Elektrisk varmesystem til forebyggelse af kondens i Woolworths Distribution Centre

28. marts 2022

Udfordringen:

At undgå kondens mellem kølelager og kontorlokaler
Woolworths Distribution Centre oplevede problemer med kondens på grund af temperaturforskellene mellem kølelageret og kontorerne. Det resulterede i risici på grund af dryppende vand i mødelokaler, kantine og kontorer.

Løsningen:

For at forhindre og beskytte mod disse risici, leverede vores australske partner Heat Zone Distribution elektriske varmekabler til Woolworths bygninger, og NWR Electrical Services udførte installationen.

 

Resultatet:

Lokalet på 700,71 m² blev opdelt i fire zoner, og termostaterne blev integreret i fordelingstavler til et såkaldt "set and forget"-system, hvor man indstiller temperaturen og lader termostaten klare resten. Det forhindrer kondens og giver Woolworth mulighed for at kompensere for temperaturforskellene mellem kølelageret og kontorfaciliteterne. Det elektriske varmesystem på 2.743,21 W er en effektiv og brugervenlig løsning, der reducerer de indledende omkostninger og er pladsbesparende.

Projektoversigt:

Applikationstype: Indendørs opvarmning
Områdestørrelse: 700,71 m²
Installeret effekt: 2.743,21 W
Produkter: DEVIsnow 30T,  DEVIbasic-tromlevarer, DEVIreg 330,  DEVIbasic 10S
Implementeringsår: september 2021

 • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
  Varmemåtter

  Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.

 • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
  Selvbegrænsende kabler​

  Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

 • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
  Digitale regulatorer

  Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

 • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
  Analoge regulatorer

  Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.