Rumkomfort

 • Overblik
 • Relaterede produkter
 • Casestudier

For at opnå den bedst mulige rumkomfort for brugerne, er hver enkelt bygning udstyret med et egnet varme- og/eller kølesystem. Der er forskellige muligheder for at hæve eller sænke rumtemperaturerne, og hvordan det styres:

 • Terminalenheder
 • Radiatorvarme
 • Gulvvarme

Terminalenheder

Blandt andet FCU'er (Fan Coil Units; ventilationskonvektorenheder), kølepaneler og klimalofter. De installeres for det meste i loftet og sørger for varme og/eller køling i et rum via et 2-, 3- eller 4-rørssystem. I forhold til styring af rumtemperaturen opnås de mest nøjagtige resultater, både med fuld og delvis belastning, ved hjælp af trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV). De sættes ganske enkelt til det ønskede flow ved fuld belastning og fungerer som automatiske flowbegrænsere. Ved delvis belastning reducerer aktuatoren flowet på nøjagtig vis og i henhold til behovet. Der vil ikke opstå overflow, hvilket betyder, at energieffektiviteten af varme- eller kølekilden øges.
Aktuatorerne kan styres via BMS (Building Management System) eller via separate elektroniske rumregulatorer. Hvis varme/køle-enhederne indeholder en ventilator, kan rumregulatoren også anvendes til at ændre ventilatorhastigheden.

Radiatorvarme

I de fleste tilfælde konstrueret som et 2-rørssystem med en eller flere radiatorer i hvert rum. Til regulering af rumtemperaturen benyttes der radiatortermostater fra Danfoss. De består af en termostatisk radiatorventil, sædvanligvis med forudindstilling af vandflowet, og en temperaturføler. En bred vifte af følere sikrer nøjagtig styring af rumtemperaturen. Hvis gardiner eksempelvis forhindrer korrekt måling af rumtemperaturen, er en version med fjernføler en bedre løsning.
For at opnå optimal rumkomfort anbefales det at udstyre radiatorsystemet med en automatisk løsning til hydraulisk indregulering. Det eliminerer trykudsving, så man sikrer, at radiatortermostaterne fungerer optimalt.

Gulvvarme

Tilbyder et højt komfortniveau ved at opvarme rum fra gulvet og opefter. Varmen spredes jævnt, og fordi varmekilden er placeret i gulvet, optager den ikke værdifuld plads i rummet. Danfoss tilbyder både løsninger med vandbaseret og elektrisk gulvvarme. De kan bruges til at opvarme alle rum i bygningen eller til at opvarme udvalgte steder, eksempelvis hotelbadeværelser, hvor kravene til komfort er højest.
Med både vandbaseret gulvvarme og elektrisk gulvvarme kan rum- og/eller gulvtemperaturen reguleres via rumtermostater. Det sikrer et fremragende niveau af rumkomfort, samtidig med at man undgår, at rummene bliver opvarmet, når det ikke er nødvendigt.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Nøjagtig rumtemperaturregulering

Bedre komfortoplevelse hos brugeren

Indekomfort uden klager

Bredt udvalg af systemer og styringsløsninger

HVAC-applikationer fra Danfoss i erhvervsbygninger

Danfoss hjælper dig med at skabe bedre indemiljø med HVAC-løsninger, der er baseret på applikationsviden og en omfattende portefølje af produkter til varme, ventilation og airconditioning i offentlige bygninger og erhvervsbygninger. 

Relaterede produkter

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM

  Trykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.

 • if (isSmallPicture) { Aktuatorer til PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Aktuatorer til PIBCV – Danfoss } else { Aktuatorer til PIBCV – Danfoss }
  Aktuatorer til PIBCV

  For at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.

 • if (isSmallPicture) { Gulvvarmestyringer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gulvvarmestyringer – Danfoss } else { Gulvvarmestyringer – Danfoss }
  Gulvvarmestyringer

  Danfoss tilbyder et bredt udvalg af energieffektive og moderne gulvvarmestyringer, herunder Danfoss Icon™ og Danfoss Link™.

 • if (isSmallPicture) { Fordelere og aktuatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Fordelere og aktuatorer – Danfoss } else { Fordelere og aktuatorer – Danfoss }
  Fordelerrør og aktuatorer

  Gulvvarmefordelerrør fra Danfoss karakteriseres ved deres fleksibilitet, der gør det muligt at etablere den mest velegnede løsning. Vælg blandt manifolder med eller uden flowmålere, afspærringsventiler og udluftere - og altid med forindstillingsventiler.

 • if (isSmallPicture) { Gulvvarmeshunter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gulvvarmeshunter – Danfoss } else { Gulvvarmeshunter – Danfoss }
  Gulvvarmeshunter

  Gulvvarmeshunter fra Danfoss opblander fx fjernvarmevand med returvand fra gulvvarmesystemet og sikrer en komfortabel overfladetemperatur og god afkøling. Den er designet til at passe til FHF-fordelerrør og blander den varme fremløbstemperatur fra fx fjernvarme med det koldere gulvvarmereturløb til den indstillede fremløbstemperatur til gulvvarmen.

Casestudier