Spoločnosť DEVI Electric Heating oslavuje 80. výročie!

  • Prehľad
  • Aplikácie elektrického vykurovania
  • Prípadové štúdie

Inovatívne riešenia spoločnosti DEVI Electric Heating už osem desaťročí zlepšujú kvalitu života ľudí vytváraním príjemného vnútorného prostredia.

Technológia elektrických vykurovacích káblov sa bežne používa aj na vonkajšie vykurovanie s cieľom minimalizovať nebezpečenstvo snehu, ľadu a námrazy a zaistiť bezpečnosť v zimnom období.

Building

Spoločnosť DEVI Electric Heating oslavuje 80. výročie!

Spoločnosť DEVI Electric Heating, ktorá bola založená v roku 1942 v dánskej Kodani ako výrobca vykurovacích článkov na priemyselné účely, sa v priebehu rokov výrazne rozrástla a v súčasnosti je poprednou európskou značkou elektrického vykurovania so značným podielom na trhu.

Výrobky a riešenia elektrického vykurovania sa dnes používajú takmer všade, kde si len viete predstaviť. Elektrické vykurovanie sa používa v širokej škále aplikácií v interiéri a exteriéri obytných domov, bytov, verejných budov, v infraštruktúre, na športoviskách a dokonca aj v špecifickejších oblastiach od výťahov, vlakov až po letiská a diaľnice.

Od roku 2003 je spoločnosť DEVI Electric Heating súčasťou skupiny Danfoss.

Viac informácií o skupine Danfoss nájdete tu
Electric heating wind

Prečo je elektrické vykurovanie dobrou odpoveďou na rastúce náklady na energiu?

Keďže svet čelí rastúcim cenám plynu a neistote dodávok, elektrické vykurovanie poháňané elektrinou z obnoviteľných zdrojov získava na význame ako hodnotná a udržateľná možnosť vykurovania..

Keďže prechádzame na klimatickú neutralitu, predpokladá sa, že dopyt po elektrickej energii sa v roku 2030 zvýši na 30% a do roku 2050 dosiahne 50%

Cieľom Európskej komisie je, aby do roku 2050 84 % tohto dopytu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie, čím sa výrazne znížia emisie CO₂. 

V kombinácii s modernou, inteligentnou reguláciou môže byť elektrické vykurovanie inteligentnejšie a uľahčiť spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa pri používaní elektrického vykurovania do ovzdušia ani do pôdy nevypúšťajú žiadne škodlivé látky.

Elektrické podlahové kúrenie je pre Európu obrovskou príležitosťou. Môže zohrať významnú úlohu pri znižovaní emisií v Európe, zvyšovaní energetickej účinnosti budov a v konečnom dôsledku umožniť Európe splniť jej ambiciózne klimatické ciele.

heating energy

Elektrické vykurovanie je nákladovo efektívne riešenie

Pokiaľ ide o vysoko izolované obytné budovy, elektrické podlahové kúrenie v kombinácii s fotovoltikou je vnímané ako nákladovo najefektívnejšie riešenie vykurovania. Elektrické podlahové kúrenie bude pre spotrebiteľov lacnejšie ako tradičné technológie na plyn a kvapalné a pevné palivo.

Elektrické vykurovanie umožňuje dosiahnuť príjemnú izbovú teplotu pri čo najnižšej spotrebe energie. V porovnaní s tradičným radiátorovým vykurovaním možno izbovú teplotu znížiť v priemere o 1 – 2 °C, čím sa šetrí spotreba energie a náklady. 99 % energie spotrebovanej elektrickým podlahovým kúrením sa premieňa na teplo, čím sa maximalizuje jeho energetická účinnosť a predchádza sa zbytočným stratám energie, napríklad pri cirkulácii vody. 

electric heating meter

Prečo je elektrické vykurovanie energeticky účinné?

Elektrický vykurovací systém dosiahne požadovanú teplotu rýchlo v závislosti od podlahovej konštrukcie, takže miestnosti sa môžu vykurovať len vtedy, keď je to potrebné, čím sa dosiahne úžasná úspora energie. Umiestnenie zdroja tepla pod podlahou a veľmi presná termostatická regulácia spoločne zabezpečujú výnimočne vysokú úroveň účinnosti využitia energie, čím sa znižuje spotreba energie bez zníženia tepelného komfortu.

Aplikácie elektrického vykurovania

Prípadové štúdie