Privatumo politika

 

„Danfoss“ gerbia jūsų privatumą. Nesvarbu, ar perkate kokį nors kokybišką „Danfoss“ gaminį ar tik naršote „Danfoss“ svetainėse – taikome savo privatumo politiką ir imamės apsaugos priemonių, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis.


Todėl „Danfoss“ taiko įmonėms privalomas taisykles (ĮPT) – visuotinius standartinius duomenų apsaugos reikalavimus, kurių turi laikytis visos „Danfoss“ įmonės. Šias ĮPT, pagal kurias „Danfoss“ apdoroja asmeninius duomenis, patvirtino Europos duomenų apsaugos inspekcijos.


Jei pateiksite „Danfoss“ savo asmeninių duomenų arba juos gausime iš kitų šaltinių, duomenys bus apdorojami pagal šią politiką, į kurią taip pat įtrauktas pagrindinis „Danfoss“ ĮPT turinys. „Danfoss“ rekomenduoja perskaityti visą privatumo politiką.

 

1. Pagrindiniai asmeninių duomenų apdorojimo principai

Siekdama tinkamai apdoroti ir apsaugoti jūsų asmeninius duomenis, „Danfoss“ laikosi toliau nurodytų apdorojimo principų.

 • Asmeniniai duomenys apdorojami teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
 • Asmeniniai duomenys renkami tik aiškiai nurodytais teisėtais tikslais ir nėra toliau apdorojami kitais būdais, kurie neatitinka šių tikslų.
 • Renkami atitinkami ir susiję asmeniniai duomenys, apribojant jų apimtį pagal tikslus, kuriais jie apdorojami.
 • Asmeniniai duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs asmeniniai duomenys bus pataisyti, panaikinti arba toliau neapdorojami.
 • Asmeniniai duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti duomenų subjektą, nebus saugomi ilgiau nei reikia tikslams, kuriais duomenys surinkti ar dėl kurių buvo toliau apdorojami.
 • Apdorojant asmeninius duomenis, bus imamasi reikiamų priemonių jiems apsaugoti.

 

Jei dėl teisėtų priežasčių neprivalome elgtis kitaip, „Danfoss“ visada informuoja, kad renka ir apdoroja jūsų asmeninius duomenis.

 

2. Asmeninių duomenų tipai

Jūsų asmeninius duomenis rinksime ir apdorosime įvairiais būdais, kai pasieksite mūsų informaciją įvairiais esamais kanalais.


Kai kuriuos asmeninius duomenis reikia apdoroti, kad galėtume teikti jums jūsų prašomas paslaugas, o kitus galite pateikti savanoriškai. Visada pranešame, kokie asmeniniai duomenys reikalingi (pvz., pažymėdami žvaigždute (*)) ir kas nutiks, jei jų nepateiksite, pavyzdžiui, negalėsime patenkinti jūsų prašymo arba galėsime jį patenkinti tik iš dalies.


Mūsų renkamus ir apdorojamus asmeninius duomenis paprastai galima suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas.

 • Kontaktinė informacija, pvz., vardas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbovietė ir t. t.
 • Informacija, kurią pateikiate, kai susisiekiate su mumis naudodami internetines kontaktines formas, el. paštu ar telefonu.
 • Profilio informacija, kurią pateikiate kurdami profilį arba paskyrą mūsų sistemoje, įskaitant naudotojo vardą ir slaptažodį.
 • Naudotojo informacija, pvz., techniniai duomenys apie naudojimą ir peržiūrą, įskaitant
  • interneto paslaugų teikėjo pavadinimą;
  • duomenis, susijusius su svetaine, iš kurios buvote nukreipti į mūsų svetainę, ir duomenis apie lankomus mūsų svetainės puslapius, jūsų apsilankymo laiką ir datą;
  • naudotą interneto naršyklę ir operacinę sistemą;
  • IP adresus, renkamus jums lankantis mūsų svetainėse (įskaitant trečiųjų šalių svetaines) ar naudojant mūsų programas.
  • reikalingus failus ir perduotų duomenų kiekį.
 • Operacijų informacija, įskaitant kredito kortelės duomenis, kuriuos pateikiate įsigydami mūsų prekes ar paslaugas.
 • Išmaniojo skaičiavimo – šilumos ir vėsinimo energijos bei vandens suvartojimo ir kitų komunalinių paslaugų informacija.
 • Paraiškos informacija, įskaitant jūsų gyvenimo aprašymą, jei kandidatuojate į „Danfoss“ darbo vietą. Kai pateiksite paraišką, atskirai informuosime, kad asmeniniai duomenys bus apdorojami tokiu tikslu.
 • Informacija, gauta per skambutį specialiai etikos klausimų linijai

 

Paprastai neapdorojame jokių specialių asmeninių duomenų, nebent aiškiai suteikiate leidimą tai daryti arba to reikalauja taikomi reglamentai.

