Rumkomfort

 • Overblik
 • Relaterede produkter
 • Casestudier

For at opnå den bedst mulige rumkomfort for brugerne, er hver enkelt bygning udstyret med et egnet varme- og/eller kølesystem. Der er forskellige muligheder for at hæve eller sænke rumtemperaturerne, og hvordan det styres:

 • Terminalenheder
 • Radiatorvarme
 • Gulvvarme

Terminalenheder

Blandt andet FCU'er (Fan Coil Units; ventilationskonvektorenheder), kølepaneler og klimalofter. De installeres for det meste i loftet og sørger for varme og/eller køling i et rum via et 2-, 3- eller 4-rørssystem. I forhold til styring af rumtemperaturen opnås de mest nøjagtige resultater, både med fuld og delvis belastning, ved hjælp af trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV). De sættes ganske enkelt til det ønskede flow ved fuld belastning og fungerer som automatiske flowbegrænsere. Ved delvis belastning reducerer aktuatoren flowet på nøjagtig vis og i henhold til behovet. Der vil ikke opstå overflow, hvilket betyder, at energieffektiviteten af varme- eller kølekilden øges.
Aktuatorerne kan styres via BMS (Building Management System) eller via separate elektroniske rumregulatorer. Hvis varme/køle-enhederne indeholder en ventilator, kan rumregulatoren også anvendes til at ændre ventilatorhastigheden.

Radiatorvarme

I de fleste tilfælde konstrueret som et 2-rørssystem med en eller flere radiatorer i hvert rum. Til regulering af rumtemperaturen benyttes der radiatortermostater fra Danfoss. De består af en termostatisk radiatorventil, sædvanligvis med forudindstilling af vandflowet, og en temperaturføler. En bred vifte af følere sikrer nøjagtig styring af rumtemperaturen. Hvis gardiner eksempelvis forhindrer korrekt måling af rumtemperaturen, er en version med fjernføler en bedre løsning.
For at opnå optimal rumkomfort anbefales det at udstyre radiatorsystemet med en automatisk løsning til hydraulisk indregulering. Det eliminerer trykudsving, så man sikrer, at radiatortermostaterne fungerer optimalt.

Gulvvarme

Tilbyder et højt komfortniveau ved at opvarme rum fra gulvet og opefter. Varmen spredes jævnt, og fordi varmekilden er placeret i gulvet, optager den ikke værdifuld plads i rummet. Danfoss tilbyder både løsninger med vandbaseret og elektrisk gulvvarme. De kan bruges til at opvarme alle rum i bygningen eller til at opvarme udvalgte steder, eksempelvis hotelbadeværelser, hvor kravene til komfort er højest.
Med både vandbaseret gulvvarme og elektrisk gulvvarme kan rum- og/eller gulvtemperaturen reguleres via rumtermostater. Det sikrer et fremragende niveau af rumkomfort, samtidig med at man undgår, at rummene bliver opvarmet, når det ikke er nødvendigt.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Nøjagtig rumtemperaturregulering

Bedre komfortoplevelse hos brugeren

Indekomfort uden klager

Bredt udvalg af systemer og styringsløsninger

HVAC-applikationer fra Danfoss i erhvervsbygninger

Danfoss hjælper dig med at skabe bedre indemiljø med HVAC-løsninger, der er baseret på applikationsviden og en omfattende portefølje af produkter til varme, ventilation og airconditioning i offentlige bygninger og erhvervsbygninger. 

Relaterede produkter

 • AB-QM – Danfoss
  AB-QM

  Trykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.

 • Aktuatorer til PIBCV – Danfoss
  Aktuatorer til PIBCV

  For at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.

 • Radiatorfølere – Danfoss
  Radiatorfølere

  Radiatortermostaterne fra Danfoss opretholder de ønskede rumtemperaturer individuelt for hvert rum og hjælper til at reducere energiforbruget.

