Rakennusautomaatiojärjestelmien tasapainottaminen muokattavissa rakennuksissa

tiistai 12. helmikuuta 2019
Danfossin rakennusautomaatioratkaisut liikehuoneistoihin ‒ kauppakeskus

Muokattavat rakennukset, ts. suuremmat rakennukset, jotka on vuokraustarkoitusta varten jaettu pienempiin alueisiin (esim. toimistot tai kauppakeskukset), kasvattavat nopeasti suosiotaan. Tällaisissa rakennuksissa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto edellyttää erilaista lähestymistapaa. Jos tätä ei oteta huomioon, eteen tulee ongelmia, kuten pitkät luovutusajat ja ylimitoitetut ja epäluotettavat järjestelmät.

Muokattavat rakennukset ja niiden rakennusautomaatiojärjestelmät rakennetaan tyypillisesti kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseksi rakennetaan rakennuksen "kuori". Tämä toteutetaan rakennuksen omistajan suunnitelmien mukaan. Toisessa vaiheessa rakennetaan sisäosat ja yksittäiset alueet (useimmiten kauppoja tai toimistoja) vuokralaisten vaatimusten mukaisesti.

Rakennusten omistajat kohtaavat usein haasteita suunnitellessaan rakennuksen "kuoren" rakennusautomaatiojärjestelmää, sillä he eivät tiedä, mitä yksittäisiin myymälöihin tai toimistoihin tulee. Usein tämä johtaa viivästyksiin tilojen luovutuksessa vuokralaisille, koska käyttöönotto ja uudelleenkäyttöönotto saattavat olla hyvin monimutkaisia prosesseja. Tämän lisäksi järjestelmät ovat usein ylimitoitettuja, jolloin joillain alueilla virtausta on liian vähän ja toiset taas ylikuormittavat järjestelmää.

Kun suuri määrä vuokralaisia vuokraa osan rakennusten tiloista ja tekee omat suunnitelmansa tilojen suhteen, rakennusautomaatiojärjestelmä kasvaa hallitsemattomaksi ja aiheuttaa useita reklamaatioita, jotka liittyvät käyttömukavuuden heikkenemiseen ja puutteelliseen työympäristöön. Rakennuksen "kuoren" ja erillisten sisätilojen rakennusautomaatiojärjestelmien jaetut vastuut edellyttävät yksityiskohtaista linjanvetoa. Käytännössä tämä on kuitenkin harvoin selvää.

Vianmääritys

Tätä nykyä ainoa ratkaisu ratkaista vuokralaisten kaikki reklamaatiot on pyytää avuksi usein kalliita huoltoteknikoita tekemään järjestelmien vianmääritystä. He saattavat säätää manuaalisten linjasäätöventtiilien asetuksia, asentaa suuremman pumpun tai säätää vedenlämpötilaa. Tämä kuitenkin johtaa suurempiin energiakustannuksiin eikä sinänsä ratkaise ongelmaa, sillä rakennusautomaatiojärjestelmien olosuhteet muuttuvat jatkuvasti.

Verkoston linjasäätö

Epäluotettavan tai tehottoman rakennusautomaatiojärjestelmän pääasiallinen aiheuttaja on asianmukaisen verkoston linjasäädön puuttuminen. Joissain rakennuksissa ei ole lainkaan asennettu aluekohtaisia linjasäätöventtiileitä, kun taas toisissa alueita jakavat ainoastaan manuaaliset linjasäätöventtiilit.

Kuten kuvasta 1 käy ilmi, tasapainottamatonta rakennusautomaatiojärjestelmää voidaan verrata veden jakeluun reikäisestä letkusta. Vesihanaa lähinnä oleva alue saa virtauksesta suurimman osan, ja virtaus heikkenee mitä kauemmas mennään. Kuvassa 2 esitetään manuaalisten linjasäätöventtiilien tai virtauksen rajoitinten toimintaperiaate, jolla taataan yhtenäinen virtaus täydellä kuormituksella. Kuvasta 3 puolestaan käy ilmi, että osakuormitusolosuhteissa veden jakautuminen ei ole enää tasapainossa ja ylivirtaus on jopa aiempaa suurempaa. Kuten kuvasta 4 käy ilmi, ainoa asianmukainen ratkaisu on asentaa paine-erosäätimet, joilla taataan rakennusautomaatiojärjestelmän luotettavuus niin täydellä kuin osittaisella kuormituksella.

Verkoston linjasäätö muokattavissa rakennuksissa

Koska vuokralainen määrittää kunkin vuokratun tilan rakennusautomaatiojärjestelmän rakenteen eikä rakennuksen omistaja ole mukana lopullisesta kokoonpanosta päätettäessä, erilaisia rakenteita voi olla useita. Näistä yleisimpiä ovat:

 • Useita puhaltimia/päätelaitteita
 • Yksi puhallin/päätelaite
 • Useita puhaltimia/päätelaitteita ja huonekohtaiset säätimet

Rakennuksen omistajan on asennettava paine-erosäädin jokaisen alueen paluuputkeen, jotta rakennusautomaatiojärjestelmän optimaalinen suorituskyky taataan ja siihen kohdistuvien reklamaatioiden määrä minimoidaan. Oikean paine-erosäätimen valinta on haasteellista, sillä suunnittelija ei tiedä, millainen kunkin yksittäisen alueen rakenteesta tulee.