 

3. Mūsų asmeninių duomenų apdorojimo tikslai ir teisinis pagrindas

Jūsų asmeninius duomenis apdorojame tik teisėtais tikslais ir paprastai – tik nurodytomis sąlygomis:

 • jei sutikote, kad duomenys būtų apdorojami; arba
 • jei duomenis reikia apdoroti įgyvendinant sutarties sąlygas; arba
 • kai turime apdoroti duomenis, nes privalome laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų; arba
 • jei duomenis reikia apdoroti, kad galėtume apginti savo ar trečiosios šalies teisėtus interesus, ir jei tai jums nepakenks.

Jūsų asmeninius duomenis apdorojame šiais tikslais:

 • teikdami jums produktus, paslaugas ir informaciją, kurių mūsų paprašote; arba
 • siųsdami jums naujienlaiškius ar kitą rinkodaros medžiagą, įskaitant apklausas; arba
 • administruodami savo verslo ryšius ir tardamiesi dėl sutarčių bei jas įgyvendindami; arba
 • administruodami dalyvavimą mokymuose ar internetiniuose seminaruose arba
 • aptarnaudami klientus ir teikdami pagalbą; arba
 • norėdami iš kliento perspektyvos suprasti, kaip naudojamos įvairios mūsų paslaugos, įskaitant svetaines, programas bei produktus, ir jas įvertinti bei patobulinti; arba
 • prireikus susisiekti su jumis įvairiais klausimais arba
 • nagrinėdami problemas, apie kurias pranešėte per mūsų informavimo sistemą – specialią etikos klausimų liniją; arba
 • apdorodami mėginių ir produktų užklausas;
 • siekdami laikytis bet kokių atitinkamų įstatymų.

 

4. Slapukai

Savo svetainėse ar programose galime naudoti slapukus. Slapukų naudojimas plačiau aprašytas mūsų slapukų politikoje, kurią galite rasti kiekvienos svetainės puslapinėse poraštėse.


Duomenys, surinkti naudojant slapukus, apdorojami šiais tikslais:

 • svetainės naudotojams skirtoms funkcijoms ir paslaugoms teikti, tobulinti bei optimizuoti;
 • klientų ir naudotojų duomenims analizuoti bei segmentuoti, kad galėtume geriau suprasti naudotojus ir teikti jiems (taigi – ir jums) geresnes pritaikytas paslaugas;
 • statistikos rinkimo tikslais.

 

5. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas „Danfoss“ grupėje

„Danfoss“ yra pasaulinė organizacija, turinti įmonių visame pasaulyje. Paprastai jūsų apdorojamus asmeninius duomenis valdo vietinė „Danfoss“ įmonė, kurios klientas esate ir su kuria bendraujate ar pasirašote sutartį. Tačiau siekdami įgyvendinti 3 skirsnyje anksčiau išvardytus tikslus, galime pasidalyti jūsų asmeniniais duomenimis su kitomis „Danfoss“ grupės įmonėmis, kad galėtumėte atlikti užduotį pagal duomenų valdytojo nurodymus (kaip duomenis apdorojantis gavėjas) arba siekdami atskiro teisėto tikslo (kaip gavėjas, veikiantis kaip nepriklausomas duomenų valdytojas), jei įstatymai nedraudžia taip dalytis jūsų asmeniniais duomenimis ar jų atskleisti.


Jei „Danfoss“ įmonė veikia ne EEE šalyje, kuri nelaikoma saugia trečiąja šalimi (t. y. joje neužtikrinama pakankama duomenų apsauga), „Danfoss“ ĮPT laikomos teisėtu pagrindu perduodant asmeninius duomenis.

 

 

6. Asmeninių duomenų atskleidimas, perdavimas ir pateikimas gavėjams

Stengiamės gavėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims, valdžios institucijoms, agentūroms ar kitoms įstaigoms) atskleisti bei perduoti kuo mažiau asmeninių duomenų ir užtikriname, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti.


Galime atskleisti arba duoti asmeninius duomenis gavėjams šiomis aplinkybėmis:

 • duomenys gali būti atskleisti gavėjams, kurie mūsų vardu teikia paslaugas, pvz., prieglobos, debesų kompiuterijos, IT pagalbos, rinkodaros, administracines, mokymų ar kitų duomenų apdorojimo. Tokiems gavėjams leidžiama apdoroti asmeninius duomenis tik laikantis mūsų nurodymų ir taikoma rašytinė duomenų valdytojo sutartis; arba
 • prireikus nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų juridines teises; arba
 • jei anksčiau suteikėte leidimą atskleisti asmeninius duomenis gavėjui; arba
 • susijungus įmonėms, pardavus įmonę, įsikūrus bendrai įmonei, perskyrus arba perdavus „Danfoss“ turto arba akcijų nuosavybę ar kitaip jai pasikeitus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įvykus bankrotui ar panašiomis aplinkybėmis); arba
 • kaip numatyta mūsų slapukų politikoje, žr. 4 skirsnį anksčiau.

