• Overblik
 • Dokumenter
 • Tilbudstekster
 • 3D-modeller og tegninger
 • Videoer

Danfoss AB-QM var den første af denne type styreventil til HVAC-varme- og køleapplikationer. Det er en styreventil med automatisk flowbegrænsning og indbygget differenstrykstyringsfunktion over styreventilen. Resultatet af konceptet er en højtydende styreventil med en – stadigvæk – unik ventilautoritet på 100 %. Det beregnede flow kan nemt indstilles til det ønskede ved hjælp af en skala på 20-100 %. I stedet for den traditionelle idriftsætningsproces indstiller man nu blot det beregnede flow, hvilket giver systemudviklerne en langt mere nøjagtig styring, hvor det ikke er nødvendigt at udføre Kv-beregninger.

Når PIBCV'er er udstyret med en aktuator fra Danfoss, øges energieffektiviteten, og indeklimaet forbedres. AB-QM anvendes primært til ventilationsanlæg, klimalofter, ventilationskonvektorenheder og andre varme/køle-enheder i HVAC-varme- og kølesystemer.

Funktioner og fordele

Nem indstilling og dimensionering

Det rigtige valg af AB-QM er langt mindre kompliceret end dimensionering og valg af konventionelle styreventiler. Når det beregnede flow er fundet, vælges den tilsvarende AB-QM. Det er ikke nødvendigt med yderligere Kv- og autoritetsberegninger.

100 % autoritet

Med en 100 % ventilautoritet øges styringskvaliteten og præcisionen – også ved lave flowkrav. Det giver bedre komfort i bygningen, og energibesparelserne øges.

Perfekt styring

Ved at levere det rigtige flow på det rigtige tidspunkt optimerer AB-QM kølemaskine- og kedeleffektiviteten og reducerer pumpeomkostningerne. Derudover skal aktuatorerne foretage langt færre bevægelser, hvilket øger levetidsværdien og reducerer de samlede ejeromkostninger.

Hydronisk indregulering og styring med Danfoss AB-QM

Kort forklaring af princippet for automatisk indregulering og styring af ventilationskonvektorenheder i kontorbygninger. Inklusive fordelene ved at bruge Danfoss' AB-QM-ventil, sammenlignet med traditionelle indreguleringsventiler.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure AB-QM - Millions of reasons to choose the best engelsk Multiple 02 maj, 2018 5.0 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems engelsk Multiple 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf
Brochure Hotel application brochure engelsk Multiple 03 sep., 2014 654.7 KB .pdf
Applikationsvejledning HVAC Application guide engelsk Multiple 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Multiple 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Case story NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation engelsk Multiple 28 sep., 2020 960.1 KB .pdf

Tilbudstekster

Trykaflastet reguleringsventil betyder, at reguleringskarakteristikken er uafhængig af det tilgængelige tryk. Den præcise flowreguleringseffektivitet for AB-QM med en aktuator fra Danfoss sikrer øget komfort og fremragende samlede ejerskabsomkostninger. AB-QM sikrer og regulerer det nødvendige flow i hver enkelt varme/køle-unit og opretholder hydraulisk balance i systemet.

AB-QM har følgende funktioner:

 • Flowbegrænsningsfunktion
 • Modulering under 1 % af indstillet flow, uanset indstillingen
 • Autoritet på 1 ved alle indstillinger
 • Kan lukke mod 16 bar differenstryk
 • Lineær reguleringskarakteristik
 • Skala i procentandel af flow
 • Reguleringsforhold 1:1000
 • Målenipler til pumpeoptimering og flowmåling for DN 10-250

Findes i området fra DN 10 til 250 fra én leverandør.

 • Karakteristik ændret fra lineær til ligestillet procentkarakteristik ved alle størrelser ved hjælp af justering af aktuatorindstillinger
 • Låsbar indstilling
 • Starttryk på 16 kPa for DN 10-DN 20
 • Starttryk på 20 kPa for DN 25-DN 32
 • Starttryk på 30 kPa for DN 40-DN 250
 • Læktab på ingen synlig utæthed for DN 10-DN 20 i kombination med anbefalet aktuator
 • Utæthed på 0,05 % af Qnom for DN 25-DN 100 i kombination med anbefalet aktuator
 • Utæthed på 0,01 % af Qnom for DN 125-DN 250 i kombination med anbefalet aktuator

3D-modeller og tegninger

BIM Library

Videoer