Frost- og snebeskyttelse

  • Overblik
  • Dokumenter

Beskyt det værdifulde mod vintervejrets farer.

Uanset om det er hotelgæster, kontormedarbejdere eller besøgende i offentlige bygninger, så fortjener de alle sammen sikker og snefri adgang til bygningen. Også på tidspunkter, hvor sne og is kan udgøre en fare for sikkerheden eller det forventede komfortniveau.

I stedet for at kæmpe med manuel rydning af trapper, parkeringsramper, fortove eller andre områder omkring bygningen, kan man også vælge en løsning, der er baseret på automatisk fjernelse af sneen.

Danfoss' løsninger til smeltning af is og sne består af elektriske varmekabler eller -måtter, der installeres under eller inde i konstruktionerne, der på den måde forbliver fri for sne og is. Systemet styres elektronisk og er udstyret med kombinerede temperatur-/luftfugtighedsfølere. Når de registrerer en kombination af lav temperatur og høj luftfugtighed, aktiverer styresystemet de elektriske varmekabler, der opvarmer områderne.

Effektiviteten af systemet er høj, så de umiddelbare risici elimineres. Bemærk, at det ikke altid er nødvendigt at opvarme hele området. I garager og indkørsler er det kun nødvendigt at sikre de små områder, hvor køretøjernes dæk er i kontakt med underlaget. I indkørsler med stor hældning er et lineært drænafløb påkrævet, så vandet fra smeltende is og sne kan drænes væk. Denne bortledningskanal skal også frostsikres.

trapper lægges der kabler i form af sløjfer, der placeres på tværs af trinene med en tilstrækkelig afstand mellem de tilstødende sektioner. I nybyggeri lægges installationen oven på trapperne, hvorefter der lægges et betonlag henover med en tykkelse på 3-5 centimeter. På gamle trapper bør kablerne placeres i render, der dækkes med beton tilføjet blødgøringsmiddel. Betonen skal klæbe tæt fast på hele kablets overflade uden luftbobler.

Danfoss' løsninger til is- og snesmeltning kan også anvendes på bygningstage, hvor de eliminerer istapper, der ellers kan udgøre en risiko, fordi de kan falde ned fra tagrenderne. Løsningerne kan også anvendes til at beskytte varme- eller kølerør på ventilationsaggregater, placeret på taget.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Automatisk is- og snesmeltning

Bedre sikkerhed for medarbejdere og besøgende

Hurtig og nem installation

Flere applikationsmuligheder

Sikre og robuste materialer

Lang garantiperiode

Sikkerhed både på taget og på jorden med varmekabler fra Danfoss

Danfoss har udviklet fleksible udendørsløsninger til røropvarmning, tag og tagrender samt jordvarme, der kan installeres på stort set alle typer byggeri, herunder private bygninger, erhvervsbygninger og institutioner.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Price list DEVI product catalog 2022 Danish Denmark 07 mar, 2022 9.6 MB .pdf