Jei asmeninių duomenų gavėjas yra šalyje, kuri nepriklauso ES / EEE, ir negali užtikrinti tinkamos duomenų apsaugos, jūsų asmeninius duomenis jam perduosime tik sudarę rašytinę sutartį pagal ES komisijų standartines sutarčių sąlygas.

 

7. Individualūs automatiniai sprendimai

Atsižvelgiant į jūsų asmeninius duomenis, sprendimai gali būti priimami automatiškai. Sprendimai priimami automatiškai, tik jei:

 • duomenys reikalingi norint sudaryti sutartį tarp jūsų ir „Danfoss“ bei ją vykdyti;
 • tai leidžiama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės įstatymus, kurie taikomi „Danfoss“ ir kuriuose nurodytos tinkamos teisių, laisvės ir teisėtų interesų apsaugos priemonės; arba
 • suteikėte tam leidimą.

Jei sprendimai priimami automatiškai, užtikriname, kad būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės.
Sprendimai dėl specialių asmeninių duomenų niekada nepriimami automatiškai, nebent aiškiai su tuo sutikote arba duomenis reikia apdoroti dėl svarbių visuomenės interesų arba laikantis taikomų įstatymų.

 

8. Jūsų sutikimas

Kaip nurodyta anksčiau, tam tikrais atvejais duomenis apdorojame tik gavę jūsų leidimą. Tokiais atvejais bet kada galite atšaukti leidimą.


Jei atšauksite leidimą, nebeapdorosime jūsų asmeninių duomenų, nebent (ir kiek) tai leidžiama arba to reikalaujama pagal taikomus asmeninių duomenų apsaugos ar kitus įstatymus arba reglamentus.


Atkreipkite dėmesį: jei atšauksite sutikimą, bus laikoma, kad informacija buvo apdorojama teisėtai prieš jums atšaukiant. Be to, jums atšaukus sutikimą, galbūt negalėsime patenkinti jūsų prašymų ar teikti paslaugų.


Be to, galite pateikti savo sutikimą „Danfoss“, kad užsiprenumeruotumėte rinkodaros informaciją apie naujus, aktualius ir būsimus „Danfoss“ produktus, sprendimus ir paslaugas, taip pat naujienlaiškius apie, pvz., muges ir produktų pristatymus.


Daugiau apie „Danfoss“ prenumeratos sąlygas skaitykite čia.

 

9. Duomenų saugojimas

Jūsų asmeninius duomenis saugome tol, kol jų reikia pagrindiniam tikslui pasiekti, tačiau ne trumpiau nei taikomas teisinis saugojimo laikotarpis.


Išnykus pagrindiniam tikslui ar teisėtam pagrindui, asmens duomenys ištrinami.

 

10. Duomenų saugumas

Kad galėtų apsaugoti jūsų asmeninius duomenis, „Danfoss“ taiko reikiamas technines ir organizacines priemones siekdama užtikrinti apsaugą, kuri atitinka riziką, kylančią apdorojant duomenis ir susijusią su saugotinų asmeninių duomenų pobūdžiu, atsižvelgdama į tų priemonių modernumą bei jų įgyvendinimo išlaidas.

Įvertinusi riziką, „Danfoss“ imasi priemonių asmeniniams duomenims apsaugoti, kad jie nebūtų netyčia ar neteisėtai sugadinti, netyčia prarasti, pakeisti, atskleisti ar pasiekti be leidimo arba kitaip neteisėtai apdorojami, ypač atvejais, kai apdorojant reikia perduoti asmeninius duomenis tinklu.

 

11. Mokymai

Kad mūsų įmonė visada laikytųsi taikomų duomenų apsaugos įstatymų bei „Danfoss“ ĮPT reikalavimų ir kad mūsų darbuotojai juos žinotų, sukūrėme vidinę privatumo mokymų bei švietimo programą, kurioje turi dalyvauti mūsų darbuotojai iš viso pasaulio, nuolat arba reguliariai pasiekiantys asmeninius duomenis.

