Frekvensomformere til kompressorer

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os

Tilpas din kapacitet til varmebelastning og procesbehov

En af de største omkostningsfaktorer i et kølesystems levetid er energi. I mange køleapplikationer overstiger kapaciteten varmebelastningen på grund af årstidsafhængige udsving, kuldebehov, svingende anvendelse og elapparater, der forårsager effekttab. Moderne frekvensomformere, såsom Danfoss Drives’ VLT®-frekvensomformere, udgør den perfekte metode til løbende justering af udstyrets kapacitet, så den passer til den faktiske varmebelastning og procesbehovene. 

Intelligent ventilatorstyring til kompressor og kondensator/fordamper er afgørende i ethvert optimeret kølesystem. Du kan typisk opnå en besparelse på 10–25 % på energiforbruget ved at bruge frekvensomformere fra Danfoss til at optimere kapacitetsstyringen på kølekompressorer, kondensatorer og fordampere. Ved at sørge for stabilitet, samtidig med at kapaciteten afpasses til den faktiske belastning, forbedres effektfaktoren (COP), hvilket resulterer i betydelige energibesparelser.

Kaskadestyring optimerer energibesparelserne og reducerer levetidsomkostningerne
Kaskadekonfiguration skaber den optimale interaktion mellem en applikation og en frekvensomformer med delvis belastning. Grundbelastningen håndteres af en enkelt applikation, eksempelvis en kompressor, der er styret af en frekvensomformer. Når varmebelastningen stiger, starter frekvensomformeren flere kompressorer, én ad gangen. Det sikrer, at applikationerne kører på det optimale effektivitetspunkt, og frekvensomformeren opretholder maksimal energieffektivitet i hele systemet.

Godt planlagt kaskadestyring sikrer også minimal slitage på de enkelte applikationer. Ved at rotere eksempelvis netforsynede kompressorer kan vedligeholdelseslederen sikre, at de hver især ender med omtrent det samme antal driftstimer og samme slitageniveau. Det øger applikationernes levetid og forlænger serviceintervallerne, så levetidsomkostningerne reduceres.

Danfoss Drives' avancerede styreenhed med flere zoner sikrer effektiv kaskadekobling og styring af op til seks kompressorgrupper. Det minimerer energiforbruget, forhindrer hyppig overgang og udkobling, stabiliserer tryk og temperaturer samt reducerer kompressorslitage. På samme måde fordeler pumpekaskadestyreenheden de kørte timer jævnt over alle pumperne for at holde slitagen på de enkelte pumper på et minimum.

Hurtig idriftsættelse
Idriftsættelsen foregår hurtigt og nemt ved hjælp af Danfoss Drives displaypanelet, der gør brug af almindelige køleudtryk i stedet for computersprog. Guiden leder brugeren gennem de nødvendige indstillinger. Nem programmering betyder, at installatører og serviceteknikere kan slappe af og roligt glæde sig over, at deres arbejde er blevet nemmere og hurtigere. Det reducerer også menneskelige fejl og giver en bedre medarbejderproduktivitet.

Termodynamisk effektivitet i kommerciel køling

Den kommercielle kølesektor omfatter levnedsmiddeldetailhandlende såsom supermarkeder, hypermarkeder og nærbutikker. Den omfatter også præcisionsaircondition i datacentre.

Typiske applikationer omfatter stativer og kasser, kondensatorer, fordampere og pumper.

Pålidelighed og termodynamisk effektivitet er nøglefaktorer i ethvert kommercielt kølesystems effektivitet. En række funktioner, der er skræddersyet til køleapplikationer, sørger for fleksibel kompatibilitet, stabil ydeevne, systempålidelighed og optimal energieffektivitet.

Forbedret styring i industriel køling

Sektoren for industriel køling omfatter køle- og frysehuse og kølerum, behandlingsanlæg til kød, fisk, skaldyr og drikkevarer, biofarmaceutiske og kemiske anlæg samt tekstilfabrikker. Typiske applikationer omfatter proceskølere, kondensatorer og fordampere/lufthåndteringsenheder og pumper.

Hvad angår frisk frugt og grøntsager er den indledende køling, bearbejdning og kølerumsopbevaring blandt de mest energikrævende processer i levnedsmiddelindustrien. 

Der er brug for hurtigere køling i starten til at nedkøle frisk frugt og grøntsager for at bremse nedbrydning og fordærv og opretholde samme smag og friskhed i frugt og grøntsager som før høsten. 

Frekvensomformere fra Danfoss leverer hurtig køling og nedfrysning, når det er nødvendigt. De opretholder også en ensartet temperatur, fugtighed, luftcirkulation og forsyning af frisk luft under kølelagring, så fødevarerne holdes i salgsklar stand i månedsvis, og de forbruger mindre strøm end konventionelle anlæg.

Temperaturkontrolleret logistik i kølekæden

Temperaturkontrolleret logistik er vigtigt for at sikre holdbarhed og sikker transport af fødevarer, drikkevarer og medicin til forbrugerne fra høststedet eller produktionsstadiet. Typiske applikationer omfatter stativer, kasser, proceskølere, kondensatorer, fordampere/lufthåndteringsenheder og pumper. Pålideligheden og den termodynamiske effektivitet af frekvensomformere fra Danfoss sikrer et hygiejnisk og kontrolleret miljø i køle- og frysehuse, anlæg til fødevareforarbejdning, hos detailhandlerne og i hele kølekæden.

Kølere

Variabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give en optimal procestemperatur, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket sparer på energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.

 

Frekvensomformere fra Danfoss sikrer et færre antal opstarter og standsninger, hvilket reducerer mekanisk slitage. Og dedikerede funktioner som for eksempel håndtering af returolie, højtryks-/lavtrykssikkerhedsforanstaltninger og skip resonans-frekvenser sørger for sikker drift af kølerne.

Produkter til kompressorer omfatter softstartere, højeffektfrekvensomformere, AHF harmoniske filtre med en indbygget kaskadestyringsoption, DC-spoler og PID-styreenheder.

Opstart og spidsbelastningsstrategier

Opstart er den kritiske fase af kompressordrift. VLT® Refrigeration Drive FC 103 minimerer antallet af påkrævede opstarter ved at variere kompressorens hastighed, således at kapaciteten tilpasses under driften. Det maksimale antal af start/stop-cyklusser i en given periode er konfigurerbart ved brug af betjeningspanelet.

VLT® Refrigeration Drive FC 103 leverer 135 % af det nominelle startmoment i en kort periode. Under normal drift er 110 % af det nominelle moment tilgængeligt i 60 sekunder.

For at forlænge frekvensomformerens levetid kan en trykaflastningsventil åbnes for at tillade kompressoren at starte hurtigt op uden belastning.

Mindre kompressorer med den samme spidsbelastning

Korte spidsbelastninger kan håndteres ved at konfigurere systemet med en mindre kompressor, som frekvensomformeren kører med op til 90 Hz. På denne måde er det ikke nødvendigvis påkrævet med en større kompressor bare for at håndtere spidsbelastninger.

VLT® Refrigeration Drive fortsætter med at styre kompressorer med fast hastighed i situationer, hvor kompressorer med variabel hastighed fejler. I en fejlsituation indstilles den neutrale zone med en særlig parameter "Fast hastighed neutral zone", hvilket muliggør færre antal opstart ved at udvide den neutrale zone.

Danfoss og Inertech ændrer fremtiden for køling af datacentre

Ny løsning muliggør udvidelse uden at gå på kompromis med sikkerheden, og den forbruger mindre energi og vand og koster mindre end et traditionelt køleanlæg.

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.