Ekspertrapport: Dekarbonisering af opvarmning

onsdag den 3. maj 2023

Et integreret perspektiv

Opvarmning og køling står for halvdelen af det samlede endelige energiforbrug i verden, og størstedelen af de globale drivhusgasemissioner er relateret til produktion og energiforbrug. Formålet med dette dokument er at opsummere de vigtigste muligheder i forhold til dekarbonisering med henblik på at støtte EU’s og globale energi- og klimamål.

Download den komplette ekspertrapport her
Gaia Balzarini

Ekspertvejledning om dekarbonisering

Rapporten fra Danfoss' dekarboniseringsekspert forklarer, hvordan man bygger bro melleme efterspørgsels- og udbudssiden af ​​energi.

Se, hvordan Gaia Balzarini, Industry Affairs Director, beskriver vores formål, og klik herunder for at downloade ekspertrapporten allerede i dag!

3 vigtige skridt mod dekarbonisering af opvarmning og køling

Dekarboniseringen af opvarmning og køling skal ses i sammenhæng med et integreret energisystem og tage højde for økonomiske udfordringer som en del af den overordnede miljømæssige og tekniske kontekst. De vigtigste skridt:

  1. Energiforsyningen skal dekarboniseres og elektrificeres. Det indebærer en massiv omlægning fra fossilt produceret energi til brug af vedvarende energi, hvilket skal fordobles fra 2019 til 2030 ifølge Det Internationale Energiagentur. Det vil kræve enorme kapitalinvesteringer i energiproduktion og -distribution med samfundsmæssige konsekvenser til følge og dermed et øget fokus på efterspørgselssiden for at holde byrden så lav som muligt.  2. Energiefterspørgslen skal optimeres ved hjælp af tre centrale greb for at gøre det muligt at investere mindst muligt i energiforsyningssektoren:    a) Reduktion af energiforbruget

    b) Tilføjelse af fleksibilitet på efterspørgselssiden for at mindske udsving i forsyningen af vedvarende energi

    c) Integrering af opvarmning og køling i energisystemet.  3. Kort sagt vil optimering af driftsomkostningerne (OPEX) gennem de tre centrale greb i henhold til punkt to føre til minimering af kapitaludgifter (CAPEX) i henhold til punkt ét og dermed reducere de samlede omkostninger.

Denne rapport indeholder vores bedste forslag til løsninger, der er nødvendige for at opnå det "optimale punkt", hvor samfundsomkostningerne er på laveste niveau, hvilket gør energiomlægningen til en positiv forretningscase for såvel forbrugere som energi- og teknologileverandører. Rapporten ser på de vigtigste byggesten, der muliggør et realistisk og intelligent integreret energisystem, og som dermed bidrager til den prismæssigt overkommelige dekarbonisering af opvarmning og køling, samtidig med at andelen af fluktuerende vedvarende energikilder øges. Det er løsninger, der er blevet verificeret og er let tilgængelige på markedet. De dækker forskellige aspekter på tværs af energiproduktion, energieffektivitetsdistribution og forbrug, der er afgørende for en vellykket etablering af et intelligent integreret energisystem. Løsningerne gør det muligt at opnå en "end-to-end-optimering" på tværs af hele energiværdikæden, fra varmeafgiver til energikilde, hvilket forvandler energiforbrugende sektorer såsom bygninger til aktive dele af energisystemet.

Download den komplette ekspertrapport her

Om forfatteren:

Gaia Balzarini er en erfaren og førende opinionsdanner inden for vedvarende energi og energieffektivitet. I mere end 20 år har hun arbejdet med bæredygtighedsløsninger til bygninger med et klart fokus på produkt- og forretningsudvikling. Siden Gaia kom til Danfoss i 2012, har hun haft flere lederstillinger inden for produktportefølje, komponenter, strategisk virksomhedsledelse og offentlige brancheanliggender. Med sit kombinerede tekniske og forretningsmæssige perspektiv er hun på forkant med udviklingen af innovative teknologier med vidtrækkende effekter, såsom at hjælpe med at implementere direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), der skaber positive resultater for alle interessenter, eller understøtte direktivet om miljøvenligt design (ECODESIGN). Gaia interesserer sig for videnskab og har en humanistisk tilgang. Hun står bag flere patenter og ekspertrapporter. Hun har en kandidatgrad i Material Engineering og en MBA fra Politecnico di Milano. Derudover er hun certificeret mediator fra Den Europæiske Voldgiftsret. Gaia repræsenterer Danfoss i EU.bac, Euroace, EU.ASE og EUHA Industry Associations.

Relaterede løsninger