Funktionelle udvidelser fra VACON®

Funktionelle udvidelser øger fleksibiliteten af en frekvensomformer ved at udvide I/O'er og levere dedikerede grænseflader til en lang række feedbackenheder.

Download optionsoversigten

 • Leverer Safe Torque Off (STO)-sikkerhedsfunktion til VACON® 100-produktet. Optionskortet er også forsynet med en ATEX-termistorindgang som beskyttelse mod overtemperatur i motoren, hvor motoren er placeret i et ATEX-miljø. En relæudgang er også tilgængelig til at angive STO-funktion
 • Safe Torque Off (STO) op til SIL3 ved hjælp af to uafhængige digitale indgangskanaler
 • ATEX-termistorindgang
 • En relæudgang til STO-funktionen
 • Port: E

Download brugervejledning her 

 • Leverer Safe Torque Off (STO)-sikkerhedsfunktion til VACON® NXP-produktet. Optionskortet er også forsynet med en ATEX-termistorindgang som beskyttelse mod overtemperatur i motoren, hvor motoren er placeret i et ATEX-miljø. To relæudgange er også tilgængelige i optionskortet
 • Safe Torque Off (STO) op til SIL2, PL d, kat. 3 med to uafhængige digitale indgangskanaler
 • ATEX-termistorindgang
 • En NO-relæudgang
 • En NO/NC-relæudgang
 • Port: B

Download brugervejledning her 

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXS- og VACON® NXP-frekvensomformere
 • Seks digitale indgange, 24 V DC
 • En open-collector digital udgang
 • To analoge indgange (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog udgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC-reference
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: A

Download brugervejledning her 

 • Leverer to relæudgangssignaler til VACON® NXS- og VACON® NXP-produkter
 • To stk. NO/NC-relæudgange
 • Port: B

Download brugervejledning her 

 • Leverer to relæudgangssignaler og en termistorindgang til beskyttelse mod overtemperatur i VACON® NXS- og VACON® NXP-produkter
 • En NO/NC-relæudgang
 • En NO-relæudgang
 • En PTC-termistorindgang
 • Port: B

Download brugervejledning her 

 • Anvendes til at tilslutte VACON® NXP-produkter til trinvise/puls-encodere af TTL- og TTL(R)-typen i overensstemmelse med RS422-specifikationen
 • Differentielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • En kvalificeringsindgang, anvendes til at spore Z-pulsen
 • En hurtig digital indgang, anvendes til at spore meget korte pulser
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +5/+15/+24 V
 • Port: C

Download brugervejledning her

 • Anvendes til at tilslutte VACON® NXP-produkter til trinvise/puls-encodere af HTL-typen
 • Differentielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • En kvalificeringsindgang, anvendes til at spore Z-pulsen
 • En hurtig digital indgang, anvendes til at spore meget korte pulser
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +5/+15/+24 V
 • Port: C

Download brugervejledning her 

 • Anvendes til at tilslutte to trinvise/puls-encodere af HTL-typen til et VACON® NXP-produkt
 • Differentielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • En kvalificeringsindgang, anvendes til at spore Z-pulsen
 • En hurtig digital indgang, anvendes til at spore meget korte pulser
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +15/+24 V
 • Port: C

Download brugervejledning her 

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXS- og VACON® NXP-frekvensomformere. Den svarer til OPTA1, bortset fra at analoge indgange og udgange er galvanisk adskilte i OPTA8
 • Seks digitale indgange, 24 V DC
 • En open-collector digital udgang
 • To analoge indgange (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • En analog udgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC-reference
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: A

Download brugervejledning her

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXS- og VACON® NXP-frekvensomformere. Den svarer til OPTA1, bortset fra at i OPTA9 har stikkene et tværsnit på 2,5 mm2
 • Seks digitale indgange, 24 V DC
 • En open-collector digital udgang
 • To analoge indgange (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • En analog udgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC-reference
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: A

Download brugervejledning her 

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXL-frekvensomformere
 • Tre digitale indgange, 24 V DC
 • En open-collector digital udgang
 • En NO-relæudgang
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: E

Download brugervejledning her 

 • Anvendes til at tilslutte trinvise/puls-encodere af HTL-typen til VACON® NXP-produkter
 • Optionskortet afgiver også et encoderretningssignal og et encoderpulsudgangssignal, som forekommer ved at dele indgangspulserne fra encoderen
 • Differentielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • En digital udgang til encoderretning
 • En digital udgang til encoderudgang, en programmérbar divider
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +15/+24 V
 • Port: C

