).

- Alexa / Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Počas vyhľadávania zariadení pomocou Danfoss Ally ™ gateway musí na displeji termostatickej hlavice blikať symbol antény. Ak nebliká symbol antény, potom je potrebné obnoviť továrenské nastavenia:
1. Vyberte jednu batériu
2. Stlačte a podržte tlačidlo počas vkladania batérie späť
3. Držte tlačidlo po dobu najmenej 5 sekúnd alebo kým sa neaktivuje motorček v hlavici - zaregistrujete jemné brnenie.
Krátke stlačenie tlačidla by malo viesť k rozblikaniu symbolu antény.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway môže potrebovať až 60 sekúnd na nájdenie zariadení.

Danfoss Zigbee zosilovač je navrhnutý pre rozšírenie rozsahu bezdrôtového signálu z Danfoss Ally™ Gateway do radiátorových termostatických hlavíc Danfoss Ally™ alebo k Danfoss Icon Zigbee modulu. Ak je Danfoss Zigbee zosilovač signálu umiestnený v mieste, kde nie je aktívna - teda žiadne zo zariadení nekomunikuje cez tento zosilovač, potom začne blikať LED dióda pre indikáciu, že nie je používaný. Skúste teda presunúť zosilovač signálu na iné miesto. 

Režim párovania je aktivovaný krátkym stlačením tlačidla. Zelená LED dióda musí rýchlo blikať, zatiaľ čo Danfoss Zigbee Repeater je vyhľadávam pomocou Danfoss Ally™ Gateway. V prípade, že zelená LED dióda rýchlo nebliká, potom skúste obnoviť továrenské nastavenia:
1. Odstráňte ZigBee repeater zo zásuvky
2. Stlačte a podržte tlačidlo počas pripájania ZigBee zosilňovače signálu do zásuvky
3. Držte tlačidlo, kým nebude svietiť stabilne červená LED dióda a potom tlačidlo uvoľnite.
Krátkym stlačením tlačidla by sa potom mala LED dióda rýchlo zelene rozblikať.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally™ gateway môže potrebovať až 60 sekúnd nájdenie zariadení.

Režim párovania je aktivovaný krátkym stlačením tlačidla. Zelená LED dióda musí rýchlo blikať, zatiaľ čo prebieha vyhľadávanie Danfoss Icon ™ Zigbee modulu pomocou Danfoss Ally™ Gateway. V prípade, že zelená LED rýchlo nebliká, potom je potrebné obnoviť továrenské nastavenia:
1. Vyberte sieťový kábel z Danfoss Icon™ ZigBee modulu
2. Stlačte a podržte tlačidlo počas opätovného pripájania LAN kábla
3. Držte tlačidlo, kým nebude trvale svietiť LED dióda na červeno a potom tlačidlo uvoľnite.
Krátkym stlačením tlačidla by sa potom mala LED dióda rýchlo zelene rozblikať.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally™ gateway môže potrebovať až 60 sekúnd na nájdenie zariadení

Danfoss Ally™ gateway:
Aktualizácie softvéru sú automaticky nainštalované pri každej novšej verzii softvéru.
Radiátorová termostatická hlavica Danfoss Ally™:
Ak je nový softvér pre termostatickú hlavicu Danfoss Ally™ k dispozícii, dostanete správu, keď vstúpite do ponuky ovládania zariadení. Proces aktualizácie termostatickej hlavice Danfoss Ally™ môžete odštartovať potvrdením okamžite a toto môže trvať až 90 minút. Je dôležité aktualizáciu dokončiť predtým, ako pristúpite k ďalšej termostatickej hlavici Danfoss Ally™. Aktualizácia bude pokračovať aj po zatvorení App a ak máte povolené notifikácie, budete upozornení o dokončení aktualizácie.

Verzia softvéru pre zariadenia so systémom iOS ≥ v10.0, pre zariadenia so systémom Android ≥ V5.0.