Jos alueella on useita puhaltimia/päätelaitteita, virtausta ja painetta on säädettävä paine-erosäätöventtiilillä (DPCV), joka on kytketty virtausputkeen impulssiputkella. Jos puhaltimia on vain yksi, paine-eroa ja virtausta voidaan säätää paine-erosta riippumattomalla linjasäätö- ja säätöventtiilillä (PIBCV) niin, että impulssiputki on liitetty paluuputkeen.

 • Useita puhaltimia/päätelaitteita
  • Paine-erosäätöventtiili (DPCV)
 • Yksi puhallin/päätelaite
  • Paine-erosta riippumaton linjasäätö- ja säätöventtiili (PIBCV)
 • Useita puhaltimia/päätelaitteita ja huonekohtainen säädin
  • Paine-erosäätöventtiili (DPCV)

Danfossin AB-PM-venttiilien käyttökohteet

Epätietoisuus rakennusautomaatiojärjestelmän lopullisesta rakenteesta voi aiheuttaa muokattavien rakennusten omistajille lisäkustannuksia. Kun alun perin asennetut linjasäätö- ja säätöventtiilit eivät sovi vuokralaisen tilojen rakennusautomaatiojärjestelmän rakenteeseen, rakennuksen "kuoren" rakennusautomaatiojärjestelmään joudutaan tekemään kalliita muokkauksia.

Kuinka tämä ratkaistaan?

Räätälöity ratkaisu muokattaviin rakennuksiin

Danfossin automaattiset AB-PM-linjasäätöventtiilit

Danfossilla on tarjolla uusi ja innovatiivinen ratkaisu muokattavien rakennusten rakennusautomaatiojärjestelmien haasteisiin. Valitsemalla paine-eroa säätävän ja virtausta rajoittavan AB-PM-venttiilin rakennusten omistajat voivat suunnitella ja asentaa rakennuksensa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän ydinosan ennen kuin vuokralaiset muuttavat sisään. Kun AB-PM-venttiili asennetaan alun perin paine-erosäätöventtiiliksi (DPCV), rakennusten omistajilla on käytössään linjasäädetty rakennusautomaatiojärjestelmä, joka voidaan helposti jakaa yksittäisille alueille myymälöihin ja toimistoihin ilman riskiä siitä, että venttiilit joudutaan vaihtamaan.

 

Yksilöllisen rakenteensa ansiosta venttiili voidaan helposti muuttaa DPCV-venttiilistä PIBCV-venttiiliksi siirtämällä impulssiputken liitäntää. Näin AB-PM on ihanteellinen ratkaisu mukautettaviin rakennuksiin riippumatta siitä, onko vuokralaisilla yksi vai useampi puhallin/päätelaite toimiston tai myymälän lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Tämä ominaisuus mahdollistaa myös joustavan rakenteen ja kunkin yksittäisen alueen muutostyöt, jos uudella vuokralaisella on erilaisia vaatimuksia rakennusautomaatiojärjestelmänsä suhteen.

Toinen AB-PM-venttiilin etu on integroitu virtauksenrajoitintoiminto. Tämä mahdollistaa alueelle tulevan enimmäisvirtauksen automaattisen rajoittamisen, jolloin rakennuksen omistaja pystyy kontrolloimaan rakennuksen enimmäisenergiankulutusta/-virtausta.

Jos AB-PM-venttiiliä käytetään PIBCV- tai DPCV-toiminnallisuuteen yhdellä puhaltimella/päätelaitteella, se voidaan varustaa sopivalla AME435-hammasvaihdemoottorilla tarkan huonelämpötilaohjauksen vakiinnuttamiseksi.

Yhteenveto

Danfossin AB-PM-venttiili tarjoaa yksilöidyn ratkaisun mukautettavien rakennusten rakennusautomaatiojärjestelmien haasteisiin. AB-PM-venttiilin käyttö mahdollistaa määrätyn virtauksen ja paine-eron ylläpitämisen rakennuksen jokaisella yksittäisellä alueella. Näin mukautettavien rakennusten rakennusautomaatiojärjestelmien valmistuminen nopeutuu, sillä asennuksiin ja käyttöönottoon tarvitaan vähemmän aikaa. Venttiilin ainutlaatuisen rakenteen ansiosta siinä on neljä toimintoa joustavaan virtauksen hallintaan, joka ei ole riippuvainen yksittäisten myymälöiden tai toimistojen rakennusautomaatiojärjestelmän rakenteesta. AB-PM takaa optimoidun ja luotettavan rakennusautomaatiojärjestelmän, jonka omistuskustannukset ovat matalat.

Lisätiedot