Download brugervejledning her

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXL-frekvensomformere
 • Tre digitale indgange, 24 V DC
 • En PTC-termistorindgang
 • En NO-relæudgang
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: E

Download brugervejledning her 

 

 • Anvendes til at tilslutte trinvise encodere af sinus-/cosinustypen til et VACON® NXP-produkt
 • Differentielle SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ og R- signaler (1 volt peak-to-peak)
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +5/+15/+24 V
 • Port: C

Download brugervejledning her

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXS- og VACON® NXP-frekvensomformere
 • Seks digitale indgange, 42…240 V AC
 • En open-collector digital udgang
 • En analog indgang 0…10 V
 • En analog indgang -10…+10 V
 • En analog udgang 0…10 V
 • En analog udgang 0…20 mA
 • +15 V DC-spændingsudgang
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: A

Download brugervejledning her 

 • Leverer en række indgangs- og udgangssignaler til at styre VACON® NXP-frekvensomformere
 • Seks galvanisk adskilte digitale indgange, 24 V DC
 • To analoge indgange (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • To analoge udgange (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC- og -10 V DC-reference
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • Port: A

Download brugervejledning her 

 • Leverer yderligere digitale indgangssignaler og/eller digitale udgangssignaler til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® NX-produkter og også i VACON® 100- og VACON® 20-produktserier
 • Seks konfigurérbare digitale indgangs-/udgangssignaler
 • 0…24 V DC, når den er konfigureret som indgang
 • Open-collector, når den er konfigureret som udgang
 • Signaltype vælges ved hjælp af dip switch
 • +24 V DC-spændingsudgang
 • Port VACON®NXS/NXP: BCDE
 • Port VACON®NXL: E
 • Port VACON® 100: CDE
 • Port VACON® 20: E

Download brugervejledning her 

 • Leverer yderligere relæudgangssignaler og en termistorindgang til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® NX-produkter og også i VACON® 100- og VACON® 20-produktserier
 • En NO-relæudgang
 • En NO/NC-relæudgang
 • En PTC-termistorindgang
 • Port VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Port VACON® NXL: E
 • Port VACON® 100: CDE
 • Port VACON® 20: E

Download brugervejledning her

 • Leverer et analogt indgangssignal og to analoge udgangssignaler til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® NX-produkter og også i VACON® 100- og VACON® 20-produktserier
 • En galvanisk adskilt analog indgang (0…20 mA)
 • To galvanisk adskilte analoge udgange (0…20 mA)
 • +24 V DC-spændingsudgang
 • Port VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Port VACON® NXL: E
 • Port VACON® 100: CDE
 • Port VACON® 20: E

Download brugervejledning her

 • Leverer tre yderligere relæudgangssignaler til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® NX-produkter og også i VACON® 100- og VACON® 20-produktserier
 • Tre NO-relæudgange
 • Port VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Port VACON® NXL: E
 • Port VACON® 100: CDE
 • Port VACON® 20: E

Download brugervejledning her

 • Leverer tre temperaturmålingskanaler til VACON® NXS og VACON® NXP-frekvensomformere
 • To PT100-følerindgange (tre ledninger)
 • Målingskanal nr. 3 tillader 1-3 følere i serier
 • -30…+200 °C måleområde
 • Til nye installationer anbefales OPTBH-optionen
 • Port VACON® NXS/NXP:BCDE

Download brugervejledning her

 • Leverer fem digitale højspændingsindgange og en relæudgang til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® NX-produkter og også i VACON® 100- og VACON® 20-produktserier
 • Fem digitale indgange, 42…240 V AC
 • En NO-relæudgang
 • Port VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Port VACON® NXL: E
 • Port VACON® 100: CDE
 • Port VACON® 20: E

Download brugervejledning her

 • Muliggør hastighedsfeedback til en VACON® NXP-frekvensomformer fra en EnDat 2-encoder. Brug EnDat-grænsefladen til at læse akslens absolutte position. Optionskortet afgiver et simuleret pulsencodersignal i henhold til RS422-specifikationen
 • Motorstyring med lukket sløjfe kræver, at sin/cos-signaler er tilgængelige
 • Absolut encoder med Endat 2-protokol
 • Differentiel DATA-, UR- og sin/cos-indgang (1 Vpp)
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +5/+12/+15 V
 • To hurtige digitale indgange til sporing af korte pulser
 • Trinvise signaler for udgang A+, A-, B+ og B- i henhold til RS422-specifikationen
 • Port: C
 • Kunden kan opdatere optionsfirmware med VACON NCLoad

