Podpora Danfoss Ally™

  • Přehled
  • Videa
  • FAQ
  • Dokumenty
Danfoss Ally ™ - inteligentní cloudové řešení vytápění

Danfoss Ally ™ - inteligentní cloudové řešení vytápění

S Danfoss Ally ™ získáte plnou kontrolu nad svým radiátorem a teplovodním podlahovým vytápěním odkudkoli. Bezproblémové připojení k hlasovým asistentům Google Assistant a Amazon Alexa.

Danfoss Ally ™ Vám poskytuje všechny výhody plnohodnotného inteligentního systému vytápění - v jednoduché snadno použitelné aplikaci.

Nabídka produktů Danfoss Ally ™ zahrnuje

 

Videa

FAQ

Spravovat oznámení a volit prioritu můžete v menu „Já – „Nastavení“ – „Oznámení“.

Radiátorovou termostatickou hlavici Danfoss Ally™ lze ručně ovládat otáčením kolečka na hlavici. Potlačení plánu platí až do další naplánované události.

Otevřete aplikaci, zvolte požadovanou místnost, stiskněte tlačítko Menu v levém horním rohu, stiskněte tlačítko „Plán“ a nyní můžete přidat až 3 období komfortní teploty za den.

Přejděte do menu „Já“ – „Správa domů“ – Zvolte název domácnosti a stiskněte v seznamu členů domácnosti osobu, kterou chcete odstranit – „Odebrat člena“.

Přejděte do menu „Já“– „Správa domů“ – Zvolte název domácnosti – „Přidat členy“. Po přidání nového člena domácnosti do seznamu aplikace bude daný člen moci spravovat systém chytrého vytápění.

Každý člen domácnosti, který je v seznamu aplikace, může nastavit nový plán nebo potlačit aktuální plán.

Pokud je uživatelské rozhraní chytrého telefonu nastaveno na dánštinu, němčinu, češtinu, italštinu, polštinu nebo francouzštinu, aplikace se automaticky nastaví na stejný jazyk. Jinak se jako výchozí jazyk nastaví angličtina.

Pokud se náhle přeruší připojení k internetu, řešení chytrého vytápění Danfoss Ally™ bude nadále pracovat s aktuálním nastavením. Nicméně dokud nebude připojení k internetu obnoveno, nebude možné ovládat systém pomocí aplikace Danfoss Ally™ App. Radiátorové termostatické hlavice budou regulovat teplotu podle nastavené teploty zobrazené na displeji bez ohledu na to, jestli je k dispozici připojení k internetu/bráně či ne. Poznámka: Připojení k internetu je nutné pro uvedení do provozu a úplné ovládání systému.

Funkce Předehřev (Prognóza) zajišťuje, že bude komfortní teploty dosaženo v určitý zadaný čas. Doba ohřevu se neustále upravuje podle sezónních změn teploty.

1. Adaptivní učení zajistí dosažení požadované teploty v požadovaný čas.

2. Adaptivní učení používá data z předchozích 7 dnů, aby bylo dosaženo správné teploty ve správný čas.

3. Adaptivní učení je citlivé na velké, rychlé změny teploty

Brána Danfoss Ally™ Gateway a chytrý telefon s aplikací Danfoss Ally™ App musí být připojené ke stejné síti Wi-Fi, aby bylo možné navázat spojení mezi bránou a aplikací.

Gateway musí být umístěna v domě někde uprostřed, nebo je potřeba použít zesilovač signálu.

Pokud je v jedné místnosti více radiátorů, automaticky se seskupí do jedné skupiny. To znamená, že není potřeba měnit nastavení teploty pro jednotlivé radiátory. Postačí, když se provede změna na skupinové dlaždici a změna se použije pro všechny radiátory v jedné místnosti. Pokud se však provede změna teploty pouze pro jeden konkrétní radiátor, nebude aplikována na ostatní radiátory v dané místnosti.

Baterie vydrží až 2 roky. Měsíc před úplným vybitím baterií se na displeji hlavice zobrazí symbol vybité baterie a nabízená oznámení vás informují, že je potřeba vyměnit baterie.

Bránu Danfoss Ally™ Gateway lze připojit k internetu pouze kabelem Ethernet – připojení Wi-Fi není podporováno.

