Danfoss GmbH

Danfoss glavno sjedište
Poslovne jedinice: Cooling, Drives, Heating, Industrijska automatika, Visokotlačne pumpe