Download brugervejledning her

 • Muliggør hastighedsfeedback til en VACON® NXP-frekvensomformer fra en resolver. Kortet leverer en simuleret pulsencoderudgang
 • Konfigurérbar magnetiseret signalfrekvens, 2-20 kHz
 • Differentielle sin/cos-feedbacksignaler
 • Differentiel HTL fastfrys indgang til mærkning af positionsdata
 • Differentiel HTL-encoderindgang (A-, B- og Z-signaler)
 • Differentiel HTL-simuleret encoderudgang (A-, B- og Z-signaler)
 • Port: C

Download brugervejledning her

 • Muliggør hastighedsfeedback til et VACON® NXP-produkt fra en EnDat 2.1-encoder. Brug EnDat-grænsefladen til at læse akslens absolutte position
 • Motorstyring med lukket sløjfe kræver, at sin/cos-signaler er tilgængelige
 • EnDat 2.1-protokolsupport
 • Supportere SSI og SSI Multiple transmission protokol
 • Supportere BiSS C unidirectional protokol
 • Differentialsignaler DATA+, DATA-, UR+ og UR-
 • Differentielle SIN+, SIN-, COS+ og COS- signaler (1 volt peak-to-peak)
 • Valgbar encoderspændingsforsyning +5/+12/+15 V
 • Port: C
 • Kunden kan opdatere optionsfirmware med VACON NCLoad

Download brugervejledning her

 • Leverer yderligere udgangssignaler til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® 100- og VACON® 20-produktserier
 • En open-collector digital udgang
 • En analog udgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • En NO-relæudgang
 • Port VACON® 100: CDE
 • Port VACON® 20: E

Download brugervejledning her 

 

 • Leverer tre temperaturmålingskanaler til VACON®-frekvensomformere. Kan bruges i VACON® NXS-, VACON® NXP- og VACON® 100-produkter
 • Tre temperaturmålingskanaler
 • PT100-, PT1000-, Ni1000-, KTY84-følersupport
 • -50…+200 °C måleområde
 • Alle målekanaler understøtter 1…3 PT100-følere i serier
 • Port VACON® NXS/P: BCDE
 • Port VACON® 100: CDE

Download brugervejledning her 

 • Muliggør tilslutning af VACON® NXP-frekvensomformere via fiberoptiske kabler. Sammenkædningen kan bruges til kommunikation mellem frekvensomformere, eller til parallelkobling af frekvensomformere for at opnå højere effekt
 • 2x fiberoptiske par
 • Port VACON® NXP: DE

Download brugervejledning her

 • Muliggør tilslutning af VACON® NXP-frekvensomformere via fiberoptiske kabler. Anvend sammenkædningen til kommunikation mellem frekvensomformere, eller til parallelkobling af frekvensomformere for at opnå højere effekt. Kortet omfatter også en CAN-grænseflade til overvågning af flere frekvensomformere, til specialtilpasset CAN-kommunikation eller til I/O-udvidelse.
 • Et fiberoptisk par
 • Galvanisk adskilt CAN-grænseflade (3-benet stikprop)
 • IEC 61131 CAN-applikation
 • MonitorBus
 • Port VACON® NXP: DE

Download brugervejledning her

 • Muliggør tilslutning af VACON® NXS- og VACON® NXP-frekvensomformere til en PC via RS232-link
 • Galvanisk adskilt RS232-grænseflade
 • D9-stik
 • Port VACON® NXS/NXP: DE

Download brugervejledning her

 • Leverer en CAN-grænseflade til IEC 61131-applikationen i VACON® NXP-frekvensomformere. Anvend CAN-grænsefladen til overvågning af flere frekvensomformere, til specialtilpasset CAN-kommunikation eller til I/O-udvidelse
 • Galvanisk adskilt CAN-grænseflade (3-benet stikprop)
 • IEC 61131 CAN-applikation
 • MonitorBus
 • Port VACON® NXP: DE

Download brugervejledning her

 • Leverer en grænseflade til måling af netforsyning/linjespænding til VACON® NXP-frekvensomformere. Kortet omfatter en transformer til at reducere linjespænding til en målbar amplitude. Kortet anvendes i applikationer såsom AFE, grøn energi eller mikronet
 • Linjespænding og frekvensmåling
 • Ekstern spændingstransformer 1:60
 • 380…690 V AC-indgangsspænding
 • Port VACON® NXP: C

Download brugervejledning her

 • Leverer relæudgange til de VACON® 100 HVAC-produkter, der anvender gamle styrekort
 • Kompatibel med 70CVB01015- og 70CVB01418-styrekort
 • To NO/NC-relæudgange
 • En NO-relæudgang