Bránu Danfoss Ally™ Gateway je možné připojit k hlavnímu regulátoru Danfoss Icon™ prostřednictvím modulu Danfoss Icon™ Zigbee, který umožňuje ovládat teplovodní podlahové vytápění.

Když radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ zjistí, že jste otevřeli okno, automaticky vypne vytápění na 30 minut, a po uplynutí této doby se vytápění místnosti automaticky znovu spustí. Vytápění se vypne jen v místnostech, ve kterých termostat nahlásí „otevřené okno“. Pokud je v jedné místnosti více radiátorů, stačí, když otevřené okno zaregistruje jeden z termostatů, aby se vypnuly všechny radiátory v místnosti.

Poznámka:

·        Radiátor musí být umístěn v těsné blízkosti okna (což obvykle bývá). Pokud by byl radiátor vzdálen od okna například 10 metrů, termostat by obtížně zaznamenal prudký pokles teploty, což je zapotřebí pro vypnutí vytápění.

·        Mezi ukončením období „otevřeného okna“ a začátkem nového musí uplynout přinejmenším 45 minut.

·        K první aktivaci funkce „otevřeného okna“ může dojít 75 minut po vložení baterií.

·        Pokud bydlíte v domě bez ventilačního systému, doporučujeme vyvětrat celý dům dvakrát denně nejméně po dobu 5 minut tak, že otevřete okna na protilehlých stranách domu.

Návod k použití je k dispozici zde: odkaz

Danfoss Ally™ Gateway 128 jednotek
Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ 32 jednotek
Opakovač Danfoss Ally™ Zigbee 128 jednotek
Modul Danfoss Icon™ Zigbee 20 jednotek
Hlavní regulátor Danfoss Icon™ (podlahové vytápění) 20 jednotek
Počet místností v aplikaci 128 místností
Počet zařízení na místnost 255 jednotek

V současnosti podporuje Danfoss Ally™ hlasové ovládání Amazon Alexa a Google Assistant, ale nepodporuje systémy jako Apple HomeKit, Google Home, IFTTT nebo Samsung SmartThings. 

Propojení s Amazon Alexa:

Nainstalujte aplikaci Amazon Alexa App z obchodu Google Play nebo App Store.

Otevřete aplikaci Amazon Alexa App a zaregistrujte nový účet. Pokud již účet máte, přihlaste se.

Přejděte do Menu -> Dovednosti a hry -> zadejte příkaz „Danfoss Ally™“ -> zvolte Danfoss Ally™ App -> Povolit k použití -> vyplňte registrační formuláře -> Autorizujte aplikaci a vyhledejte nová zařízení, abyste se připojili. Jakmile přidáte do aplikace Amazon Alexa App nová zařízení, přejděte do menu „Zařízení“ a vyhledejte nově přidaná zařízení, abyste mohli začít používat níže uvedené hlasové příkazy k ovládání systému.

Propojení s Google Assistant:

Nainstalujte aplikaci Google Home App z obchodu Google Play.

Otevřete aplikaci a přihlaste se.

Klepněte v menu na ikonu „+“ a zvolte položku „Nastavení zařízení“.

Zvolte možnost „Nové zářízení“, zadejte Danfoss Ally™ a zvolte aplikaci.

Autorizujte aplikaci a vyhledejte nová zařízení, abyste se připojili. Jakmile přidáte nová zařízení, seskupte je do příslušných místností a můžete začít používat níže uvedené hlasové příkazy k ovládání systému.

Ukázky hlasových příkazů:

– Alexa/Okay Google, what is the temperature in (room name)?

– Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (room name).

– Alexa/Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Během vyhledávání zařízení pomocí Danfoss Ally ™ gateway musí na displeji termostatické hlavice blikat symbol antény. Pokud nebliká symbol antény, pak je potřeba obnovit tovární nastavení:
1. Vyjměte jednu baterii
2. Stiskněte a podržte tlačítko během vkládání baterie zpět
3. Držte tlačítko po dobu nejméně 5 sekund nebo dokud se nezačne pohybovat motůrek v hlavici
Krátký stisk tlačítka by měl vést k rozblikání symbolu antény.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway může potřebovat až 60 sekund k nalezení zařízení.

