Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuuteen liittyviä määräyksiä ja standardeja tiukennetaan jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Ecodesign- eli ekosuunnitteludirektiivi on lainsäädäntökehys, joka asettaa vaatimukset kaikille Euroopan unionin alueen kotitalouksissa, kaupallisella sektorilla kuin teollisuudessa käytettäville energiaan liittyville tuotteille. Sen tavoitteena on varmistaa energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten avulla, että valmistajat pienentävät tuotteidensa energiankulutusta ja ympäristövaikutusta. Näitä vaatimuksia on kiristetty vähitellen.

Moottorit, taajuusmuuttajat ja sähkökäyttöjärjestelmät on luokiteltu niiden energiatehokkuuden mukaan. Tammikuusta 2015 lähtien lainsäädäntö on vaatinut, että uusissa Euroopassa käytettävissä IE2-moottoreissa on taajuusmuuttaja. Heinäkuusta 2021 lähtien moottorien tehokkuuden vähimmäisvaatimuksena on luokka IE3, ja heinäkuusta 2023 lähtien 75–200 kW moottorien vähimmäisvaatimus on IE4. Taajuusmuuttajilla vähimmäisvaatimus on IE2 heinäkuusta 2021 alkaen. IEC 61800-9-2 -standardi määrittää taajuusmuuttajien IE-luokat ja niiden lisäksi sähkökäyttöjärjestelmien (moottori ja taajuusmuuttaja yhdessä) IES-luokat.

Danfossin taajuusmuuttajat täyttävät jo nyt IEC 61800-9 -standardin tiukimmat energiatehokkuusvaatimukset ja kuuluvat hyötysuhdeluokkaan IE2.

MyDrive® ecoSmart™ -verkkotyökalulla on helppo laskea IEC 61800-9-2 -standardin mukaiset IE- ja IES-luokat.

 MyDrive® ecoSmart™ -työkalulla voidaan: 

  • etsiä Danfossin taajuusmuuttajien vakio-osakuormituksen hävikkitiedot
  • syöttää sovelluskohtaiset osakuormituksen kohdat 
  • laskea taajuusmuuttajan IE-luokan ja osakuorman tiedot 
  • laskea asynkronisesta moottorista ja taajuusmuuttajasta koostuvan järjestelmän IES-luokan
  • luoda raportin, jossa dokumentoidaan osakuormatiedot ja IE- tai IES-hyötysuhdeluokka
  • viedä osakuorman datapisteet käytettäviksi järjestelmässäsi.
Laske energiatehokkuus MyDrive® ecoSmart™ -työkalulla