 

12. Vidiniai auditai

Siekdama užtikrinti, kad visos „Danfoss“ įmonės laikytųsi „Danfoss“ ĮPT ir atitinkamai apdorotų asmeninius duomenis, „Danfoss“ reguliariai vykdo auditus ir tikrina, kaip apdorojami asmeniniai duomenys.
Per auditus patikrinami visi ĮPT aspektai, įskaitant visas IT sistemas, duomenų bazes, saugumo politiką ir standartus, mokymų programas, privatumo politikas bei vadovus, kuriuos „Danfoss“ sukūrė pagal ĮPT.

 

13. Jūsų teisės

Išskyrus pagal įstatymus numatytas išimtis, turite teisę pasiekti savo duomenis, kuriuos apdorojame. Be to, galite neleisti rinkti ir toliau apdoroti jūsų asmeninių duomenų. Taip pat turite teisę prireikus pataisyti savo asmeninius duomenis. Be to, galite paprašyti mūsų apriboti apdorojamus duomenis.


Panaikinsime arba pataisysime netikslią ar pasenusią informaciją praėjus tam tikram laikui nuo jos surinkimo arba gavę kitos informacijos.


Jei pateiksite rašytinį prašymą, taip pat nedelsdami panaikinsime jūsų asmeninius duomenis, nebent turėsime toliau juos apdoroti dėl teisinių priežasčių, pvz., nustatydami ar įgyvendindami teisinius reikalavimus, gindamiesi nuo ieškinio arba įgyvendindami su jumis sudarytą sutartį.


Norėdami pasinaudoti bet kuriomis anksčiau paminėtomis teisėmis, susisiekite su mumis naudodami kontaktinę informaciją, nurodytą 17 skirsnyje.


Teikdami tokius prašymus, nurodykite reikiamą informaciją, įskaitant vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kad galėtume jus identifikuoti bei jums padėti. Į jūsų prašymą atsakysime kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį.


Jei nenorite, kad apdorotume jūsų asmeninius duomenis, galite pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

14. Skundai

Jei turite skundų dėl to, kaip „Danfoss“ apdoroja asmeninius duomenis, bet kada susisiekite su mumis.


„Danfoss“ turi skundų dėl privatumo sistemą – specialią „Danfoss“ etikos klausimų liniją, kuria naudodamiesi galite pateikti skundą internetu. Specialią „Danfoss“ etikos klausimų liniją pasieksite čia


Be to, skundą galite pateikti tiesiogiai vietinei „Danfoss“ įmonei arba pagrindinei bendrovei „Danfoss A/S“:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


Peržiūrėsime bei įvertinsime jūsų skundą ir, jei prireiks daugiau informacijos, susisieksime su jumis.


Visus skundus ar prieštaravimus stengiamės peržiūrėti per vieną mėnesį. Jei per vieną mėnesį neįmanoma priimti sprendimo, informuosime jus, kodėl vėluojame ir kada galite tikėtis sprendimo (ne vėliau nei po 2 mėnesių nuo gauto skundo).


Bet kuriuo metu prieš anksčiau aprašytą skundo nagrinėjimo procesą, jam vykstant arba po jo galite pateikti skundą ar ieškinį vietinei duomenų apsaugos inspekcijai arba kitoms institucijoms, kurios turi jurisdikciją, taikomą atitinkamai vietinei „Danfoss“ įmonei arba „Danfoss A/S“.

 

15. Nuorodos į kitas svetaines ir kt.

Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitas žiniatinklio arba integruotas svetaines. Neatsakome už kitų įmonių (trečiųjų šalių) svetainių turinį ar tai, kaip šios įmonės renka asmeninius duomenis. Lankydamiesi trečiųjų šalių svetainėse, perskaitykite jų savininkų nustatytą asmeninių duomenų apsaugos ir kitą susijusią politiką.

 


16. Šios privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę vėliau keisti šią privatumo politiką, jei pasikeis taikomi įstatymai, „Danfoss“ ĮPT arba „Danfoss“ procesai. Pranešime jums apie tokius pakeitimus.

 

17. Kontaktinė informacija

Jei norite pateikti prašymą ar klausimų dėl jūsų asmens duomenų apdorojimo arba apskritai dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mūsų grupės duomenų apsaugos pareigūnu:
Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


„SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG“
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Vokietija
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com


„SEMIKRON International GmbH“
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Vokietija
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com  

 

 

Duomenų subjekto prašymas

"Danfoss" yra įsipareigojusi laikytis BDAR / Duomenų privatumo taisyklių, o tai reiškia, kad atsižvelgsime į visus prašymus, susijusius su jūsų asmenine informacija ir jos pakeitimais.


Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, sekite nuorodą į "Danfoss" DSR prašymo formą.

 

 

2.0 versija, 2022 m. gruodžio 21 d.

 

Ši privatumo politika parengta ir paskelbta anglų kalba. Jei kiltų nesusipratimų dėl vertimų į kitas kalbas, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Žr. versiją anglų kalba