Danfoss Zigbee zesilovač je navržen pro rozšíření rozsahu bezdrátového signálu z Danfoss Ally ™ Gateway do radiátorových termostatických hlavic Danfoss Ally ™ nebo k Danfoss Icon Zigbee modulu. Je-li Danfoss Zigbee zesilovač signálu umístěn v místě, kde není aktivní - tedy žádná ze zařízení nekomunikují přes tento zesilovač, pak začne blikat LED dioda pro indikaci, že není používán. Zkuste tedy přesunout zesilovač signálu na jiné místo.

Režim párování je aktivován krátkým stisknutím tlačítka. Zelená LED dioda musí rychle blikat, zatímco Danfoss Zigbee Repeater je vyhledáván pomocí Danfoss Ally ™ Gateway. V případě, že zelená LED dioda rychle nebliká, pak zkuste obnovit tovární nastavení :
1. Odstraňte ZigBee repeater ze zásuvky
2. Stiskněte a podržte tlačítko během připojování ZigBee zesilovače signálu do zásuvky
3. Držte tlačítko, dokud nebude svítit stabilně červená LED dioda a poté tlačítko uvolněte.
Krátkým stiskem tlačítka by se pak měla LED dioda rychle zeleně rozblikat.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway může potřebovat až 60 sekund k nalezení zařízení.

Režim párování je aktivován krátkým stisknutím tlačítka. Zelená LED dioda musí rychle blikat, zatímco probíhá vyhledávání Danfoss Icon ™ Zigbee modulu pomocí Danfoss Ally ™ Gateway . V případě, že zelená LED rychle nebliká, pak je třeba obnovit tovární nastavení :
1. Vyjměte síťový kabel z Danfoss Icon ™ ZigBee modulu
2. Stiskněte a podržte tlačítko během opětovného připojování LAN kabelu
3. Držte tlačítko, dokud nebude trvale svítit LED dioda červeně a poté tlačítko uvolněte.
Krátkým stiskem tlačítka by se poté měla LED dioda rychle zeleně rozblikat.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway může potřebovat až 60 sekund k nalezení zařízení.

Danfoss Ally ™ gateway:
Aktualizace softwaru jsou automaticky nainstalovány, když je uvolněna nová verze softwaru.


Radiátorová termostatický hlavice Danfoss Ally ™:
Je-li nový software pro termostatickou hlavici Danfoss Ally ™ k dispozici, obdržíte zprávu, když vstoupíte do nabídky ovládání zařízení. Proces aktualizace termostatické hlavice Danfoss Ally ™ můžete začít okamžitě a může trvat až 90 minut. Je důležité aktualizaci dokončit předtím, než přistoupíte k další Termostatické hlavici Danfoss Ally ™. Aktualizace bude pokračovat i po zavření App a pokud je povoleno oznámení budete upozorněni o dokončení aktualizace.

Verze softwaru pro zařízení se systémem iOS ≥ V10.0, pro zařízení se systémem Android ≥ V5.0.

1. Odstraňte kryt termostatické hlavice Danfoss Ally™
2. Odstraňte jednu ze dvou baterií
3. Stiskněte a přidržte tlačítko vedle digitálního displeje při výměně baterie
4. Vložte baterii a po 10 sekundách tlačítko uvolněte
5. Termostatická hlavice Danfoss Ally™ je obnovena
6. Umístěte zpět zadní kryt termostické hlavice Danfoss Ally™

1. Připojte napájecí kabely a Ethernet kabely do správných výstupů.
2. Stiskněte tlačítko reset na krytu gateway u napájecího kabelu a Ethernet konektorů.
3. Dvě zelené LED diody by měly začít blikat. Gateway se vynuluje.
4. Dvě zelené LED diody svítí trvale zelenou barvou, což je známka toho, že je gateway správně připojena.

V aktuální verzi Danfoss Ally ™ App není možné aktivovat dětský zámek nebo montáž ve vertikální orientaci. Naši vývojáři pracují tvrdě na tom, aby tyto vlastnosti byly součástí další verze softwaru v blízké budoucnosti.

