Digitaalinen suorituskyky

Älykäs toiminta

Kun taajuusmuuttaja on asennettu, se valvoo sekä omaa suorituskykyään että sovelluksensa suorituskykyä. Tärkeiden parametrien ja hälytysten kirjaaminen lokiin auttaa ennaltaehkäisevää vianmääritystä. Käytettävissä olevan sisäisen tiedon sekä ulkoisten anturisignaalien arviointi suoritetaan taajuusmuuttajassa, ja tiedot voidaan siirtää eteenpäin kenttäväylän kautta. Kaikki tämä tieto on käytettävissä asiakkaan tiedonsiirtojärjestelmiä vastaavien protokollien kautta.

Danfossin taajuusmuuttajat toimittavat myös runsaasti prosessitietoja, jotka perustuvat moottorin virtaan, joka vastaa taajuusmuuttajan kuormitustilannetta. Laadukkaiden tietojen ansiosta taajuusmuuttaja voi tarvittaessa käynnistää toimia. Kriittiset tilanteet, kuten yli- tai alijännitteet tai sähköverkon tehonsyötön pienet notkahdukset havaitaan ja käsitellään automaattisesti.

Taajuusmuuttajan suorituskyvyn tarkistustyökalut

Danfossin simulaatio- ja laskentatyökalujen avulla voit seurata, miten taajuusmuuttaja reagoi ympäristöönsä.

  • Analysoi harmonisia häiriöitä 
  • Arvioi energiansäästöjä
  • Laske IE- ja IES-hyötysuhdeluokat ekosuunnitteludirektiivin mukaan

Lataa simulointiohjelma

Keskitetty ohjaus

Asennuksen ja optimoinnin helpottamiseksi Danfossin taajuusmuuttajat ovat yhteensopivia käytännössä kaikkien ohjausjärjestelmien kanssa.

Nykyiset taajuusmuuttajat ovat älykkäitä, joten ne voivat hoitaa useita taajuusmuuttajajärjestelmien tehtäviä. Taajuusmuuttajien koko potentiaalin käyttämiseksi voit nopeasti ja helposti integroida ne ohjausjärjestelmään käyttämään mitä tahansa yleistä kenttäväylä- tai teollisuuden Ethernet-protokollaa. Kaikkia asennettujen taajuusmuuttajien kohteita voidaan käyttää keskitetystä ohjauspisteestä. Kaapelointi ja käyttöönotto ovat yksinkertaisempia, millä saadaan kustannussäästöjä asennusvaiheesta alkaen.

Parempi vikojen/hälytysten hallinta

Yksityiskohtaiset viesti yksinkertaistavat vian/hälytysten mahdollisten syiden määrittämistä ja tarjoavat tehokasta tukea laitoksen etävalvonnalle. Kollektiivisten vika-/hälytysviestien tulkitseminen mahdollistaa vikojen/hälytysten diagnosoinnin ja oikeiden korjaus- tai ylläpitotoimenpiteiden aloittamisen. Etäylläpito internetyhteyden kautta mahdollistaa tilan ja/tai vika-/hälytysviestien näyttämisen nopeasti myös etäjärjestelmille tai -järjestelmäkomponenteille.

Parempi laitteiden hallinta

Laitteita voidaan käyttää yhdestä ohjaustilasta ja prosessit säätelevät itseään ohjaustilassa ohjelmoitujen asetusten mukaisesti. Käyttäjällä on aina selkeä yleiskuva tilanteesta, ja hän voi valvoa ja etäsäätää kaikkia taajuusmuuttajan asetuksia.

Taajuusmuuttajalaitteiden tietoja, kuten SN, FW, kaikkia asetuksia, moduuliversioita ja sovelluksia voidaan helposti käyttää ja varmuuskopioida. Tilatiedot, kuten lähtötaajuus tai tehonkulutus voidaan hakea ja käsitellä milloin tahansa. Lisätietoja tehokkaaseen energian ja huippukuorman hallintaan saadaan ilman lisäkomponentteja.

Nopea ja helppo käyttöönotto

Nopea ja helppo käyttöönotto

MyDrive® Connect mahdollistaa taajuusmuuttajan määrittämisen pysymällä kätevästi lähellä prosessia.

Mobiilisovellus taajuusmuuttajien käyttöönottoon ja huoltamiseen käyttää WLAN (IEEE802.11) -pohjaista kaksipisteyhteyttä. Sen intuitiiviset pienoisohjelmat ja käyttäjäystävälliset toiminnallisuudet parantavat käytettävyyttä. Hyötyjä:

  • Helppo kytkentä esimääritetyn valtuutuksen kautta 
  • Intuitiiviset graafiset pienoisohjelmat ja reaaliaikaiset kaaviot valvontaan. 
  • Parametritunnusten pikahaku
  • LCP-kopiointi puhelimeen tai LCP 103:n sisäiseen muistiin
  • Turvallinen langaton AES-tiedonsiirto (Advanced Encryption Standard) 
  • Englannin- ja saksankielinen tuki
  • Simulaatiotila

Parempi taajuusmuuttajien käyttöikä ja optimoitu elinkaarisuorituskyky.

Lisätietoja DrivePro®-palveluista

Tee taajuusmuuttajistasi entistä tehokkaampia hyödyntämällä PC-työkaluja, jotka parantavat taajuusmuuttajien toiminnallisuutta ja räätälöintiä.

Lataa PC-työkaluohjelmisto