1. Odstráňte kryt termostatické hlavice Danfoss Ally™
2. Odstráňte jednu z dvoch batérií
3. Stlačte a podržte tlačidlo vedľa digitálneho displeja pri výmene batérie
4. Vložte batériu a po 10 sekundách tlačidlo uvoľnite
5. Termostatická hlavica Danfoss Ally™ je obnovená
6. Umiestnite späť zadný kryt termostické hlavice Danfoss Ally™

1. Pripojte napájacie káble a Ethernet káble do správnych výstupov.
2. Stlačte tlačidlo reset na kryte gateway u napájacieho kábla a Ethernet konektorov.
3. Dve zelené LED diódy by mali začať blikať. Gateway sa vynuluje.
4. Dve zelené LED diódy svieti trvalo zelenou farbou, čo je známka toho, že je gateway správne pripojená.

V aktuálnej verzii Danfoss Ally™ App nie je možné aktivovať funkcie Detská poistka alebo Vertikálna montážna orientácia hlavice. Naši vývojári pokračujú intenzívne na zdokonalení, aby tieto funkcie boli čoskoro súčasťou novších verzií softvéru.

Dokumenty

Dokumenty
Typ Meno Jazyk Platné pre Aktualizované K stiahnutiu Typ súboru
Data sheet Ally Gateway German Multiple 30 sep, 2020 3.2 MB .pdf
Brochure Ally leaflet_M65 German Austria 07 okt, 2020 511.1 KB .pdf
Data sheet Ally Radiator thermostat German Multiple 30 sep, 2020 1.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Danish Denmark 31 okt, 2020 1.7 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French France 27 okt, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Czech Czech Republic 28 okt, 2020 3.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Polish Poland 28 sep, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Hungarian Hungary 28 sep, 2020 573.8 KB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Germany 08 nov, 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 English Multiple 08 sep, 2020 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally Starter Pack German Multiple 17 sep, 2020 870.8 KB .pdf
Brochure Danfoss AllyTM – the new smart heating solution with open API English Multiple 09 nov, 2020 1.1 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) German Germany 22 okt, 2020 2.2 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Polish Poland 22 okt, 2020 2.2 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Czech Czech Republic 22 okt, 2020 2.2 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Italian Italy 22 okt, 2020 2.2 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) French France 22 okt, 2020 2.2 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Danish Denmark 22 nov, 2020 2.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Finnish Finland 01 sep, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 24 sep, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Swedish Sweden 11 okt, 2020 494.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Italian Italy 06 sep, 2020 425.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Polish Poland 06 sep, 2020 496.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czech Czech Republic 06 sep, 2020 478.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Danish Denmark 06 sep, 2020 468.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French France 06 sep, 2020 480.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) English Multiple 10 sep, 2020 487.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French Switzerland 16 sep, 2020 476.9 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish Multiple 22 nov, 2020 890.1 KB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) English Multiple 22 sep, 2020 2.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Finnish Finland 01 sep, 2020 504.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 24 sep, 2020 560.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Swedish Sweden 11 okt, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) English Multiple 10 sep, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French Switzerland 13 sep, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Danish Denmark 06 sep, 2020 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czech Multiple 06 sep, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Italian Italy 06 sep, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Polish Poland 06 sep, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French France 06 sep, 2020 1.5 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) EU Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish Multiple 06 sep, 2020 2.8 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czech Czech Republic 06 sep, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Swedish Sweden 11 okt, 2020 836.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Finnish Finland 01 sep, 2020 850.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 24 sep, 2020 935.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Danish Denmark 17 sep, 2020 678.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) German Germany 17 sep, 2020 856.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czech Czech Republic 17 sep, 2020 843.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French France 17 sep, 2020 841.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) English Multiple 17 sep, 2020 828.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French Switzerland 17 sep, 2020 838.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Italian Italy 17 sep, 2020 786.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Polish Poland 17 sep, 2020 858.5 KB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czech Czech Republic 23 okt, 2014 5.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable German Austria 28 okt, 2014 4.0 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polish Poland 15 mar, 2016 5.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Lithuanian Lithuania 03 dec, 2015 5.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turkish Turkey 30 nov, 2015 5.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinese (CN) China 30 nov, 2015 5.7 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russian Russia 30 nov, 2015 5.6 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable French France 18 okt, 2015 7.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Swedish Sweden 09 mar, 2015 5.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Product guide Danish Denmark 13 aug, 2017 4.9 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating (Product guide) English Multiple 11 nov, 2020 29.6 MB .pdf