VZH 4-7TR

  • Overblik
  • Software

Mere om VZH 4-7TR's funktioner

Adskillige specifikke aspekter ved kompressordesignet giver avanceret ydeevne, heriblandt:

Optimering til varierende trykforhold og -tilstande
Små VZH scrolls har mellemudløbsventiler (IDV'er). IDV'erne i den lille platform er afgørende for anlæggets effektivitet.
En scrollkompressors isentropiske effektivitet når sit maksimale ved det indbyggede trykforhold. Når en kompressor kører under sit indbyggede trykforhold, falder effektiviteten pga. oversving: Afgangsgassen har et tryk, der ligger over kondenseringstrykket, og kompressoren overkomprimerer kølemidlet.

IDV'erne i 4-7TR-modellerne undgår delvist overkompression, da de frigiver kølemidlet inden det indbyggede trykforhold. Denne tidlige frigivelse sørger for, at der ikke sker ydeevnetab som følge af oversving, og dermed forbedres energieffektiviteten for airconditioninganlæg ved delbelastningsforhold. Det alsidige driftssystem gør kompressoren egnet til meget forskelligartede køle- og varmeapplikationer – fra 3 til 25 kW varmekapacitet.

Permanent magnetmotor
Effektivitetssammenligningen mellem asynkrone og synkrone motorer viser straks de store fordele, der opnås ved anvendelsen af en permanent magnetmotorteknologi med:

  • Jævn motoreffektivitet i drift altid over 92 %. Dette fører til et lavere effektforbrug.
  • Kølemidlet forbliver køligere: Med en mere effektiv motor overføres mindre varme til kølemidlet, og kompressionseffektiviteten forbedres derved.

Bred kapacitetsmodulering
Frekvensomformeren modulerer kølekapaciteten fra 15 % til 100 % for en enkelt kompressor, hvilket er meget relevant for en række krævende applikationer, hvor lave delbelastninger er påkrævede.

Kompakt og pålideligt design
De tre kompressorslagvolumener har de samme dimensioner og en kompakt størrelse. Dette giver et omkostningseffektivt og fleksibelt design over et bredt udvalg af kølekapaciteter.

Derudover reducerer IDV'erne belastningen på mekaniske komponenter betydeligt ifm. opstart.

Brochure – Danfoss' VZH inverterscrollkompressor

Avanceret effektivitet, præcisionskøling: Skab et unikt HVAC-system

Med Danfoss’ prækvalificerede 4-26TR-inverterpakker i manifolddesign kan du få større effekt ud af din enhed, forkorte udviklingstiden og dermed skille dig ud på det kommercielle marked for HVAC og proceskøling.

Funktioner og fordele

Optimering til forskellige trykforhold og -tilstande med mellemtryksventiler (IDV'er) og tilstande

Permanent magnetmotorteknologi

Bred kapacitetsmodulering

Kompakt og pålideligt design

Danfoss Learning-kurser om VZH inverterscrolls

Få mere at vide med Danfoss Learning

Danfoss Learning tilbyder to kurser i VZH inverterscrolls, hvor du får oplysninger om fordele og egenskaber samt retningslinjer til installation og fejlfinding.

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS

COMPASS

COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.