Dokumenty

Dokumenty
Typ Jméno Jazyk Valid for Aktualizováno Stáhnout Typ souboru
Data sheet Ally Gateway German Multiple 31 led, 2021 523.3 KB .pdf
Brochure Ally leaflet_M65 German Austria 08 říj, 2020 536.8 KB .pdf
Data sheet Ally Radiator thermostat German Multiple 01 říj, 2020 1.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Danish Denmark 21 led, 2021 1.7 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Polish Poland 29 zář, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Hungarian Hungary 29 zář, 2020 600.9 KB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Germany 09 lis, 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French France 28 říj, 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Czech Czech Republic 29 říj, 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Finnish Finland 19 bře, 2021 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 English Multiple 09 zář, 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Estonian Estonia 11 led, 2021 1.9 MB .pdf
Brochure Danfoss Ally Leaflet M65 Swedish Sweden 28 led, 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally Starter Pack German Multiple 18 zář, 2020 895.4 KB .pdf
Brochure Danfoss AllyTM – the new smart heating solution with open API English Multiple 10 lis, 2020 1.1 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Polish Poland 02 úno, 2021 2.7 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Russian Russia 20 čvc, 2021 9.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) German Germany 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Danish Denmark 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) French France 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Italian Italy 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 čvn, 2021 3.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Finnish Finland 02 zář, 2020 2.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 zář, 2020 1.7 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Ukrainian Ukraine 07 čvn, 2021 530.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) German Germany 31 led, 2021 508.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czech Czech Republic 31 led, 2021 494.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Danish Denmark 31 led, 2021 484.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estonian Estonia 31 led, 2021 495.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French France 31 led, 2021 495.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) English Multiple 11 čvn, 2021 531.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Swedish Sweden 12 říj, 2020 508.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Polish Poland 31 led, 2021 511.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovak Slovakia 31 led, 2021 507.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turkish Turkey 31 led, 2021 503.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French Switzerland 31 led, 2021 492.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Croatian Croatia 31 led, 2021 456.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Icelandic Iceland 31 led, 2021 505.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Italian Italy 31 led, 2021 441.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Latvian Latvia 31 led, 2021 518.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 čvn, 2021 715.9 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 11 čvn, 2021 921.6 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Russian Russia 30 bře, 2021 842.3 KB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estonian Estonia 25 dub, 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) English Multiple 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Czech Czech Republic 29 led, 2021 7.9 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovak Slovakia 29 led, 2021 5.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovenian Slovenia 25 dub, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turkish Turkey 25 dub, 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Latvian Latvia 25 dub, 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Finnish Finland 02 zář, 2020 684.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 zář, 2020 575.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukrainian Ukraine 07 čvn, 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Swedish Sweden 14 zář, 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czech Multiple 08 zář, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Danish Denmark 08 zář, 2020 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) English Multiple 13 kvě, 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French France 08 zář, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Italian Italy 08 zář, 2020 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French Switzerland 14 zář, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Polish Poland 08 zář, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estonian Estonia 31 led, 2021 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Latvian Latvia 31 led, 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turkish Turkey 31 led, 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Slovak Slovakia 11 bře, 2021 2.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Croatian Croatia 31 led, 2021 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Icelandic Iceland 31 led, 2021 1.6 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 11 čvn, 2021 3.3 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Russian Russia 05 kvě, 2021 3.4 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czech Czech Republic 08 zář, 2020 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) German Germany 18 zář, 2020 880.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French Switzerland 18 zář, 2020 862.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French France 18 zář, 2020 865.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Icelandic Iceland 31 led, 2021 838.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 01 čvn, 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) English Multiple 11 čvn, 2021 913.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Russian Russia 27 čvc, 2021 995.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Italian Italy 18 zář, 2020 810.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estonian Estonia 31 led, 2021 827.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turkish Turkey 31 led, 2021 836.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 07 čvn, 2021 981.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czech Czech Republic 18 zář, 2020 867.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Finnish Finland 02 zář, 2020 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Latvian Latvia 31 led, 2021 850.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovak Slovakia 31 led, 2021 840.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Danish Denmark 18 zář, 2020 700.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Polish Poland 18 zář, 2020 882.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 zář, 2020 961.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Swedish Sweden 12 říj, 2020 861.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Croatian Croatia 31 led, 2021 788.6 KB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Swedish Sweden 10 bře, 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turkish Turkey 01 pro, 2015 5.4 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russian Russia 01 pro, 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polish Poland 16 bře, 2016 5.7 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinese (CN) China 01 pro, 2015 5.9 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable German Austria 29 říj, 2014 4.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czech Czech Republic 24 říj, 2014 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Lithuanian Lithuania 04 pro, 2015 5.6 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable French France 19 říj, 2015 7.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Product guide Danish Denmark 14 srp, 2017 5.0 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating (Product guide) English Multiple 12 lis, 2020 29.9 MB .pdf