Download brugervejledning her

 • Leverer relæudgange og termistorindgange til de VACON® 100 HVAC-produkter, der anvender gamle styrekort
 • Kompatibel med 70CVB01015- og 70CVB01418-styrekort
 • To NO/NC-relæudgange
 • En PTC-termistorindgang

Download brugervejledning her

 • Leverer en række indgangs-/udgangssignaler og en RS485-grænseflade til VACON® 100- og VACON® 100 FLOW-produkterne. Også VACON® 100 HVAC-produkter med nye styrekort understøtter dette I/O-kort
 • Kompatibel med 70CVB01582-styrekort
 • Seks stk. 0…24 V digitale indgange
 • To analoge indgange (0…10 V eller 0…20 mA)
 • En analog udgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • To NO/NC-relæudgange
 • En NO-relæudgang
 • +10 V DC-udgangsreferencespænding
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • RS485-grænseflade til fieldbus

Download brugervejledning her

 • Leverer en række indgangs-/udgangssignaler og en RS485-grænseflade til VACON® 100- og VACON® 100 FLOW-produkterne. VACON® 100 HVAC-produkter med nye styrekort understøtter også dette I/O-kort
 • Kompatibel med 70CVB01582-styrekort
 • Seks digitale indgange, 0…24 V
 • To analoge indgange (0…10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog udgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • To NO/NC-relæudgange
 • En PTC-termistorindgang
 • +10 V DC-udgangsreferencespænding
 • Ekstern +24 V DC-forsyning eller -spændingsudgang
 • RS485-grænseflade til fieldbus

Download brugervejledning her

 • Tilfører avancerede funktionelle sikkerhedsegenskaber til VACON® NXP-familien
 • Funktioner til Safe Stop: SS1 – Safe Stop 1 (sikker standsning), SS2 – Safe Quick Stop 2 (sikker standsning), SQS – Safe Brake Control (sikker hurtig standsning), SBC – Brake Control (sikker bremsestyring), SOS – Safe Operating Stop (sikker driftsstandsning)
 • Funktioner til Safe Speed (sikker hastighed): SLS – Safe Limited Speed (sikker hastighedsbegrænsning), SMS – Safe Maximum Speed (sikker maksimumhastighed), SSR – Safe Speed Range (sikkert hastighedsområde), SSM – Safe Speed Monitor (sikker hastighedsovervågning)
 • Encoderindgang: Nærhedskontakt
 • PROFISAFE (kræver OPTE3/OPTE5)
 • Port: D

Download brugervejledning her

 • Tilfører avancerede funktionelle sikkerhedsegenskaber til VACON® NXP-familien
 • Funktioner til Safe Stop: SS1 – Safe Stop 1 (sikker standsning), SS2 – Safe Quick Stop 2 (sikker standsning), SQS – Safe Brake Control (sikker hurtig standsning), SBC – Brake Control (sikker bremsestyring), SOS – Safe Operating Stop (sikker driftsstandsning)
 • Funktioner til Safe Speed (sikker hastighed): SLS – Safe Limited Speed (sikker hastighedsbegrænsning), SMS – Safe Maximum Speed (sikker maksimumhastighed), SSR – Safe Speed Range (sikkert hastighedsområde), SSM – Safe Speed Monitor (sikker hastighedsovervågning)
 • Encoderindgang: Nærhedskontakt Switch, HTL/TTL
 • PROFISAFE (kræver OPTE3/OPTE5)
 • Port: D

Download brugervejledning her

 • Tilfører avancerede funktionelle sikkerhedsegenskaber til VACON® NXP-familien
 • Funktioner til Safe Stop: SS1 – Safe Stop 1 (sikker standsning), SS2 – Safe Quick Stop 2 (sikker standsning), SQS – Safe Brake Control (sikker hurtig standsning), SBC – Brake Control (sikker bremsestyring), SOS – Safe Operating Stop (sikker driftsstandsning)
 • Funktioner til Safe Speed (sikker hastighed): SLS – Safe Limited Speed (sikker hastighedsbegrænsning), SMS – Safe Maximum Speed (sikker maksimumhastighed), SSR – Safe Speed Range (sikkert hastighedsområde), SSM – Safe Speed Monitor (sikker hastighedsovervågning)
 • Encoderindgang: Nærhedskontakt, SIN/COS
 • PROFISAFE (kræver OPTE3/OPTE5)
 • Port: D

Download brugervejledning her