Servis Danfoss Climate Solutions

Rješavanje pritužbi Danfoss Climate Solutions

Obrazac za reklamaciju

Za podnošenje pritužbe ispunite online obrazac na gornjoj poveznici. Za pristup verziji na hrvatskom, postavite navigacijski preglednik na hrvatski.

Pažnja: Danfoss broj fakture potreban je za popunjavanje zahtjeva.

Za pitanja u vezi servisa nakon jamstva obratite se servisnim partnerima.

 

Odjel za reklamacije:

Hrvoje Hermanović

e-mail: hrvoje.hermanovic@danfoss.com 

 

 

DEVI/Danfoss jamstvo za električne grijaće proizvode

Za pritužbe koje se odnose na sustave električnog podnog grijanja i/ili sustave električnog odmrzavanja, pristupite odgovarajućem postupku za marku:

Postupak jamstva za DEVI električno grijanje

Postupak jamstva za Danfoss električno grijanje