Energi- og kraftværker

  • Overblik
  • Casestudier

Energiomstilling og hybridløsninger

Verden ændrer konstant på måden, vi forbruger vores primære energikilder. Andelen af fossile brændstoffer som verdens primære energiblanding vil falde fra sit nuværende niveau på 81 % til 52 % i 2050. Efterhånden som efterspørgslen på energi fortsætter med at stige, er det dog blevet meget vigtigt at lave en omstilling mod mere bæredygtige og vedvarende energikilder. Det forventes, at mere end 80 % af elektriciteten i 2050 genereres ved hjælp af vedvarende kilder.

Danfoss er foran, når det drejer sig om udvikling af innovative og bæredygtige teknologier til energigenerering og -distribution, samt til øgning af effektiviteten i energiforbruget.

Hurtig decentralisering

Den grønne energis stigende indflydelse betyder, at energisystemet hurtigt udvikler sig til at imødekomme decentralisering. Vind- og solenergiens fremskridt har allerede revolutioneret eldistributionen mange steder i verden. Centrale varmekraftværker udskiftes hurtigt med decentrale kombinerede anlæg til varme og energi (CHP), der forsynes med gas, biomasse og affald – kombineret med solopvarmning, varmepumper og geotermisk energi.

Pumper, transportbånd, ventilatorer og kompressorer i CHP-anlæg er i stor grad afhængige af frekvensomformere til at opnå pålidelig og energieffektiv drift. Og vedvarende kilder som sol- og vindenergi er afhængige af energikonvertering og lagringsløsninger.

Applikationer med energilagring

For at opretholde et effektivt energiflow fokuserer energileverandører på at afstemme forsyning og efterspørgsel. Det er her, at energilagringsløsninger spiller en rolle.

Fjernvarme- og køleanlæg har gavn af applikationer med lagring af termisk energi. Frekvensomformere fra Danfoss er vigtige i den proces, hvor overskydende energi fra vedvarende kilder, for eksempel vindenergi, konverteres til termisk energi ved hjælp af en varmepumpe.

Små hydrosystemer med pumpedrift tilbyder billig decentral lagringskapacitet, især i bjergrige områder. Vand pumpes ind i bjergene, hvor der er overskydende elektrisk energi og bringes tilbage som hydroenergi, når der er behov for det. Pumper og turbiner styres ofte af frekvensomformere til optimering af rutens effektivitet. Og Active Front End-frekvensomformere (mikro-net) kan sende regenerativ energi tilbage til elnettet.

Lagringssystemer til batterienergi maksimerer energigenerering fra vedvarende kilder og stabiliserer belastningen på nettet. De er allerede, og vil i endnu højere grad blive, afgørende for den lokale energigenerering, energiforbrug i boliger, energiforbrug i erhverv og industri samt for opladning af elektriske køretøjer.

Danfoss tilbyder de innovationer, der skal til for at skabe lagringskapacitet til elektrisk og termisk energi i supermarkeder. Disse løsninger vil gøre det muligt for supermarkedssystemer at gå endnu længere end den almindelige genvinding af overskudsvarme og blive decentrale varmeproducenter, der kan eksportere den overskydende varme til tilsluttede termiske netværk. Da supermarkedets kølesystem er dimensioneret til "den varmeste dag over en tiårig periode", har et almindeligt kølesystem en temmelig stor kapacitet til overskudsvarme – hvoraf op til 70 % kan bruges som et supplement til eksterne energisystemer.

Pålidelighed i vindenergisektoren

Den generelle tendens mod større vindmøller i fjerne områder, ofte på havet, medfører nye krav til vindmølleudstyret og sætter nye standarder for vedligeholdelse i løbet af vindmøllens levetid. Styring af tryk og temperatur i de forskellige systemer i nacellen kræver fremragende elektromagnetisk kompatibilitetsydeevne (EMC) samt pålidelige og nøjagtige målinger på ethvert tidspunkt.

For at sikre lang og vedligeholdelsesfri levetid er det utrolig vigtigt at vælge nacellekomponenter, der er specielt designet til brug i hydrauliske applikationer med tung belastning, og som er beskyttet af kasser i rustfrit stål, der er modstandsdygtige over for syre (AISI 316), for at undgå korrosion i marinemiljøer.

I første omgang kan tryk- og temperaturfølere og kontakter synes at være små og ubetydelige, når de sammenlignes med vindmøllernes imponerende konstruktioner. Ikke desto mindre vil fejl på selv den mindste føler bringe vindmøllen til et stop, hvilket resulterer i omkostningsfuld nedetid, dyr vedligeholdelse og tabte indtægter. Det er derfor vigtigt at være ekstremt omhyggelig, så de rette komponenter vælges til disse vigtige applikationer til vindmøllerne; komponenter, der opfylder kravene til ekstrem nøjagtighed under daglig drift, og holdbarhed over tid og ofte i barske miljøer.

Casestudier