Как една нова помпена станция за вода поддържа захранването с вода в Берн

четвъртък, 21 март 2024 г.

ШВЕЙЦАРИЯ: Приемаме за даденост наличието на достатъчно питейна вода по всяко време. Постоянно бдителните местни доставчици на вода отговарят на това очакване, като непрекъснато осигуряват питейна вода с най-високо качество. В кантона Берн сдружението за водоснабдяване Region Bern AG (WVRB) снабдява с 20,9 милиона кубични метра питейна вода годишно общност от над 250 000 жители. Модерната пречиствателна станция за питейна вода и разпределителната система се състоят от помпени станции за вода, събирателни басейни, свързващи тръбопроводи и резервоар за съхранение.

За да осигури надеждно и висококачествено водоснабдяване, WVRB непрекъснато инвестира в най-новите технологии. В рамките на тези усилия, през 2023 г. те пуснаха в действие новата помпена станция Wehrliau. Тя ще помогне за осигуряването на надеждно количество и качество на захранването с питейна вода на общините в кантон Берн за много години напред. Помпената станция Wehrliau доставя до 20 000 литра питейна вода в минута – това се равнява на 130 пълни вани. Две помпи, всяка от които се задвижва от електромотори с регулируема скорост от 250 kW, прехвърлят вода от два местни кладенеца за питейна вода към новата помпена станция и след това я подават към общинската захранваща мрежа.

Hanspeter Sommer слиза по стълбите в помпената станция Wehrliau в Берн

Предизвикателството: Непрекъсната достъпност до помпената станция

Достъпността до системата в помпената станция за вода е от решаващо значение за непрекъснатото доставяне на чиста питейна вода. Управлението на променлива скорост трябва да функционира с абсолютна надеждност и оптимална ефективност. Тук важна роля играят ефективните и опростени опции за поддръжка. Високата ефективност на системата също така предотвратява разхищението на вода, ограничава загубите на енергия и намалява емисиите на CO₂. Преобразувателите iC7 от Danfoss играят ключова роля в осигуряването на оптимално управление на променливата скорост в системата. Те надеждно адаптират количеството вода, за да задоволят потребностите на общността от питейна вода.

, Michael Mühlethaler от Gebrüder Meier, сервизен партньор на Danfoss, и Jesper Christensen, партньорски мениджър на Danfoss, показват колко лесно е да се пуснат в действие и да се поддържат преобразувателите iC7

Решението: Помпена станция за вода без хармоници

Използвайки преобразуватели iC7, Danfoss работи със сервизния партньор Gebrüder Meier, за да разработи решение, което осигурява непрекъсната експлоатация на помпената станция, както и съответствие със законодателството по отношение на смекчаването на хармониците. Решението на Danfoss премахва хармониците, които причиняват изкривяване на захранващата мрежа, доколкото е възможно, за да се осигури чиста мрежа.

Преобразувателят iC7 има модулна архитектура. С помощта на нискохармонично активно крайно задвижване, базирано на технологията AFE, преобразувателят осигурява оптимална производителност и свежда до минимум хармоничното изкривяване в захранващата мрежа. Инверторът контролира електромотора и товара на приложението.

Danfoss успя да изпълни изискването за локален монтаж в помпената станция за вода, като проектира преобразувателите като цялостно решение с интегрирано охлаждане и вентилация в система от шкафове Rittal. Монтажът в близост до електромотора предотвратява негативни въздействия върху напрежението на мотора и дава възможност да не се използват допълнителни изходни филтри.

 

Резултатът: серията iC7 спестява пространство

Както при всяко приложение на преобразувател с висока мощност, пространството в помпената станция Wehrliau е изключително ограничено. В сравнение с подобни преобразуватели, налични на пазара, компактните преобразуватели iC7 имат 30% по-малък отпечатък. Освен това федерацията по водите спестява разходи за монтаж, като окабелява преобразувателите отгоре, без да е необходимо да отваря основната плоча.

Шкафът на управлението използва естествена система за въздушно охлаждане. Всеки модул се вентилира самостоятелно, като засмуква хладен въздух отдолу и насочва топлия въздух навън от шкафа. По този начин се премахва необходимостта от вентилатор в горната част на шкафа, пести се енергия, избягват се евентуални повреди и се намаляват резервните части. В допълнение, това решение подобрява експлоатационния живот на оборудването, като незабавно отстранява горещия въздух. Горещият въздух ще съкрати живота на компонента, ако се позволи да се задържи в шкафа.

Бърза и безопасна поддръжка на помпената станция

Освен че оптимизира наличността и ефективността на системата, доставчикът на вода се възползва от сигурна и удобна поддръжка, когато е необходимо. Така например захранващите модули могат да се сменят поотделно, без да се налага да се изключват захранващите кабели и кабелите за мотора. Това прави поддръжката и подмяната много по-лесни и по-бързи. Касетите на вентилатора, типични износващи се части в такива приложения, също могат да бъдат почиствани или подменяни бързо и лесно. Времето за поддръжка тук се намалява от няколко часа до само няколко минути.

Информация за монтаж

  • 2 × капсуловани преобразувателя iC7
  • 250 kW / 480 A нискохармонична версия
  • Рейтинг на защита IP54
  • Окабеляване от/към горната част (кабел за мрежово захранване и кабел за изходна мощност на електромотора)
  • Размери Ш × В × Д = 1200 × 2300 × 600 mm

Как тясното сътрудничество допринесе за успеха на проекта

През целия период на проекта сдружението за водоснабдяване Region Bern работи в тясно сътрудничество с Danfoss и неговия сервизен партньор Gebrüder Meier. Тясното сътрудничество между сдружението за водоснабдяване, завода на Danfoss, разработването на продукти и сервизното обслужването на Danfoss направи възможно да се отговори на всички изисквания в този инфраструктурен проект, който е важен за региона.

Gebrüder Meier предостави услугата DrivePro® Start-Up, за да се оптимизира пускането в действие. Те ще продължат непрекъснато да оптимизират текущите разходи на водната мрежа, като използват предложенията за услуги на DrivePro®, за да осигурят точното обслужване и поддръжка, от които WVRB се нуждае за безопасна и надеждна експлоатация през целия жизнен цикъл на устройствата. Това варира от първоначалния избор и пускането в действие, до модернизацията чрез преоборудване в края на дългия експлоатационен живот.

Продукти и услуги на Danfoss в този проект

Свързани примери от практиката

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer слиза по стълбите в помпената станция Wehrliau в Берн; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer слиза по стълбите в помпената станция Wehrliau в Берн } else { Hanspeter Sommer слиза по стълбите в помпената станция Wehrliau в Берн }
    Как една нова помпена станция за вода поддържа захранването с вода в Берн

    ШВЕЙЦАРИЯ: Помпената станция Wehrliau в Берн доставя до 1,20 млн. литра питейна вода на час. Преобразувателите iC7 играят ключова роля в осигуряването на надеждно захранване.