Danfoss захранва SmartGrid системи за съхранение на енергия с висок капацитет

четвъртък, 29 февруари 2024 г.
Контейнерна система за съхранение на енергия чрез батерии
Пуснете видеото, за да научите как контейнерните SmartGrid системи за съхранение на енергия чрез батерии (BESS) обслужват сектора на отдаване под наем

НИДЕРЛАНДИЯ: Рязкото нарастване на търсенето на електроенергия, както и увеличаването на зелените енергийни източници, като например вятърната и слънчевата енергия, натоварват до краен предел нидерландската национална мрежа. Това натоварване доведе до многобройни предизвикателства, като например претоварени свръзки, които пречат на предприятията да се сдобият с нови или по-съществени източници на енергия. Освен това инвеститорите в областта на възобновяемата енергия се затрудняват да продават ефективно излишната си енергия.

За да се справи с тези предизвикателства, SmartGrid – нидерландско дружество със седалище в град Хенгело – въведе устойчиви системи за съхранение на енергия чрез батерии (BESS). Тези решения за BESS решения помагат на дружества, строителни обекти, дистрибуторски центрове и мероприятия, които се сблъскват с проблеми с електрозахранването. Захранвани от преобразувателите на енергия VACON® NXP на Danfoss, иновативните контейнери с интелигентни батерии на SmartGrid помагат на предприятията да намалят недостига на енергия. Пример за това е ежегодният панаир Lambertus в Хенгело, който стана първият голям панаир с нулеви емисии в Нидерландия. Открийте как преобразувателите на енергия на Danfoss позволяват използването на устойчивите контейнери с батерии на SmartGrid за предприятия, които се борят с недостиг на енергия.

Човек от Danfoss Drives разглежда компютър, свързан към системата
Danfoss Drives си партнира със SmartGrid за разработване на подходящо решение за съхранение на енергия чрез батерии

Предизвикателството: Непрекъснато електрозахранване

Секторът на комуналните услуги е изправен пред ключов преход от изкопаеми горива към по-чисти енергийни алтернативи. Тази трансформация обаче съвпада с повишената нужда от постоянна енергия поради нарастващото претоварване на мрежата и енергийния преход.

Това е предизвикателството, пред което се изправи панаирът Lambertus, когато проведе първото голямо изложение с нулеви емисии в Нидерландия през 2022 г. Дизеловите генератори, които се използваха преди, трябваше да бъдат заменени с по-екологични алтернативи, като същевременно се поддържа същото стабилно снабдяване с електроенергия – постоянно захранване в продължение на няколко дни. В индустрията за провеждане на мероприятия нямате време за недостиг на енергия. За да отговори на изискванията както за производителност, така и за устойчивост, екипът на Danfoss Drives си партнира със SmartGrid, за да разработи съхранение на енергия чрез батерии, което да отговаря на нуждите на панаира Lambertus.

Поглед в системата със свързани кабели
След обстойно тестване на прототипите Центърът за разработка на приложения на Danfoss може да бъде сигурен в прецизното предаване на ток в съответствие с изискванията на мрежата

Решението: Прецизно, съобразено с мрежата предаване

VACON® NXP Grid Converters осигуряват прецизност и мощност за приложенията, които изискват стабилна и динамична производителност. През 2020 г., по време на разработката на батериите, SmartGrid избра тези преобразуватели на енергия въз основа на доверието си в експертния опит и надеждността на Danfoss.

Danfoss участва още в ранен етап в разработването на контейнерите с батерии. SmartGrid и Центърът за разработка на приложения (ADC) на Danfoss в Горинхем, Нидерландия, стриктно тестваха четири прототипни контейнера, за да гарантират прецизно подаване на ток без смущения в мрежата.

Тези интелигентни контейнери съхраняват излишната зелена енергия по време на високо захранване и я освобождават при недостиг. В зависимост от недостига на енергия могат да бъдат доставени един или повече 10-футови контейнери с батерии, които да действат като жизненоважен поддържащ механизъм. Интегрирани с батерии от литиево-железен фосфат и контролирани от преобразуватели на енергия, тези контейнери управляват ефективно енергийния поток, като осигуряват постоянна степен на използване на мрежата от 100%.

Освен това VACON NXP Grid Converter във всеки контейнер контролира заряда на батериите и преобразуването на 800 V DC в 400 V/50 Hz и 240 V AC при разряд. До 2022 г. SmartGrid изгради 30 контейнера с батерии, основно за сектора на отдаване под наем. Контейнерите с батерии се изработват в две версии с капацитет 250 kVA при 500 kWh и капацитет 500 kVA при 1000 kWh.

 

Ползи от VACON® NXP Grid Converter

  • Подходящ за DC вход до 800 V и AC изход от 520 A
  • Вграденият синус филтър осигурява високо качество на мощността с добра AC синусоида
  • Филтърът за общ режим изравнява разликите между напрежението в общ режим на системата, които възникват при трансформирация
  • По-лека система с ниска степен на сложност поради липсата на необходимост от отделен трансформатор
  • Функционира добре при ниски натоварвания
Във вътрешността на един от контейнерите.
Във вътрешността на всеки контейнер VACON® NXP Grid Converter поддържа батерии от литиевo-железен фосфат, характеризиращи се с изключителна дълготрайност и надеждност

Резултатът: 80% запазен капацитет след 8000 цикъла

Панаирът Lambertus в Хенгело използва три 10-футови контейнера с батерии, с които замени дизеловите генератори и осигури непрекъснато захранване през цялото четиридневно мероприятие. Използвайки мрежова връзка на място с мощност 40 kW, панаирът се радваше на непрекъсната зелена енергия, демонстрирайки потенциала на тези иновативни решения.Освен това се откроиха дълготрайността и надеждността на батериите от литиевo-железен фосфат. Запазвайки 80% от капацитета си след 8000 цикъла, тези батерии осигуряват до 21 години ежедневно разреждане и презареждане без проблеми с производителността. В заключение, тъй като интелигентните контейнери с батерии могат да съхраняват слънчева и вятърна енергия, те служат като стъпка към използването на наличната енергия в подкрепа на зеления преход.

Открийте VACON® NXP Grid Converter

Свързани примери от практиката

  • if (isSmallPicture) { Хора във въртележка с високи столчета на панаир; } else if (isBigColumns) { Хора във въртележка с високи столчета на панаир } else { Хора във въртележка с високи столчета на панаир }
    Danfoss захранва SmartGrid системи за съхранение на енергия с висок капацитет

    НИДЕРЛАНДИЯ: Запазвайки 80% от капацитета си след 8000 цикъла, SmartGrid контейнерите с интелигентни батерии осигуряват до 21 години ежедневно разреждане и презареждане без проблеми с производителността.