Dekarbonisering af næste generations undervisningsskib Skulebas

tirsdag den 7. november 2023
Skibet Skulebas på åbent vand
Se videoen her

NORGE: Den norske fiskeindustri styrer mod en grønnere fremtid som følge af havnekrav om reduceret brug af dieselgeneratorer. Denne omstilling indebærer også at uddanne og inspirere den næste generation af fiskere til at omfavne elektrificeret fartøjsbyggeri for at opnå en mere miljøvenlig industri.

Så da Hvide Sande Shipyard i december 2021 fik til opgave at bygge et nyt undervisningsskib til Måløy Fiskeriskole i Norge, forpligtede deres partner Vest-El sig til at skabe et fartøj, der var skræddersyet til moderne fiskeripraksis. Takket være Danfoss’ VACON® NXP System Drive drives det nye undervisningsfartøj Skulebas i dag med hybrid fremdrift, og eleverne nyder godt af praktisk undervisning i hybridløsninger på et moderne fartøj.

Se, hvordan Danfoss VACON® NXP-effektomformeren reducerer dieselforbruget, samtidig med at den muliggør præcis overvågning på det moderne fiskeriskoleskib Skulebas.

Udfordringen:  Uddannelse af fiskere i hybridsystemer

Skibsfartsindustrien er under betydelig forandring, drevet af Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) mål om at reducere udledningen af drivhusgasser fra skibsfart. IMO’s mål er at reducere disse udledninger med mindst 50 % i 2050 sammenlignet med 2008-niveauet. Det lægger et enormt pres på skibsbyggere om at dekarbonisere deres praksis og sætte kursen mod grønnere farvande.

I forbindelse med det nye fartøj Skulebas var målet at fremtidssikre fartøjet ved at reducere dieselforbruget og samtidig sikre, at det levede op til fiskeindustriens strenge krav. Med fisk, der skal fanges og opbevares, og plads til 20 personer opererer fartøjet døgnet rundt, og der er ikke plads til nedetid.

Mens fartøjets forgænger kun fiskede med liner og net, var målet med det nye fartøj, at det også kunne trawle og benytte "flyshooting". Disse fisketeknikker kræver mere kraft fra propellen og præcision i overvågning, hastighed og navigation – uanset vejret og driftsforholdene. For at imødekomme disse krav til både ydeevne og bæredygtighed samarbejdede Danfoss Drives’ team med den maritime entreprenør Vest-El om at udvikle et hybriddrevet fartøj, der kunne håndtere disse krav.

Løsningen: effektomformer fra Danfoss

VACON® NXP System Drive er en omfattende serie af AC/DC-omformere til tunge industribehov, hvor konstant drift er afgørende. Komponenter som busbarsystemer og strømapparater er adskilt i individuelle rum for at inddæmme problemer og forhindre udbredte fejl, hvilket i sidste ende reducerer omkostningerne i løbet af levetiden samt vedligeholdelsesomkostningerne.

Eftersom Danfoss tidligere har samarbejdet med Hvide Sande Shipyard, forstod Danfoss deres unikke krav og havde kendskab til tidligere vellykkede løsninger. Baseret på standard VACON® NXP-hardware skræddersyede Danfoss og Vest-El en løsning til det nye skib, Skulebas, der sikrede, at det ville opfylde kravene i branchen.

Det nye NB 153 Skulebas er et 35 meter langt undervisningsskib, der er udstyret med de nyeste avancerede maskiner og overvågningssystemer til fiskeri, som er bygget til navigations- og sikkerhedstræning. Alle systemer om bord er centreret omkring elektrificerede løsninger.

Danfoss’ effektkonvertering muliggør et hybridsystem med to elmotorer på 600 kW, der driver propellerne, og som drives af to dieselgeneratorer og understøttes af en 1 MW-batteribank. Spidsbelastningsreduktion optimerer brændstofforbruget.

For at sikre holdbarhed og problemfri projektgennemførelse gennemgik hybridsystemerne strenge test, hvor op til 90 % af testene blev gennemført før installation. I juni 2023 var det nye skib fuldt udstyret og klar til de kommende eventyr.

Fordele ved VACON® NXP System Drive

  • Besparelser på vedligeholdelse og optimeret cash flow med moduler, der leveres tættere på driftsstart på grund af den korte opsætningstid
  • Omkostningseffektiv standardiseret løsning
  • Hurtig opsætning og vedligeholdelse takket være modulopbygget design og pull out-funktioner
  • Minimal nedetid med lettilgængelige reservedele
  • Dedikeret testtid for at sikre problemfri projektgennemførelse

Resultatet: mindre CO2-udledning

Med Danfoss’ effektkonvertering om bord opnår det nye Skulebas-fartøj flere fordele. Hybridløsningen giver fleksibilitet til kun at anvende dieselkraft, når det er nødvendigt, hvilket resulterer i en reduktion af CO2-udledninger og mindre frigivelse af skadelige mineraler som svovl. Desuden forbedrer minimering af dieseludledninger også luftkvaliteten om bord på skibet og i havnen.

Endelig øger denne teknologi præcisionen og stabiliteten i styring af skibet samt hastighedsstyring, hvilket i sidste ende øger driftseffektiviteten. I kombination med de reducerede støjniveauer forbedrer disse opgraderinger arbejdsmiljøet for eleverne og besætningsmedlemmerne.

I en branche, der står over for adskillige udfordringer, eliminerer indførelsen af hybrid fremdrift mindst én af disse. Fordelene ses ikke kun i forbedret skibsydelse, men også i reduktion af udledninger: anslået til 213 tpa CO2.

Danfoss produkter installeret i dette projekt

Relaterede casestories