 • Radiatorventiler – Danfoss
  Radiatorventiler

  Danfoss har et omfattende udvalg af radiatorventiler, der egner sig til praktisk talt alle systemer og installationsforhold, da de er robuste og designet til at leve op til de strenge krav i erhvervs- og industrisektorerne.

 • Danfoss Dynamic valve™
  Danfoss Dynamic valve™

  Danfoss Dynamic Valve™ er en innovativ 2-i-1 trykaflastet radiatorventil, der sikrer optimal temperaturregulering og samtidigt skaber automatisk hydronisk balance i 2-rørs varmeanlæg - alt sammen i én enkelt ventil.

 • Gulvvarmestyringer – Danfoss
  Gulvvarmestyringer

  Danfoss tilbyder et bredt udvalg af energieffektive og moderne gulvvarmestyringer, herunder Danfoss Icon™ og Danfoss Link™.

 • Fordelere og aktuatorer – Danfoss
  Fordelerrør og aktuatorer

  Gulvvarmefordelerrør fra Danfoss karakteriseres ved deres fleksibilitet, der gør det muligt at etablere den mest velegnede løsning. Vælg blandt manifolder med eller uden flowmålere, afspærringsventiler og udluftere - og altid med forindstillingsventiler.

 • Gulvvarmeshunter – Danfoss
  Gulvvarmeshunter

  Gulvvarmeshunter fra Danfoss opblander fx fjernvarmevand med returvand fra gulvvarmesystemet og sikrer en komfortabel overfladetemperatur og god afkøling. Den er designet til at passe til FHF-fordelerrør og blander den varme fremløbstemperatur fra fx fjernvarme med det koldere gulvvarmereturløb til den indstillede fremløbstemperatur til gulvvarmen.

Casestudier

 • Anmeldelse af Danfoss Ally™
  Anmeldelse af Danfoss Ally™

  David fra bloggen "mettesigernej.dk" har testet Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater. Læs hans anmeldelse her.

 • Sønderborg Statsskole fik komfort og styr på varmeanlægget med ventiler fra Danfoss

  Da Sønderborg Statsskole overtog byens gamle domhus, fik gymnasiet et uoverskueligt rørsystem med dårlig vandbalance med i købet. Løsningen blev nye Dynamic Valve™-radiatorventiler fra Danfoss

 • Danfoss One® er hjernen i et system, der integrerer husets gulvvarme og ventilation på en effektiv måde. De forskellige komponenter kommunikerer med hinanden elektronisk og trådløst for at opnå optimal energioptimering. Alt styres centralt fra Danfoss Link™ Central Controller, hvilket giver perfekt temperaturstyring og stabilitet.
  Danfoss One® er hjernen i Villa Trads

  Danfoss One® sikrer det optimale miks mellem indeklima, komfort og energieffektivitet.
  En arkitektonisk perle, kompromisløs sans for kvalitet og intelligent energistyring. Villa Trads i Egå er det perfekte eksempel på et moderne hjem, hvor komfort, funktionalitet og design går op i en højere enhed – og Danfoss har været med fra dag 1.

 • Familiens Danfoss Link™ installation består af otte radiatortermostater, tre gulvvarme-aktuatorer og fire rumfølere, som til sammen sørger for et behageligt indeklima med en konstant temperatur.
  Komfort og kontrol lige ved hånden med elektroniske termostater

  Klaus og Vivi har indstillet temperaturen én gang for alle med Danfoss Link™, har opnået 28% besparelse på energiforbruget og familien kæmper ikke længere med skiftende temperaturer og konstant regulering af radiatorerne.

 • Køge-familien var på udkig efter besparelser i varmeforbruget. Valget faldt på moderne, elektroniske termostater fra Danfoss.
  Elektroniske termostater fra Danfoss gjorde forskellen for familie i Køge

  Birgit og Jan glæder sig over de store besparelser, der gavner både privatøkonomien og miljøet: Med de elektroniske Danfoss Link™ Connect termostater fra Danfoss fik familien en større besparelse end de 23%, de havde forventet.